Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Kuvassa mosaiikkitekniikalla tehty vaaleanpunasävyinen suopursun kukka.

Kulttuurikenno -hanke

Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin

Pohjois-Pohjanmaan liitto toteutti vuosien 2022- 2/2024 aikana Kulttuurikenno, yhteistyötä ja vaikuttavuutta ​kulttuuripalveluihin –hankkeella kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaista alueellista kehittämistehtävää. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteet olivat seuraavat:

 • Tukea Pohjois-Pohjanmaan kuntia kulttuuripalveluiden laadukkaassa järjestämisessä ja edistää kuntalaisten yhdenvertaisuutta
 • Vahvistaa kulttuurin roolia aluekehittämistyössä ja maakunnan elinvoimaisuudessa
 • Rakentaa vahvaa alueellista kulttuurin yhteistyöverkostoa, Kulttuurikennoa
 • Edistää kulttuurin ja luovan alan ammattilaisten toiminta- ja työllistymisedellytyksiä

Hankkeen toimenpiteet

Kulttuurikenno hankkeen toimenpiteet ovat osaamisklinikat, kehittämispajat, taidepilotit, kehittämistarinat, kulttuuriforum ja viestintä.

Hankkeen tuloksia kootusti

Infograafi, jossa Kulttuurikenno hankkeen numeeriset tulokset. Lähde https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2024/04/Kulttuurikenno-hanke-loppuraportti-ja-taidepilottien-kehittamistarina_final.pdf
 1. Osaamisen vahvistuminen
  – Osallistujille uutta tietoa, ideoita ja oppimista osaamisklinikoilla omista tarpeista käsin asiantuntijoita hyödyntäen, omaa osaamista jakaen.
  – Osaamista taideprojektin yhteiskehittämisprosessiin ja menetelmiin. Osaamista yhteisötaiteen hankintaan ja toteuttamiseen ylikunnallisessa yhteistyössä.
 2. Yhteistyön tiivistyminen ja kulttuurikennon rakentuminen
  – Yhteistyö kaiken toiminnan keskiössä.
  – Osaamisklinikoiden ja taidepilottien toteuttaminen laajassa yhteistyössä kuntien kesken ja alueellisia asiantuntijatahoja sitouttaen.
  – Taidetuotannon yhteiskehittämisen, yhteishankinnan ja koordinaation mallin testaus.
  – Maakunnan alueen, sen kuntien ja toimijoiden tutuksi tuleminen taiteilijoille.
 3. Taiteellisen työn edellytyksien kehittyminen
  – Pilottien myötä uudet rohkeat teemalliset avaukset taiteen tekemiseen ja kokemiseen.
  – Kokemus taiteen tarjoamista keinoista osana kehittämistyötä mm osallisuuden vahvistamisessa.
  – Taidetuotannon yhteiskehittämisen, yhteishankinnan ja koordinaation malli ja sen jatkohyödyntäminen.
  – Kokemus yhteisötaiteprojekteista ja -taiteilijoiden työskentelystä kunnissa, ja syntynyt jatkoajatus kuntataiteilijasta.
 4. Alueellinen vahvistuminen
  – Kulttuurin, sen tarjoamien keinojen ja vaikuttavuuden esille nostaminen osana alueellista kehittämistä kaikilla hankkeen toimenpiteillä ja käsitellyillä teemoilla.
  – Testattuja kokeiluja kulttuurin saavutettavuuden parantamisesta, uudenlaisesta osallistavasta matalankynnyksen toiminnasta ja niiden hankinnasta.
  – Yhteistyörakenteen ja Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden edellytysten vahvistuminen.
  – Mielenkiintoisen toiminnan ja vahvan viestinnän kautta kulttuurin ja taiteen huomattava näkyvyys maakunnan mediassa.
  – Teoksien ja tekoprosessien dokumentointi yhdessätoista kunnassa Oulun museo- ja tiedekeskuksen toimesta: Teosten ja tekoprosessin säilyminen visuaalisena kulttuuriperintönä tuleville sukupolville.

Kulttuurikenno -hankkeen koko toiminta ja tulokset on koottu loppuraportin muotoon.

” Yhteistyö kulttuurialalla lähikuntien kesken ja laajemminkin sai uutta intoa.
Myös kunnan sisällä yhteistyökuviot selkenivät.
Palaute kuntakyselystä

Taidepilotit tarinakartalla

Hankkeessa toteutettiin kuusi taidepilottia. Niitä yhdistävinä ajatuksina oli lisätä taiteen ja kulttuurin näkyvyyttä kunnissa ja kuntalaisten arjessa, luoda asennemuutosta taiteen ja kulttuurin rohkeampaan tekemiseen ja kokemiseen sekä luoda taiteen avulla kuntiin ja kuntalaisille iloa ja osallistumisen mahdollisuuksia. Teemoissa korostuivat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Pilottiaihiot olivat kuntien itsensä ideoimia ja niiden omiin tarpeisiin pohjautuvia. Toteutus hankittiin avoimella kilpailutuksella. Piloteissa toteutettiin 29 taideteosta tai tapahtumaa ja 97 työpajaa. Osallistuneita pajoissa ja tapahtumissa oli noin 2 920 henkilöä. Piloteissa työskenteli yhteensä 17 taiteilijaa.

Pilottien toiminta, niiden teokset, tulokset ja videot on koottu visuaaliseksi tarinakartaksi. Sen avulla voit matkata maakunnassa pilotista ja kunnasta toiseen, ja nauttia yhteisötaiteen värikkäästä ja ilahduttavasta annista. Taiteilijoiden itse omista piloteistaan laatimat loppuraportit löydät tämän linkin kautta (ei saavutettavaa).

”Parasta oli taidetuotannolla luotu yhteishenki Pohjois-Pohjanmaalle.
Palaute kuntakyselystä

Muuta tietoa hankkeesta:

Uutinen hankkeesta Pohjois-Pohjanmaan liiton uutiskirjeessä 6/2024.
Uutinen hankkeen tuloksista Pohjois-Pohjanmaan liiton ajankohtaissivulta.
Kulttuurikennon Instagram kanava (instagram.fi).
Kulttuurikennon Facebook sivu (facebook.com).

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Sivun yläosan artikkelikuvassa Osiensa summa taidepilotissa Reisjärven terveysasemalle valmistunut Suopursu -seinämosaiikkiteos. Tarinakarttalinkin taustalla kuva saman pilotin työpajasta Vihannin nuorisotilassa, jonne valmistuva Mustikkateos sijoitettiin.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, puh 050-3868443
s-posti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi