Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

21.06.2022

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti kokouksen Haapaveden voimalaitoksella tiistaina 21. kesäkuuta. Maakuntajohtaja Pauli Harju nosti edunvalvonta-asioissa esiin toukokuun lopussa Kuusamossa pidetyn Barents-kokouksen, jossa käsiteltiin yhteistyötä ilman Venäjää sekä yhteistyörakenteiden ylläpitoa, Interreg-ohjelman EU-varojen uudelleen kohdistamisen ja sen edellyttämät toimenpiteet, valtiosihteerityöryhmän asettamisen Itä- (Pohjois) Suomen muuttuneen aseman vuoksi sekä Pohjois-Pohjanmaan Tervatyöryhmän toimenpiteet Hanhikiven ydinvoimalahankkeen keskeyttämisen vaikutusten arvioinnissa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnittelu vuosille 2023–2025 käynnistynyt

Maakuntahallitus keskusteli talous- ja toimintasuunnitelman suunnittelukehyksistä. Maakuntahallitus hyväksyi kuntarahoitukseen neljän prosentin korotuksen maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus käsittelee elokuun kokouksessaan liiton toiminnan tavoitteet vuodelle 2023. Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 käsitellään maakuntahallituksessa 26.9.2022 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023–2025 käsitellään ja hyväksytään maakuntavaltuuston kokouksessa 12.12.2021.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnos nähtävillä elo-syyskuussa

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavalla luodaan maakunnallinen rakenne ja edellytykset tuulivoimarakentamisen merkittävään kasvuun. Maakuntahallitus hyväksyi vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston. Vaihemaakuntakaavan luonnosasiakirjat ja valmisteluvaiheen keskeinen selvitysaineisto asetetaan nähtäville ajalle 8.8.–23.9.2022. Kuulutus vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta julkaistaan erikseen. Samalla ilmoitetaan kaavan kuulemisen aikaisista esittelytilaisuuksista ja tavoista antaa palautetta kaavan jatkovalmisteluun.

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot kunnilta ja viranomaisilta. Kaikki osalliset voivat antaa aineistosta palautetta. Kuulutus ja nähtäville asetettava valmisteluaineisto tulevat Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuille, josta löytyvät kaavan tärkeimmät taustaselvitykset. TUULI-hankkeen verkkosivuilta löytyy selvitysaineistojen lisäksi linkki tarinakarttaan, joka havainnollistaa maakunnan tuulivoimarakentamisen tilannekuvaa ja TUULI-hankkeen työpakettien sisältöä.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavasta lisätietoa antaa suunnittelujohtaja Markus Erkkilä p. 040 685 4045.

Haapaveden laajakaistan hankealueen toteuttajaksi Siikaverkko Osuuskunta

Haapaveden kaupungin laajakaistan hankealueen toteuttajaksi valittiin Siikaverkko Osuuskunta. Pohjois-Pohjanmaan liitto julisti toukokuussa haettavaksi laajakaistarakentamisen tuen Haapaveden hankealueelle. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Määräaikaan saapui yksi hakemus, hakijana Siikaverkko Osuuskunta, joka on sitoutunut tarjoamaan palveluita 20 vuoden ajan.

Jäsenmuutoksia

  • Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon Hailuodon edustajaksi nimettiin Reeta Topi ja hänen varalleen Tuomas Lepistö.
  • Miika Heikkilälle myönnettiin ero Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän jäsenyydestä ja hänen tilalleen nimettiin Jarmo Vuolteenaho Nivalasta. Päivi Ollilan uudeksi varajäseneksi nimettiin Joel Taskila Oulusta.
  • Kärsämäen kunnanvaltuusto on myöntänyt Ilkka Saarelle eron Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Antti Tiikkaisen.

Lyhyesti

  • Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaosaamisen kehittäminen -asiantuntijaselvityksen toteuttajaksi valittiin Käännekohta tutkimus ja kehitys Oy.
  • Päivitetty Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelun toimintaohjelma 2022–2025 hyväksyttiin. Toimintaohjelmaa päivitettiin lisäämällä vihapuhe yhdeksi kuormitustekijäksi. Mahdolliset vihapuhetilanteet ja niihin reagoiminen huomioidaan työturvallisuutta edistävissä toimenpidesuosituksissa ja toimintaohjeissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntahallituksen esityslistaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152