Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

29.02.2024

Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon sekä sähkönsiirron ilmastovaikutuksia on tarkasteltu EMMI-hankkeessa

Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI-hankkeen 2. työpaketissa tarkasteltiin tuulivoimatuotannon ja sähkönsiirron ilmastovaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa, sekä aurinkovoimatuotannon ilmastovaikutuksia yleisellä tasolla.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaprosessi on käynnissä. Juuri on päättynyt viranomaisehdotusvaiheen kuuleminen. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen johtava tuulivoimamaakunta. Noin 40 % Suomen tuulivoimasta tuotetaan täällä. Perustuen kattaviin selvityksiin, viranomaisehdotusvaiheessa on osoitettu uusia tuulivoima-alueita yhteensä 61 kappaletta, yhteensä noin ​1 705 km2.

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä -asetukseen. Arviointi on olennainen osa kaavoitusta ja sen tarkoituksena on tuottaa kaavan valmisteluun ja siihen liittyvän vuorovaikutuksen ja päätöksenteon tarvitsemaa tietoa. EMMI-hankkeen TP 2 -selvitys tilattiin tarkentamaan vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointia ilmastovaikutusten osalta. Työn asiantuntijapalveluntarjoajana toimi Ramboll Finland Oy ja työtä sparrasi ulkopuolisista asiantuntijoista koostunut ryhmä. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kaavatiimin kanssa.

Aurinkovoimahankkeita on Pohjois-Pohjanmaallakin useita vireillä. Aurinkovoimaa ei ohjata maakuntakaavoituksessa, vaan kuntakohtaisten ohjausvälineiden kautta. Selvityksessä tuodaan tietoa ohjauksen tilanteesta ja vireillä olevasta kehityksestä. Tuloksia saatiin aurinkovoiman ilmastovaikutuksista hehtaaria kohden eri maankäyttömuodoissa. Hankkeita tarkasteltiin koko elinkaaren ajalta, maankäytön muutokset huomioiden.

Tulokset kertovat sekä positiiviset että negatiiviset ilmastovaikutukset. Uusiutuvan energiatuotannon hankkeilla on merkitystä energiasektorin päästöihin, mutta toisaalta metsien hiilinieluihin ja -varastoihin. Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa suuri osa tuulivoimahankkeista sijoittuu havu- ja sekametsiin.

Työssä käytetyt laskentaperiaatteet on avattu. On huomioitava, että mikään laskentamenetelmä ei ole kaiken kattava ja tulokset sisältävät epävarmuuksia. Sähköntuotannon päästökerroin eri skenaarioilla vaihtelee huomattavasti, mikä vaikuttaa lopputulokseen. Lisäksi on huomioitava, että tulokset eivät huomioi luonnonmonimuotoisuutta tai muita ympäristövaikutuksia.

EMMI-hankkeen tulosseminaarissa 28.2.2024 oli läsnä 88 kuulijaa. Suunnittelujohtaja Markus Erkkilän mukaan selvityksen tuloksia hyödynnetään maakuntakaavatyössä ja alueen kehittämisessä, ja sen toivotaan hyödyttävän myös kuntia omassa työssään.

Selvitys on ladattavissa EMMI-hankkeen sivuilta: https://lnkd.in/gpuyJX-J 

Lisätiedot:
Ritva Isomäki, erityisasiantuntija, projektipäällikkö
ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi