Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

02.04.2024

Kestävän kaupunkikehittämisen 5. hakukierros avautuu 5.4.2024

Pohjois-Pohjanmaan liitto avaa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa valtion ja Oulun kaupungin kanssa solmittua ekosysteemisopimusta toteuttavan EAKR-hankehaun. Oulun ekosysteemisopimuksen sisältö koostuu Oulun Innovaatioallianssin strategisista kohdealoista ja kärkiohjelmista vuosille 2021–2027.

Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

Hakukierros on avoinna 5.4. – 31.5.2024. Tällä hakukierroksella on avoinna toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi ja sen erityistavoitteet 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen, 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi ja 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2021-järjestelmän kautta.

Rahoitettavan hankkeen tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman, Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian 2021-2025 (erityistavoitteen 1.1. hankkeiden osalta) sekä Oulun kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen mukaisia.

Hankehaussa Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta on jaossa enintään 1.000.000 euroa. Tukirahoituksen osuus on enintään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Oulun kaupunki on varautunut rahoittamaan Oulun kaupungin kehittämisrahastosta ekosysteemisopimuksen mukaisia hankkeita maksimissaan 30 % rahoitusosuudella hankkeen kokonaisbudjetista. Hakijoilta vaadittu omarahoitusosuus on vähintään 10 % hankkeen kokonaisbudjetista.

Seuraava hakukierros on suunniteltu avattavan keväällä 2025 aikana. Tuolloin EAKR-rahoitusta on haettavana myös noin 1.000.000 euroa edellytyksellä, että valtioneuvosto tekee päätöksen hakuun liittyvien varojen jakamisesta alueelle.

Lisätietoja hakemisesta tästä linkistä.