Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

03.07.2023

Suomi Itämeren valtioiden neuvoston puheenjohtajamaa 2023–2024 – Pohjois-Pohjanmaan liitto edistää Kestävä ja vauras alue -prioriteettialuetta

Suomi toimii Itämeren maiden valtioiden neuvoston (CBSS) puheenjohtajana 1.7.2023–30.6.2024. Puheenjohtajuus siirtyy Suomelle Saksalta. Heinäkuun alussa alkaneen puheenjohtajakauden läpileikkaavia teemoja ovat kokonaisturvallisuus, kriisivalmius ja resilienssi.

Itämeren maiden valtiot ja CBSS tekevät yhteistyötä kolmella prioriteettialueella: turvallinen alue, kestävä ja vauras alue sekä alueellinen identiteetti. Ne ovat kaikki edelleen olennaisia tavoitteita ja Suomi pyrkii puheenjohtajakaudellaan edistämään niitä kaikkia.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana edistämässä Kestävä ja vauras-prioriteettialuetta yhdessä Puolan Pomorskien alueen kanssa toteutettavan EUSBSR PAC Tourism-hankkeen kautta. Hanke vastaa Euroopan unionin Itämeri-strategian matkailun politiikka-alueen koordinoinnista. Kestävä ja vauras alue -prioriteettialueella pyritään edistämään tutkijoiden, yhteiskunnallisten toimijoiden ja kansalaisten välistä keskustelua ja tiedonkulkua.

Kestävä ja vauras alue -prioriteetti ja EU:n Itämeri-strategian matkailun politiikka-alueen toiminta tulevat esille Oulussa 4.–5.6.2024, jolloin kaupungissa järjestetään kestävää matkailua käsittelevä Itämeren alueen matkailufoorumi, Baltic Sea Tourism Forum. Vuoden 2024 foorumi on osa Suomen Itämeren maiden valtioiden neuvoston puheenjohtajuusohjelmaa.

Vuosittain järjestettävässä matkailufoorumissa keskitytään yhteistyön kehittämiseen Itämeren alueella ja se kokoaa yhteen 100–150 matkailualan toimijaa. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa vuoden 2024 Itämeren alueen matkailufoorumin valmistelusta ja käytännön toteutuksesta. Oulussa järjestettävän vuoden 2024 Baltic Sea Tourism Forumin teemat julkaistaan syksyllä 2023.

EU:n Itämeri-strategian toimenpidesuunnitelmalla kehitetään koko Itämeren aluetta ja ratkaistaan yhteisiä ongelmia. Matkailun politiikka-alueen tavoitteena on vahvistaa kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämistä Itämeren alueella, luoda verkostoja ja vahvistaa matkailutoimialan sidosryhmien välistä keskustelua.

Itämeren valtioiden neuvosto on vuonna 1992 perustettu Itämeren alueen maiden hallitusten välinen yhteistyöjärjestö. Neuvoston jäseniä ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Saksa, Puola ja Euroopan unioni. CBSS:n jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat vuosittain kokoukseen puheenjohtajamaan kutsusta.

Lisätietoa EUSBSR PAC Tourism-hankkeesta sen kotisivuilta.
Lisätietoa Suomen CBSS-puheenjohtajuuskaudesta ulkoministeriön tiedotteesta.
Lisätietoa Itämeren valtioiden neuvostosta sen kotisivuilta.