Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

04.10.2022

Liikennöitävyysselvitys valmistui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoima-alueille

Tuulivoimaloiden koko on viime vuosien aikana kasvanut kuljetusten kannalta merkittävästi, mikä aiheuttaa haasteita niin tuulivoima-alueiden saavutettavuudelle, tuulivoimalan osien kuljetuksille kuin tieinfrastruktuurille ja muulle liikenteellekin. Selvityksen tavoitteena oli löytää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille kuljetuskelpoisimmat erikoiskuljetusreitit.

Selvityksessä muodostettiin tuulivoimalakuljetusten pääreitit, joiden nähtiin toimivan keskeisimpinä tuulivoimarakentamiseen liittyvien erikoiskuljetusten yhteyksinä satamista tuulivoimaloiden alueille. Selvityksessä tunnistettiin myös pääreittien keskeisimmät ongelmakohteet ja tuotettiin suuntaa antavaa tietoa tuulivoima-alueiden saavutettavuudesta pääreiteiltä haarautuvalla maantieverkolla.

Selvityksen toteutti Ramboll Finland Oy. Selvityksen laadintaan on myönnetty ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen valtionavustusta. Omarahoituksesta ovat vastanneet Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kainuun liitto. Selvityksen muita rahoittajia olivat Kemin, Oulun, Raahen, Kalajoen ja Kokkolan satamat.
Tuulivoimaloiden pystyttäminen vaatii tiestöltä enemmän kuin aiempina vuosikymmeninä. Siinä missä 2010-luvulla tuulivoimalat ylsivät noin 200 metrin korkeuteen, uusia moderneja voimaloita luvitetaan jo jopa 300 metrin korkeuteen.

Lue tästä liikennöitävyysselvityksen raportti.

Esittelyaineistoon voit puolestaan tutustua tästä ja sen liitteisiin tästä.

Kuva: Juha-Matti Kaataja