Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

EU-rahoituksen hakeminen

EU-rahoituksen hakeminen

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii rahoittajana Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 osalta (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on avannut hakukierroksen 8.11.2020. Hakukierros päättyy 29.1.2021.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 ´PK-yritystoiminnan kilpailukyky´ ja 2 ´Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen´. Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan älykästä erikoistumista (Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen) ja Teemme tulevaisuutemme – Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa (Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021) tukevia hankkeita. Lisäksi tämän hakukierroksen hankkeiden tulee erityisesti toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan Korona-toimenpidesuunnitelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä (Korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021).

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2014-järjestelmän kautta. Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2022 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista. 29.1.2021 päättyvällä hakukierroksella myönnetään tukea hankkeilla yhteensä enintään 2.100.000 euroa. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on pääsääntöisesti maksimissaan 400.000 euroa.

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan selvitys tai muu vastaava selvitys arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Suomi.fi valtuuspalvelu tulee voimaan vaiheittain. Ensivaiheessa valtuuspalvelu koskee organisaatioita, jotka kuuluvat kaupparekisteriin. Jos organisaationne ei kuulu kaupparekisteriin, valtuuksien ylläpito jatkuu entiseen tapaan Katso -järjestelmän alaisuudessa. Tunnistautumistavan muutos koskee kuitenkin kaikkia hakijoita riippumatta siitä, onko hakijaorganisaatio Suomi.fi valtuuspalvelun alaisuudessa vai ei.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen ja vähähiilisen talouden edistäminen. Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään marras- ja  joulukuun 2020 aikana.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: https://www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)