Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

30.05.2023

Eloa ja iloa taidepiloteilla Pohjois-Pohjanmaan kuntiin

”Ookkonää mistää kotosin? Minkälaisen maiseman poikki sinun elämänpolkusi on mutkitellut? Millaisia ovat sinun heilastelumuistosi ja mihin paikkoihin ne liittyvät?” Muun muassa näitä kysymyksiä työstetään taiteen keinoin yhdessä kuntalaisten kanssa Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikennon hankkeessa loppuvuonna toteutettavissa taidepiloteissa.

Taidepilotteja on kaikkiaan kuusi kappaletta. Ne toteutuvat Pohjois-Pohjanmaan kunnissa niin, että yhdessä pilotissa on mukana 3–6 kuntaa. Yhteistä kaikille piloteille on osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltävinä teemoina korostuvat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu. Käytössä ovat monipuolisesti eri taidemenetelmät ja erilaiset taideharjoitteet. Jokaisen pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys. Kaikki pilotit ovat toteuttamistavaltaan yhteisöllisiä.

Pilottien vaikuttavuus ulottuu monelle tasolle. Kuntalaiset saavat taidetta osaksi arkea ja arkiympäristöä, sekä mahdollisuuden osallistua itse taidetoimintaan. Kuntien välinen yhteistyö tiivistyy kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja taiteen hankinnassa, ja osaaminen vahvistuu taiteen hyödyntämisessä kehittämistyön osana. Taitelijoille pilotit tarjoavat uudenlaisia työmahdollisuuksia ja kokemusta.

Kaikki taidepilotit ja niissä syntyvät teokset toteutetaan tämän vuoden aikana.

Taidedokumentaatio: Heilastelukulttuuria Oulujokilaaksossa ennen ja nyt
Aika: kesä-elokuu 2023
Paikka: Vaala, Utajärvi, Muhos

Missä sijaitsevat Oulujokilaakson kuntien tärkeät entisajan ja tämän päivän heilastelupaikat? Miltä ihastuminen ja rakastuminen tuntui ja mitä muistoja siitä on jäänyt? Millaista heilastelu oli ennen ja millaista se on nyt? Taiteilija, valokuvaaja Martu Väisäsen toteuttamassa taidepilotissa osallistujat pääsevät työpajoissa taiteen keinoin muistelemaan omaa heilasteluhistoriaansa sekä kokemaan uudelleen, miltä tuntui ihastua ja rakastua. Osallistujista otetaan muotokuvat heille tärkeissä heilastelupaikoissa. Kuvat ovat esillä autenttisissa paikoissa ja gallerioissa. Kuvien avulla pilottiin osallistujat ja suuri yleisö saavat kokea Vaalan, Utajärven ja Muhoksen uudella tavalla. Martun voi tavata Utajärven UntoRockissa 17.6. ja Muhoksella LempiFestillä 21.6.

Ookkonää mistää kotosi? Tervetuloa taidelaboratorioon!
Aika: kesä-elokuu 2023
Paikka: Siikalatva, Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Oulainen

Taidepilotissa tutkitaan yhteisötaiteen keinoin suhdetta arkiympäristöön ja kotiseutuun, sen paikkoihin, kulttuuriin ja ihmisiin. Kunnat toimivat laboratoriona, joissa testataan ootko mistään kotosin: elävä taide, hetken taide, taide osaksi arkea periaatteella. Taidelaboratoriota toteuttavat taiteilijat Elina Stoor ja Talvikki Pisilä. Menetelmänä on taidekaanon, jossa syntyvää teosta työstävät eri ryhmät ja ihmiset vuorotellen. Käytössä on laaja skaala eri taidemuotoja. Taidelaboratoriota järjestetään kuntien isommissa tapahtumissa kesän aikana. Sen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kuntalaisten ajatuksia taidekokemuksista ja mahdollisuuksista. Sen pohjalta syntyy suunnitelma kunnan ja kuntalaisten identiteettiä heijastelavasta teossarjasta.

