Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

30.09.2022

TUULI-hankkeen loppuwebinaari kiinnosti ja puhutti laajasti


Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeen loppuwebinaari keräsi yli 150 hengen yleisön torstaina 29. syyskuuta. Webinaarissa käytiin seikkaperäisesti läpi TUULI-hankkeen taustoja, tavoitteita ja tuloksia.

Webinaarin avasi Fingridin strategisen verkkosuunnittelun yksikönpäällikkö Mikko Heikkilä, joka loi mielenkiintoisen katsauksen energiantuotannon ja -kulutuksen lähitulevaisuuteen ja kaukaisempaan tulevaisuuteen Suomessa. Heikkilä painotti, että erityisesti lyhyellä, mutta myös pitkällä aikavälillä sähkönkulutuksen huippujen madaltaminen on tärkein avain energiakriisin hillitsemisessä.Webinaarissa kuultiin hankkeen prosessista ja sisällöistä Swecon Tapio Tuuttilaa sekä Jaakko Rauniota ja visiotyöstä Johanna Lehtoa. Swecon asiantuntijat alleviivasivat erityisesti sitä, että tällä hetkellä puhdas sähkö on paras vastaus ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ja Suomi on Euroopan unionin tasolla parhaita paikkoja uuden tuulivoiman rakentamiselle, ja Pohjois-Pohjanmaa maakuntana edelläkävijä.

TUULI-hanke edistää tuulivoimarakentamista maakunnassa

Hankkeen projektipäällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan liiton ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen ja projektikoordinaattori Sari Pulkka avasivat hankkeen kytkeytymistä maakuntakaavoitukseen käytännön tasolla. Pohjois-Pohjanmaan liiton kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi puolestaan kertoi energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan etenemisestä juuri päättyneestä valmisteluvaiheen kuulemisesta kohti ehdotusvaihetta tuulivoiman näkökulmasta.

TUULI-hanke on tuottanut merkittävästi uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. Tuo tieto edistää kestävää tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaan alueella.Hanke on jaettu useaan työpakettiin, jotka ovat tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen (visiotyö), tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli), viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, susireviiriselvitys ja sähkönsiirtoselvitys.

Hankkeen tuloksena voidaan esittää näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista Pohjois-Pohjanmaalla. Uusiutuvan energian tavoitetila maakunnassa muokkautuu  kaavaprosessin edetessä selvitysten ja vuorovaikutuksen kautta maakuntahallituksen ohjauksessa.

Tuulivoimalla positiivinen klangi tässä maailmantilanteessa

Tilaisuuden loppupuolella kommenttipuheenvuorot esittivät Mathias Holmén Raahen kaupungista ja Taina Törmikoski Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Tilaisuuden avasi ja sitä moderoi Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Markus Erkkilä. Loppusanat lausui Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju.Runsaslukuinen yleisö esitti tarkkoja kysymyksiä ja kommentteja. Erityisesti yleisöä kiinnostivat kysymykset tuulivoiman kaavoittamiseen liittyvistä ohjausvaikutuksista  ja Euroopan turvallisuustilanteen vaikutuksista sähkönsiirtoverkkoon ja sen kehittämiseen. Kommenttipuheenvuoroissa muistuteltiin laajasti, että tuulivoimalle on tällä hetkellä valtavasti kysyntää, osin vallitsevan maailmantilanteen ja kytevän energiakriisinkin seurauksena.Pohjois-Pohjanmaan TUULI-hankkeen päävaihe loppuu, mutta hanke ja erityisesti työ tuulivoiman eteen maakunnassa jatkuu. Asiantuntijakonsulttina päähankkeessa toimi Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Hankkeen rahoittajina ovat olleet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Kuva: Suomen TuulivoimayhdistysLue lisää TUULI-hankkeesta ja tutustu hankkeen myötä syntyneeseen materiaaliin tästä linkistä.