Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

27.02.2023

Tehoa järjestöjen vaikuttamistyöhön: Järjestötuokion tallenne katsottavissa

Järjestötuokiossa 21.2.2022 puhunut kansanedustaja Katja Hänninen kannusti järjestöjä pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja aktiiviseen vaikuttamistyöhön. Jotta toiminta olisi tehokasta, järjestöjen on syytä huomioida joitakin keskeisiä asioita. Omien tavoitteiden kanssa on hyvä olla ajoissa liikkeellä. Kannattaa seurata mitä asioita on tulossa valmisteluun ja tuoda aktiivisesti esiin omalle järjestölle tärkeitä näkökulmia. On hyvä selvittää, ketkä ovat vastuuhenkilöt ja kohdistaa viesti heille. Poliitikoihin Katja Hänninen kannusti ottamaan rohkeasti yhteyttä ja tarjoamaan heille järjestöjen arvokasta asiantuntija-apua. Vaikuttamistyötä tehostaa, kun taustatyö on tehty hyvin ja asiat kiteytetty perustelluiksi kärkitavoitteiksi helposti ymmärrettävään muotoon. Eri vaikuttamis- ja viestintäkanavia on olemassa runsaasti ja niitä on hyvä käyttää monipuolisesti.

” Sosiaalisen median rooli on noussut isoon rooliin lobbauksessa ja asioiden esille tuomisessa julkiseen keskusteluun. Sosiaalinen media on tehokas väline ja uskon, että sen rooli vielä vahvistuu entisestään ” totesi Katja Hänninen. Hän myös kannusti järjestöjä yhteistyöhön. Yhteisesti tehty vaikuttamistyö on aina tehokkaampaa.

Oulun kaupungissa on voimakkaasti panostettu yhteisötoiminnan ja kuntalaisvaikuttamisen kehittämiseen. Yhteistyö järjestöjen kanssa on jo tiivistä, mutta jatkossa yhdessä tekemisen paikat halutaan tunnistaa entistä paremmin ja tehostaa kumppanuutta. Keskeisenä on luottamuksen rakentaminen ja avoin vuoropuhelu kaupungin, kuntalaisten ja järjestöjen välillä. ”Hyvin järjestetyt ja aktiivisesti toimivat vaikuttamiskanavat palvelevat kumpaakin osapuolta ja takaavat hyvän lopputuloksen. Kyseessä on järjestöjen ja kaupungin win–win-tilanne” sanoi yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka omassa esityksessään. Juuri nyt Oulun kaupungissa ajankohtaista on muun muassa järjestöavustusten myöntökriteerien uudistaminen ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Järjestöjä halutaan työhön mukaan. Siihen onkin mahdollisuus järjestöillassa jo 28.2.

Järjestötuokion tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta 10.3.2023 asti

Järjestötuokioita toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta.

Lisätietoja:
Esa Aunola, järjestöneuvottelukunnan pj, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry, esa.aunola@ppkylat.fi ja
Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi
Järjestöneuvottelukunnan verkkosivut.