Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

09.02.2024

Maaseudun mahdollisuuksia kehitetään älykkäiden innovaatioiden avulla SMART ERA -hankkeessa

Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueita ryhdytään kehittämään älykkäiden ratkaisujen ja innovaatioiden avulla. Maakunta on vahvasti mukana kansainvälisessä, maaseutua kehittävässä SMART ERA -hankkeessa, jossa Pohjois-Pohjanmaa toimii yhtenä hankkeen kuudesta pilottialueesta.

SMART ERA -hanke pyrkii vaikuttamaan maaseudun väestökatoon eri puolilla Eurooppaa. Tavoitteena on kääntää muuttovirrat laskuun ja käynnistää kestävä kasvu. Ratkaisua ongelmaan haetaan teknologisista ratkaisuista ja sosiaalisista innovaatioista. Paikalliset yhteisöt otetaan mukaan kehittämään ja suunnittelemaan erilaisia ratkaisuja.

Vastauksia maaseudun haasteisiin

Maaseutualueet koetaan usein vähemmän houkuttelevina elinympäristöinä, koska niillä on vähemmän palveluita, erilaisia rakenteellisia ongelmia, rajalliset työllistymismahdollisuudet ja ikääntyvä väestö. Käynnissä oleva digitaalinen muutos ja etätyömahdollisuuksien lisääntyminen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnata muuttovirtoja takaisin maaseudulle.

SMART ERA -hanke kehittää maaseutuyhteisöjen toimintaa. Toiminnot puolestaan ratkaisevat alueen haasteita esimerkiksi dataan, kulttuuriin tai digitaalisuuteen liittyvien ratkaisujen avulla.

Työhön pilottien kautta

Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa hankkeessa toteutettavien pilottien kohdentamisesta ja paikallisesta yhteistyöstä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti puolestaan johtaa dataan perustuvaa kehitystyötä.

– Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan yksi hankkeen piloteista. Hankkeessa edustamme pohjoista ja perifeeristä aluetta. Meillä on hieno mahdollisuus testata ja kokeilla hankkeessa kehitettäviä toimia alueellamme, toteaa vs. kehittämispäällikkö Saija Tikkanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Hankkeen alussa jokaisen pilottialueen tarpeet kartoitetaan. Alueella todettuun haasteeseen pyritään vastaamaan käytännön kokeilujen avulla. Älykkäiden ratkaisujen toimivuutta testataan paikallisen yhteisön kanssa. Lisäksi hankekumppanit vaihtavat kokemuksia keskenään ratkaisuista.

Pilotit voivat liittyä kuuteen eri hanketeemaan. Niitä ovat maaseudun liikkuvuus ja liikennemuodot, hallinto ja saavutettavuus, talous, ympäristö, elinympäristö ja väestö. Esimerkiksi talouteen liittyen voidaan pilotissa pyrkiä varmistamaan nuorten ja naisjohtoisten yritysten määrä maaseudulla.

Hankkeen taustaa

Kansainvälinen kymmenen maan ja 25 organisaation yhteinen SMART ERA -hanke käynnistyi tammikuun alussa. Nelivuotinen hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun asti. Hanketta koordinoi Fondazione Bruno Kessler Italiasta. Suomesta mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston lisäksi Itämeri-instituutin säätiö.  Kansainväliset hankekumppanit löytyvät Italiasta, Itävallasta, Sveitsistä, Belgiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Bulgariasta, Puolasta, Sloveniasta ja Espanjasta.

Hanke saa rahoituksensa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteenlaskettu osuus hankkeen 6,59 miljoonan euron kokonaisbudjetista on hieman yli 570 000 euroa.

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, josta rahoitetaan yhteensä 95 miljardilla eurolla erilaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vuosina 2021–2027. Ohjelman tavoitteina on torjua ilmastonmuutosta, tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja lisätä EU:n kilpailukykyä. Lisäksi ohjelma tukee läpimurtoinnovaatioita sekä etsii ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten syöpäsairauksiin ja haitallisiin päästöihin. Horisontti Euroopasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä, ja ne tuottavat eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

Lisätietoa:
Kehittämisspäällikkö Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, saija.tikkanen(a)pohjois-pohjanmaa.fi, 040 6854044
Professori, johtaja Matti Muhos, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, matti.muhos(a)oulu.fi, 0400 407 590
Tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, ossi.kotavaara(a)oulu.fi, 029 448 7852

SMART ERA – (pohjois-pohjanmaa.fi)
Älykäs yhteisölähtöinen siirtymä Euroopan maaseutualueilla | Oulun yliopisto
European project revitalises rural areas with smart innovation packages – FBK Magazine