Osiensa Summa – paikkasidonnainen seinämosaiikkiteossarja
Aika: heinä-syyskuu 2023
Paikka: Siikajoki, Pyhäntä, Raahe, Ylivieska, Reisjärvi, Pyhäjärvi

Taiteilija Jenny Grönholm ja kuvanveistäjä Jass Kaselaan toteuttavat pilottikuntiin paikkasidonnaiset, luonnosta aiheensa saavat seinämosaiikkiteokset. Ne sijoittuvat julkisiin paikkoihin kaikkien nähtäville ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden – osiensa summan. Taitelijat suunnittelevat työt ja valmistavat teosten pohjat. Kuntalaisia tullaan kutsumaan mukaan yhteisöllisiin tilaisuuksiin valmistamaan teoksia ja latomaan mosaiikin palat paikoilleen. Pilottikiertue alkaa Siikajoelta, Raahesta ja Ylivieskasta.

Sukupolvet Iijoen varrella – ympäristö- ja luontosuhteen käsittely taiteen keinoin
Aika: elo-syyskuu 2023
Paikka: Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Ii, Oulu

Mitä luonto, maisema elämässä merkitsee? Minkälaista elämää Iijoki on nähnyt ja ylläpitänyt? Minkälaisia elämän virtauksia oma elämämme on seurannut? Taitelijat Niina Aho ja Satu Suvanto tutkivat pilottiin osallistuvien eri sukupolvia edustavien kuntalaisten kanssa heidän luontosuhdettaan paikkatunne käsitteen avulla. Järjestettävissä työpajoissa käytetään avuksi ympäristötaidetta, luovaa kirjoittamista, video- ja valokuvausta, sekä äänitaidetta. Lopputuloksena syntyvät konkreettiset taideteokset jokaiseen kuntaan ja kohteeseen. Esimerkkinä kohteesta on Oulun Yli-Iissä sijaitseva Jokirannan ikäihmisten palvelukeskus, jossa työskentelyyn osallistuvat asukkaat ja heidän omaisiaan, sekä henkilökuntaa.

Ympäri Ämpäri – Taidetta pihoilla ja poluilla
Aika: elo-lokakuu 2023
Paikka: Alavieska, Hailuoto, Kalajoki, Pyhäjoki ja Sievi

Pilotissa toteutetaan puistoihin, poluille ja pihoille osallistavasta taideprojekti, jonka lopputuloksen syntyy yhteisöllinen ympäristötaideteos. Siinä huomioitavina teemoina ovat yhteisöllisyys, arjen kulttuuri, ympäristö, kestävä kehitys sekä asennemuutos taiteen ja kulttuurin rohkeampaan tekemiseen ja kokemiseen. Pilotin toteuttaja varmistuu myöhemmin.

Marrastulet
Aika: Marraskuu 2023
Paikka: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Kempele

Pohjoinen oopperakomppania toteuttaa pilottikunnissa valotaidekiertueen, jonka immersiiviset teokset eli elämykselliset tapahtumat saavat inspiraation muun muassa paikallisista legendoista ja tarinoista. Valoa, installaatiota ja musiikkia yhdistelevä teos antaa jokaisesta kunnasta valitulle arkiselle paikalle uuden ilmeen. Tapahtumat ovat koettavissa jokaisessa kunnassa yhtenä iltana.

Lisätiedot:

Piloteista, taiteilijoista, taiteilijoiden yhteystiedot Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

Kulttuurikenno hankkeesta Kulttuurikenno -hanke – (pohjois-pohjanmaa.fi)

Erityisasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, 050 386 8443
Kulttuurituottaja Anni-Stiina Hujala, 040 685 4043
s-posti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke edistää kuntien kulttuuritoimintaa, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja erityisesti lain alueellista kehittämistehtävää maakunnan alueella. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.