Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

01.12.2022

Järjestötuokiossa keskusteltiin järjestöavustuksista ja niiden vaikuttavuudesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue eli Pohde toteuttaa ensimmäistä kertaa järjestöille suunnatun avustushaun. Järjestötuokiossa projektisuunnittelija Helena Liimatainen kertoi avustuskäytänteistä ja kannusti järjestöjä hakemusten tekoon. Hän ohjeisti hakijoita perehtymään hyvinvointialueen strategiaan ja järjestämissuunnitelmaan, sillä avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluita. Ennen hakemista yhdistysten on syytä tarkastella myös omia sääntöjään. Avustuksia voi hakea monenlaiset yhdistykset, mutta säännöistä tulee löytyä kirjaus terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistämistehtävästä. Järjestöavustuksia myöntävät edelleen myös kunnat. Päällekkäisiä avustuksia ei voida myöntää. Sen vuoksi hakemuksessa onkin tärkeä eritellä avustusten kohdentuminen ja esitellä toiminnan kokonaisuus.

”Vuoden vaihtuessa olemme kaikki uuden äärellä”. Näin toteisivat järjestötuokiossa sivistysjohtaja Elina Vehkala ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre Tyrnävän kunnasta. Pohteen aloittaessa toimijakenttä tulee monipuolistumaan, mutta kuntien rooli hyvinvointityössä säilyy edelleen keskeisenä. Järjestöt ja yhdistykset ovat myös kunnille tärkeitä kumppaneita. Mallit eri toimijoiden väliseen yhdyspintatyöhön tulevat rakentumaan käytännön tekemisen kautta. Omassa puheenvuorossaan Elina Vehkala ja Elina Huurre korostivat avoimen vuoropuhelun, kohtaamisten ja toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä. Niiden kautta syntyy luottamus, mikä on yksi keskeisimpiä hyvinvointityön vaikuttavuutta lisäävä tekijä. Se on tärkeä asia kuntatasolla, kuntien välisessä yhteistyössä ja koko maakunnan tasoisessa toiminnassa. 

Järjestötuokion tallenne oli katsottavissa 14.12.2022 asti .

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin..tialueen järjestöavustusten hausta tämän linkin takaa. Pohteen järjestöavustushaku — Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Järjestötuokiot ovat avoimia keskustelu- ja infotilaisuuksia, joiden tavoite on tehdä järjestötyötä ja järjestöneuvottelukunnan toimintaa näkyväksi ajankohtaisista teemoista keskustelemalla. Tuokiot toteutetaan Teams-kanavalla tunnin mittaisina. Aiheita voi myös esittää järjestäjille. Lisätietoja järjestöneuvottelukunnasta tämän linkin takaa. Järjestöneuvottelukunta – Pohjoisen puolesta avoimessa yhteistyössä (pohjois-pohjanmaa.fi)