Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

EU-rahoituksen hakeminen


Ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen rahoitushaku on päättynyt

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku ohjelmakauden 2014-2020 mukaisille hankkeille päättyi 30.9.2022 Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 20 hakemusta. Hakemuksilla haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä 3.678.153 euroa. Rahoitusta on myönnettävissä hankkeille n. 1.900.000 euroa.

Uuden ohjelmakauden 2021-2027 mukainen hakukierros avautunee tammikuussa 2023.

Alla vielä nähtävissä viimeisin ohjelmakautta 2014-2020 koskeva hakuilmoitus.


Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Pohjois-Pohjanmaan liitto sai myöntämisvaltuutta lisää heinäkuussa 2022 ja tämä mahdollistaa vielä yhden uuden hakukierroksen avaamisen ohjelmakauden 2014-2020 hankkeille. Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin ohjelma-asiakirjaan (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020).

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 ”Pk-yritystoiminnan kilpailukyky” ja 2 ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen”. Erityistavoite 1.2 ei ole avoinna hakukierroksella, sen sijaan muut toimintalinjojen 1 ja 2 erityistavoitteet ovat avoinna. Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan älykästä erikoistumista (Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2024) ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2021-2022) tukevia hankkeita.

Hakua aukeaa 1.9.2022. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 30.9.2022 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2023 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Toivomme hankehakemuksia valmisteltaessa huomioitavan erityisesti hankkeiden kohtuullisen lyhyen toteutusajan merkityksen. Rahoitettavien hankkeiden toimenpiteiden tulee olla tehtynä vuoden 2023 loppuun mennessä. Toteutusajan jatkaminen vuodelle 2024 ei ole mahdollista ohjelmakauden 2014-2020 sulkeutumisen vuoksi.

Toimintalinjojen yksi ja kaksi mukaisten hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettävän noin 1.800.000 euroa.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen.

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä suositeltavaa esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan selvitys tai muu vastaava selvitys arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen, kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.

Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti (Valintaperusteet). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen ja vähähiilisen talouden edistäminen. Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään joulukuun 2022 aikana.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)