Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

TUULI – hanke

Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla (TUULI -hanke)

Tausta ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt TUULI-hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen.

Pohjois-Pohjanmaan edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010-2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen. Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kaksi tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa maakuntakaavaa:

Vaihekaavoissa on osoitettu yhteensä 72 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa seudullista aluetta (seudullinen alue=voimaloita 10 tai enempi). Miltei kaikilla alueilla on tarkempi suunnittelu käynnissä tai alue on jo tuulivoimatuotannossa.

TUULI-hanke koostuu seuraavista työpaketeista

  1. Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen (visiotyö)
  2. Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli)
  3. Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys
  4. Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys
  5. Susireviiriselvitys
  6. Sähkönsiirtoselvitys

Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Tavoitteena on muodostaa alueellinen tuulivoiman kehityskuva ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision toteuttamiseksi. Kehittämishankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään tuulivoiman lakisääteisen sijainninohjauksen (kaavoitus) tukena sekä maakunta- että kuntatasolla. Myös tuulivoima-alan toimijat voivat hyödyntää tuloksia omassa suunnittelutyössään.

Asiantuntijakonsulttina hankkeessa toimii Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa.

Aikataulu

Työpakettien selvitykset ovat käynnistyneet maaliskuussa 2021. Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys ja sähkönsiirtoselvitys valmistuvat lokakuun 2021 lopussa ja sijainninohjausmalli vuoden 2021 lopussa.

Visiotyön sidosryhmätyö käynnistyi kuntakohtaisilla tapaamisilla, jotka pidettiin huhti-toukokuussa.

1. Koillismaa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo pe 23.4. 
2. Oulun seutu ja Oulunkaari: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Vaala, Tyrnävä, Utajärvi ti 27.4.
3. Pyhäjokilaakso (Raahe-Pyhäntä -seutu): Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva ti 4.5. 
4. Kalajokilaakso: (Kalajoki-Pyhäjärvi -seutu): Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska to 6.5. 

Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitykseen liittyvät työpajat sidosryhmille pidettiin 8.6. ja 22.6.2021.

Syksyllä 2021 järjestetään sidosrymätapaamisia eri kohderyhmille. Näiden tapaamisten ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Hanketta toteutetaan 1.6.2020 – 30.8.2022.

Hankkeessa julkaistut tiedotteet

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, puh. 040 685 4041

Projektikoordinaattori Sari Pulkka, puh. 040 685 4037

etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi