Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

20.05.2022

Ohjelmakauden 2014-2020 EU-rahoitusta vielä haettavana

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 ”Pk-yritystoiminnan kilpailukyky” ja 2 ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” sekä toimintalinjalle 8 ”React-EU:n EAKR-toimenpiteet”. Erityistavoite 1.2 ei ole avoinna hakukierroksella, sen sijaan muut toimintalinjojen erityistavoitteet ovat avoinna.

Haku on auki ajalla 23.5.-30.6.2022. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2023 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Toimintalinjojen yksi ja kaksi mukaisten hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettävän noin 2.516.000 miljoonan euroa ja toimintalinjan kahdeksan mukaisten React-EU hankkeiden rahoittamiseen 228.000 euroa. Nyt avattava haku on poikkeuksellisesti ehdollinen, mikä edellyttää sitä, että välittävä viranomainen (rahoittaja) saa työ- ja elinkeinoministeriöltä käyttöönsä myöntämisvaltuutta ministeriölle tehdyn määrärahaesityksen mukaisesti.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta tästä linkistä