Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TUULI – hanke

Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI -hanke

TUULI-hankkeen päätyö on päättynyt ja loppuseminaari pidettiin to 29.9.2022. Seminaarin esittelyaineisto on ladattavissa täältä.

Hankkeessa laaditaan vielä maakotkaselvitys, joka valmistuu loppuvuodesta 2022 ja maisemaselvitys, joka valmistuu keväällä 2023. Hanketta toteutetaan 1.6.2020 – 30.4.2023.

TUULI-hankkeen rinnalla on laadittu myös liikennöitävyys-/erikoiskuljetusreittiselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille. Selvityksen laadintaan on saatu ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen valtionavustusta.

Tutustu TUULI-hankkeen valmistuneisiin aineistoihin

Visiotyöraportti

Sijainninohjausmallin aineisto

Sijainninohjausmallin raportti (päivitetty 4.8.2022)

Kartta-aineisto sijainninohjausmallin kyllä-, ehkä- ja ei-alueista sekä teemakartat luontorajoitteista, maisema-alueista ja kulttuuriympäristöistä

Kohdekortit kyllä- ja ehkä-alueista (päivitetty 4.8.2022)

Taustaselvitykset

Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys

Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys ja lajikohtaiset kartat

Susireviiriselvitys

Sähkönsiirtoselvitys

Tutustu TUULI-hankkeen tarinakarttaan

Tarinakartassa voit tutustua tarkemmin maakunnan tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan ja TUULI-hankkeen työpakettien sisältöön (päivitetty 15.8.2022).

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeessa tuotetaan lisää uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja edistetään kestävää tuulivoimarakentamista maakunnassa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt lokakuussa 2021 uuden vaihemaakuntakaavan laatiminen. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. aluerakennetta, energiatuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia.

Yksi vaihemaakuntakaavan teemoista on tuulivoima. TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset ovat tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet (tv-alue) ja päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut tv-alueet. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 8.8.-23.9.2022.

Pohjois-Pohjanmaan edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010-2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen. Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kolme tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa maakuntakaavaa:

Vaihekaavoissa on osoitettu yhteensä 69 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa seudullista aluetta (seudullinen alue=10 voimalaa tai enemmän). Miltei kaikilla alueilla on tarkempi suunnittelu käynnissä tai alue on jo tuulivoimatuotannossa.

TUULI-hanke koostuu seuraavista työpaketeista

  1. Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen (visiotyö)
  2. Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli)
  3. Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys
  4. Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys
  5. Susireviiriselvitys
  6. Sähkönsiirtoselvitys

Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Tavoitteena on muodostaa alueellinen tuulivoiman kehityskuva ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision toteuttamiseksi.

Asiantuntijakonsulttina päähankkeessa toimii Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa.

TUULI-hankkeen ja tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan liittyvät esitykset

TUULI-hankkeen loppuseminaarin esittelyaineisto on ladattavissa täältä 29.9.2022.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuuden esittelystriimi (YouTube) 24.8.2022

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry ja kyläyhdistykset infotilaisuus 2.6.2022 (Teams). Tutustu kyläillan esittelymateriaaliin.

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 1. tilaisuus 14.12.2021

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 2. tilaisuus 15.2.2022

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 3. tilaisuus 11.5.2022

Maakuntapäivillä 2.11.2021 pidetty esitys: Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimamaakunta myös tulevaisuudessa

Tiedotteet

7.12.2020 julkaistu tiedote

17.6.2022 julkaistu tiedote

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, puh. 040 685 4041

Projektikoordinaattori Sari Pulkka, puh. 040 685 4037

etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi