Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

TUULI – hanke

TUULI – hanke

Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla (TUULI -hanke)

Tausta ja tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun. Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä tuulivoiman alueellisen suunnittelun tueksi. Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Tavoitteena on muodostaa alueellinen tuulivoiman kehityskuva ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision toteuttamiseksi. Kehittämishankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään tuulivoiman lakisääteisen sijainninohjauksen (kaavoitus) tukena sekä maakunta- että kuntatasolla. Myös tuulivoima-alan toimijat voivat hyödyntää tuloksia omassa suunnittelutyössään.

Hankkeessa laaditaan Pohjois-Pohjanmaalle tuulivoimaa koskevat tavoitteet, kehitetään tuulivoimatuotannon sijainninohjausta sekä lisätään tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää osallistumista ja vuorovaikutusta. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen. Hanke tukee valtakunnallisten ja alueellisten ilmastotavoitteiden toimeenpanoa. Pohjois-Pohjanmaalla edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010-2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen.

Hanketta on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa. Hanketta toteutetaan 1.6.2020 – 30.8.2022.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, puh. 040 685 4041

Suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh. 040 586 3877

etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi