Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TUULI – hanke

Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI -hanke

TUULI-hankkeen päätyö on päättynyt ja loppuseminaari pidettiin to 29.9.2022. Seminaarin esittelyaineisto on ladattavissa täältä.

Hankkeessa laaditaan vielä kaksi selvitystä, joista maakotkaselvitys valmistui alkuvuodesta 2023. Valmis raportti löytyy täältä. TUULI-hankkeen maisemaselvitys valmistuu keväällä 2023. Hanketta toteutetaan 1.6.2020 – 30.4.2023.

TUULI-hankkeen rinnalla on laadittu myös liikennöitävyys-/erikoiskuljetusreittiselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille. Selvityksen laadintaan on saatu ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen valtionavustusta.

Tutustu TUULI-hankkeen valmistuneisiin aineistoihin

Visiotyöraportti

Sijainninohjausmallin aineisto

Sijainninohjausmallin raportti (päivitetty 4.8.2022)

Kartta-aineisto sijainninohjausmallin kyllä-, ehkä- ja ei-alueista sekä teemakartat luontorajoitteista, maisema-alueista ja kulttuuriympäristöistä

Kohdekortit kyllä- ja ehkä-alueista (päivitetty 4.8.2022)

Taustaselvitykset

Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys

Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys ja lajikohtaiset kartat

Susireviiriselvitys

Sähkönsiirtoselvitys

Maakotkaselvitys

Tutustu TUULI-hankkeen tarinakarttaan

Tarinakartassa voit tutustua tarkemmin maakunnan tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan ja TUULI-hankkeen työpakettien sisältöön (päivitetty 15.8.2022).

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeessa tuotetaan lisää uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja edistetään kestävää tuulivoimarakentamista maakunnassa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt lokakuussa 2021 uuden vaihemaakuntakaavan laatiminen. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. aluerakennetta, energiatuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia.

Yksi vaihemaakuntakaavan teemoista on tuulivoima. TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset ovat tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet (tv-alue) ja päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut tv-alueet. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 8.8.-23.9.2022.

Pohjois-Pohjanmaan edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010-2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen. Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kolme tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa maakuntakaavaa:

Vaihekaavoissa on osoitettu yhteensä 69 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa seudullista aluetta (seudullinen alue=10 voimalaa tai enemmän). Miltei kaikilla alueilla on tarkempi suunnittelu käynnissä tai alue on jo tuulivoimatuotannossa.

TUULI-hanke koostuu seuraavista työpaketeista

  1. Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen (visiotyö)
  2. Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli)
  3. Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys
  4. Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys
  5. Susireviiriselvitys
  6. Sähkönsiirtoselvitys
  7. Maakotkaselvitys
  8. Maisemaselvitys

Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Tavoitteena on muodostaa alueellinen tuulivoiman kehityskuva ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision toteuttamiseksi.

Asiantuntijakonsulttina päähankkeessa toimii Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa.

TUULI-hankkeen ja tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan liittyvät esitykset

TUULI-hankkeen loppuseminaarin esittelyaineisto on ladattavissa täältä 29.9.2022.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuuden esittelystriimi (YouTube) 24.8.2022

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry ja kyläyhdistykset infotilaisuus 2.6.2022 (Teams). Tutustu kyläillan esittelymateriaaliin.

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 1. tilaisuus 14.12.2021

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 2. tilaisuus 15.2.2022

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 3. tilaisuus 11.5.2022

Maakuntapäivillä 2.11.2021 pidetty esitys: Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimamaakunta myös tulevaisuudessa

Tiedotteet

7.12.2020 julkaistu tiedote

17.6.2022 julkaistu tiedote

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, puh. 040 685 4041

Projektikoordinaattori Sari Pulkka, puh. 040 685 4037

etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi