Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

SMART ERA

SMART Community-led transition for Europe’s Rural Areas, SMART ERA hanke on käynnistynyt 1.1.2024. Hankkeen toteutus kestää neljä vuotta, 31.12.2027 saakka. Hankekonsortiota vetää koordinaattori Fondazione Bruno Kesslerin (FBK) Italiasta. Pohjois-Pohjanmaan liitto on yksi pilottialueista ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti työpaketin vetäjänä. Itämeri-instituutti on kolmas hankepartneri Suomesta. Muut hankekumppanit ovat Italiasta, Belgiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Bulgariasta, Puolasta, Sloveniasta, Espanjasta, Sveitsistä ja Itävallasta. Hankkeessa on yhteensä 25 partneria. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 6,59 M€ ja Pohjois-Pohjanmaan liiton osuus budjetista on 192 500 €. Rahoitus on myönnetty Horisontti Eurooppa -ohjelman Innovation Action osasta.

Hankkeen tavoitteena on turvata maaseutumaisten ja syrjäisten ja väestörakenteen muutoksesta kärsivien alueiden kilpailukykyä digitalisaatiota hyödyntäen. Tämä tapahtuu testaamalla ja kehittämällä digitaalisia infrastruktuureja  ja palveluita (toimivilla etäalustoilla) yrityksille ja kansalaisille osaamisen hallintaa. Digitaalisten yhteyksien ja palveluiden lisäksi tarvitaan myös paremmin kohdennettuja paikkakohtaisia toimenpiteitä, joita hankkeessa pilotoidaan Pohjois-Pohjanmaalla Alavieskan, Kalajoen ja Nivalan kunnissa. 

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja menestyvät yrittäjät tulevat aktiivisesta ja koulutetusta väestöstä. Digitalisaatio mahdollistaa maaseutualueiden paremman pääsyn kansainvälisiin yritysyhteisöihin. Yhdessä maaseudun monipaikkaisen asumisen lisääntyvän trendin kanssa se mahdollistaa laajemmat ja osittain sijainnista riippumattomat työmarkkinat 1) houkutellakseen korkeasti koulutettuja työntekijöitä maaseudulle 2) uusien etätyöpaikkojen saamisen maaseudulta ja 3) mahdollistaa sijainnista riippumattoman digitaalisen yrittäjyys

Uutinen hankkeen käynnistymisestä 090224