Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

11.08.2023

Luontosuhdetta käsittelevät taidepajat rantautuvat Iijoen varren kuntiin

Sukupolvet Iijoen varrella – ympäristö- ja luontosuhteen käsittely taiteen keinoin -pilotissa kootaan Iijoen tarinaa eri-ikäisten ja -taustaisten kertomana. Taidepilotin työpajat ovat alkaneet Iijoen alkulähteiltä Kuusamosta ja tulevat päättymään Iihin syyskyyn loppupuolella.

Taidepilotin taidepajat toteuttavat Niina Aho ja Satu Suvanto. He tutkivat yhdessä osallistujien kanssa näiden ympäristö- ja luontosuhdetta paikkatunnekäsitteen avulla. Työskentelyssä yhdistetään ympäristötaidetta, luovaa kirjoittamista, äänitaidetta sekä video- ja valokuvausta.

”Esimerkiksi Iin kunnan Jakkukylässä tarkoituksena on tavata metsästäviä, kalastavia ja luonnossa liikkuvia ihmisiä. Aihetta lähestytään muinaisen metsästyskulttuurin ja suomalaisten kalliomaalaussymbolien kautta. Innostamme osallistujia kertomaan omista kokemuksistaan ja teemme yhdessä kalliomaalauksista inspiroituneena omia merkkejä ympäristöön luonnonmateriaaleilla”, avaa työpajojen sisältöjä taitelija Satu Suvanto.

”Taiteellisen työskentelyn tarkoituksena on herätellä havaitsemaan ja arvostamaan ympäristöä uudella tavalla, sekä aktivoida alueen asukkaita löytämään erityisiä merkityksiä omasta elinympäristöstään”, jatkaa Niina Aho, toinen työryhmän taiteilijoista.

Työpajojen aikataulu on seuraava:

Viikko 32 Kuusamossa tiistaina 8.8. ja keskiviikkona 9.8. Kuusamotalolla työskennellään maahanmuuttajista koostuvan ryhmän kanssa luovan kirjoittamisen ja äänittämisen parissa sekä maalataan puukiekkoja, joista tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteinen väliaikainen teos pihan puihin. Torstaina 10.8. klo 9–14 tehdään retki Iijoen alkulähteille.

Viikko 33 Taivalkosken Jalavan kaupassa 15.8. klo 12 lähtien on kaikille avoin taidetyöpaja. Päivän aikana valmistetaan osanottajien kanssa tuulikello sekä kerätään Iijokeen ja Taivalkoskeen liittyviä tarinoita sekä muistoja. Keskiviikkona 16.8. taiteilijat ovat osana lukiolaisten Hepokankaan melontaretken ohjelmistoa ja torstaina 17.8. tarjoavat avoimen taidetyöpajan nuorille klo 12–16 melontakeskuksen pihalla.

Viikkojen 35–37 tiistait taiteilijat ovat hoitoyksikkö Jokirannassa, Yli-Iissä, ohjaamassa luontoaiheisia taidepajoja ikäihmisille ja hoitohenkilökunnalle. Taidetyöskentelyn päätteeksi Jokirantaan kootaan valokuvanäyttely Jokirannan aulatilaan.

Viikko 37 Pudasjärven Rajamaanrannalla 16.9. ja 17.9. klo 13–15.30 taiteilijoiden tarjoamissa avoimissa työpajoissa kokeillaan erilaisia ilmaisuharjoitteita, kuten luovaa kirjoittamista, kuvallista ja kehollista ilmaisua ja äänimaailmojen taltioimista. Aiheena pajoissa on luonto ja luontosuhde. Ennakkoilmoittautumista toivotaan sähköpostiosoitteeseen teatterisaaga@gmail.com

Viikko 38 Iin Jakkukylässä taidetyöskentelyllä pyritään tavoittamaan sukupolvet metsästyksen ja kalastuksen tiimoilta. Perjantain 22.9. klo 14-19 ja lauantain 23.9. klo 12-19 yhteisötaidepajojen aikana ympäristö- ja luontosuhdetta kutsutaan tarkastelemaan Jakkukoulun lapset, heidän vanhempansa ja isovanhemmat.

Taidepajojen lopputuloksena syntyy videoteos jokaisesta kunnasta sekä yksi kunnat yhdistävänä videoteos. Videot jaetaan kuntien käyttöön ja yleisölle esitettäviksi.

Sukupolvet Iijoen varrella – ympäristö- ja luontosuhteen käsittely taiteen keinoin on yksi Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikenno-hankkeessa loppuvuoden aikana toteutettavasta kuudesta taidepilotista. Yhteistä kaikille piloteille on yhteisöllisyys, osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu. Käytössä on monipuolisesti eri taidemenetelmiä ja erilaisia taideharjoitteita. Jokaisen pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys.

Taitelijoiden esittely

Niina Aho on teatteri-ilmaisun ja luovan toiminnan ohjaaja. Hän on erikoistunut teatterin ja sanataiteen ohjaamiseen ja kehollisiin sekä toiminnallisiin menetelmiin. Hän työskentelee Teatteri Saagassa ohjaaja-käsikirjoittajana ja Vuolle Opistolla näyttämötaiteen opettajana. Hän opiskelee tällä hetkellä ekspressiivistä taideterapiaa.

Satu Suvanto (YTM, tohtoritutkija) työskentelee taiteilijana ja tohtoritutkijana Oulun yliopiston kasvatustieteen ja psykologian laitoksella. Tutkimuksessa Suvanto käsittelee soveltavaa taidetta lasten parissa tehtävässä työssä. Henkilökohtaisessa taiteellisessa työskentelyssä Suvanto käsittelee usein syväekologisia aiheita ympäristötaiteen keinoin. Hänen teoksiaan on nähty muun muassa Lumo-valotaide festivaaleilla Oulussa (2019).

Lisätiedot:

Taitelija Niina Aho, 044 318 6968, teatterisaaga@gmail.com

Taitelija Satu Suvanto, sasuvant@gmail.com

Pohjois-Pohjanmaan liiton erityisasiantuntija, hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, 050 386 8443, auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjois-Pohjanmaan liiton kulttuurituottaja Anni-Stiina Hujala, 040 685 4043, anni-stiina.hujala(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Facebook ja Instagram #Kulttuurikenno

Taidepilottien ja taiteilijoiden esittely Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/kulttuuri/kulttuurikenno-hanke/kulttuurikenno-hankkeen-taidepilotit/

Kulttuurikenno-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Siinä yhtenä tavoitteena on vahvistaa kuntien välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa. Pilottikuntien kulttuurivastaavat ovat yhdessä ideoineet ja suunnitelleet Sukupolvet Iijoen varrella pilottiaihion ja ovat vahvasti mukana toteuttamisessa.