Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Kuva, jossa nuoret henkilöt pitävät kädessään ajatus- ja puhekuplan muotoisia papereita.

Järjestöneuvottelukunta

Järjestöillä on suuri merkitys maakunnan kehittämisessä ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta edustaa maakunnassa toimivia järjestöjä Pohjois-Pohjanmaan liitossa tehtävässä aluekehittämistyössä ja toimii viestinviejänä kansalaisten suuntaan. Järjestöneuvottelukunta valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Toimikausi on valtuustokauden pituinen.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan tehtävät

 • Osallistua aktiivisesti maakunnan kehittämiseen.
 • Tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi maakunnassa.
 • Edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia.
 • Tehdä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallisuustyön kanssa.
 • Edistää järjestöjen välistä yhteistyötä sekä järjestöjen yhteistyötä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa.

Järjestöyhteistyön suositus kunnille

Järjestöneuvottelukunta on laatinut kunnille suosituksen järjestöyhteistyöstä. Sen keskeiset kohdat ovat seuraavat.

 • Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen ja tehtävän organisointi osaksi kunnan arkea.
 • Kunnan tilojen tarjoaminen asukkaista koostuvien järjestöjen käyttöön.
 • Järjestöavustuksien tarjoaminen eri alojen järjestöille.
 • Järjestöjen sitouttaminen osaksi kunnan hyvinvointityötä ja sen rakenteita.

Järjestöneuvottelukunnan kokoukset, pöytäkirjat ja uutiset

Järjestötekopalkinto

Oulun Rantasaunaseura ry sai vuoden 2023 Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinnon Kesän Saunan talkoo- ja kulttuuritoiminnasta, joka vahvistaa suomalaista ja paikallista saunakulttuuria. Toiminta on rajoja rikkovaa ja siinä toteutuu esimerkillisellä tavalla vuoden teema kulttuuria yllättävissä yhteyksissä. Oulun Rantasaunaseura ry on osoittanut ainulaatuista yhteistyötä ja talkoohenkeä. Kesän Sauna on luonut Ouluun monimuotoisen yhteisön. Oulun Rantasaunaseuran ehdotus järjestöteoksi valittiin saapuneiden 22 ehdotuksen joukosta. Lue koko uutinen Pohjois-Pohjanmaan liiton ajankohtaista osiosta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä luovutettavan järjestötekopalkinnon vastaanottivat Oulun rantasaunaseuran puheenjohtaja Jussi Pöllä, tuottaja Katri Tenetz ja yhdistysaktiivi Niina Jortikka. Palkinto jaettiin viidennen kerran.

Järjestötekopalkinnon ovat aiemmin saaneet seuraavat tahot:
– 2022: Luohuan maaseutuyhdistys ry / Yhteisöllinen toiminta ja talkoohenki kylän ja kyläläisten arjen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi.
– 2021: Raution kyläyhdistys ry, Raution kauppaosuuskunta / Yhteisöllinen toiminta kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.
– 2020: Raahe Cycling Club Ry / Sähköavusteisten riksapyörien hankinta raahelaisten palvelukotien käyttöön.
– 2019: JHT Kalajoki ry / Vuosittainen hyväntekeväisyystapahtuma junioritoiminnan hyväksi yhdessä Jussi Jokisen kanssa.

