Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

04.03.2021

Kulttuurihyvinvoinnin tukipaketti Pohjois-Pohjanmaan kunnille julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan kunnat saavat lähiaikoina käyttöönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista laadittuja, tietoa ja vinkkejä tarjoilevia tukipaketteja. Niistä ensimmäisenä on nyt julkaistu kulttuurihyvinvoinnin paketti ja siihen johdatteleva video.

Kulttuuri on noussut viime vuosien aikana vahvasti mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajaan kokonaisuuteen osaksi kehittämistyötä ja käytännön toimia. Näin on myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat tutkittuja ja tunnustettuja. Tietoa ja käytännön kokemuksia on tarjolla jo runsaasti. Jotta tarpeellinen tieto välittyisi helpossa muodossa käytännön toimijoille kuntiin, on sitä nyt työstetty tiiviiseen tukipaketin muotoon. Siitä kunnat voivat poimia tietoa ja vinkkejä omien tarpeidensa mukaan osaksi toimintaansa. Lisäapua saa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkostolta (POPkulta).

Laaditun tukipaketin avulla halutaan vahvistaa kulttuurin ja kulttuurialan toimijoiden roolia Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointityössä ja -johtamisessa. Kunnille tarjotaan tietoa ja ”työkaluja” toiminnan eri tasoille. Tavoitteena luonnollisesti on myös, että pohjoispohjalaisten ihmisten hyvä elämä rakentuu jatkossa enenevässä määrin myös kulttuurin ja taiteen keinoin.

Tukipaketin koostamisesta on vastannut Auli Suorsa Pohjois-Pohjanmaan liitosta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkoston (POPkulta) kanssa.

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyössä (POPhyte) laaditut tukipaketit kootaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuille. Kulttuurihyvinvoinninpaketti ja video löytyvät myös Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

Tukipaketit tehtiin nyt ensimmäistä kertaa ja ovat opettavainen kokeilu. Vastaavat paketit tehtä-nee jatkossa neljän vuoden välein aina valtuustokausittain.

 Materiaalit:

Kulttuurihyvinvoinnin tukipaketti

Tukipaketista laadittu video

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Auli Suorsa (p. 050-386 8443 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)

Pohjois-Pohjanmaan liiton kulttuurihyvinvoinnin verkkosivut

PPSHP Hyvinvoinnin edistämisen verkkosivut