Järjestötuokiot

 • 12.9.2023. Järjestötekopalkinnon teemana ”Kulttuuria yllättävissä yhteyksissä”. Luovuusluotsi, yhteisötaiteilija ja -kehittäjä Riitta Johanna Laitinen (Maaseudun sivistysliitto) kertoi Utajärvellä toteutetusta ”Kulttuuria kylille” hankkeesta, jossa jokainen kylä sai oman yhteisötaideteoksen.
 • 21.2.2023. Tehoa vaikuttamistyöhön. Tuokiossa mukana olivat kansanedustaja Katja Hänninen ja Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka. Lue uutinen Pohjois-Pohjanmaan liiton ajankohtaista osiosta.
 • 22.11.2022. Järjestöavustuksia kunnista ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Projektisuunnittelija Helena Liimatainen kertoi Pohteen järjestöavustuksista. Tyrnävän kunnan sivistysjohtaja Elina Vehkala ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre keskustelivat eri avustusten yhteensovittamisesta vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Lue uutinen Pohjois-Pohjanmaan ajankohtaista osiosta.
 • 20.9.2022. Järjestötekopalkinnon teemana on osallisuuden kokemus. Kuulimme järjestötuokiossa Varpu Wiensin (Diak) ja Piritta Pietilä-Litendahlin (ODL säätiö) esityksen Osallisuuden kokemus järjestötyössä sekä Satu Himasen (Maaseudun sivistysliitto) kertomana esimerkkejä osallisuustyöstä Tää on mulle tärkee- hankkeen toiminnassa.

Järjestötuokiot ovat avoimia järjestöille, yhdistyksille ja niiden toiminnasta kiinnostuneille toteutettavia keskustelu- ja infotilaisuuksia. Tavoitteena niissä on tehdä järjestötyötä ja järjestöneuvottelukunnan toimintaa näkyväksi ja tunnetuksi keskustelemalla ajankohtaisista teemoista. Tuokiot toteutetaan Teams-kanavalla tunnin mittaisina.

Muualla tehtävää järjestöyhteistyötä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöryhmä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eli Pohteella toimii oma edustuksellinen järjestöjä ja seurakuntia kokoava yhteistyöryhmä (JYRY). Pohde käy yhteistyöryhmän kanssa vuosittaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut. Lisätietoa toiminnasta ja ryhmän jäsenistä löydät Pohteen verkkosivuilta (Pohde.fi).

Liity Pohjois-Pohjanmaan järjestötoimijat Facebook-ryhmään

Ryhmä on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaalla toimivien järjestöjen työntekijöille ja toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Ryhmässä jaetaan ajankohtaisia asioita, tapahtumatietoja jne. Sitä käytetään myös Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelunkunnan toiminnan tiedottamisessa. Ryhmän ylläpidosta vastaavat Vares-verkosto/Vuolle Setlementti ry sekä Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste /Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Pohjois-Pohjanmaan järjestötoimijat Facebook- ryhmän löydät tämän linkin kautta (www.facebook.com).

Katso järjestötyöstä tehty video

Maakuntajohtaja Pauli Harju : ”Hyvässä seurassa tekemisestä tulee hyvä mieli”.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpano

Maakuntahallitus nimennyt seuraavat jäsenet järjestöneuvottelukuntaan toimikaudelle 2022-2025.

Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Varapuheenjohtaja
Erityisasiantuntija Heli Hietala, Suomen 4H-liitto, Pohjois-Pohjanmaa – Keski-Pohjanmaan – Kainuu
Sihteeri
Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Jäsenet
Järjestötyön koordinaattori Helena Liimatainen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seura- ja yhdistyskehittäjä Juha Laukka, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Toiminnanjohtaja Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Toiminnanjohtaja Timo Nevanperä, Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto
Pääsihteeri Arja Sutela, Nuorten Ystävät ry
Puheenjohtaja Risto Örling, Pohjois-Pohjanmaan EETU ry
Toiminnanjohtaja Riikka Hautala, Nouseva Rannikkoseutu ry
Hallituksen jäsen Helena Kinnunen, Suomen Latu ry
Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Pylväs, Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Hallituksen jäsen Kaija Sepponen, Kaatuneitten Omaisten Oulun piiri ry
Toiminnanjohtaja Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry
Puheenjohtaja Anna-Liisa Lämsä, Mielenvireys ry
Toiminnanjohtaja Mikko Lapola, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
Kuntaedustaja
Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulun kaupunki
Asiantuntijajäsenet
Asiantuntija Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Erityisasiantuntija, kulttuuri Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja Esa Aunola,
puhelin +358 (0) 40-551 3986 tai sähköpostitse esa.aunola@ppkylat.fi
Neuvottelukunnan sihteeri, strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
puhelin +358 (0)50 301 7546 tai sähköpostitse ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi