Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kulttuurikenno -hanke

Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin

Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttaa vuosien 2022- 2/2024 aikana Kulttuurikenno hankkeella kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaista alueellista kehittämistehtävää yhdessä maakunnan kuntien kanssa. Kulttuurikenno, yhteistyötä ja vaikuttavuutta ​kulttuuripalveluihin -hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

 • Tukea Pohjois-Pohjanmaan kuntia kulttuuripalveluiden laadukkaassa järjestämisessä ja edistää kuntalaisten yhdenvertaisuutta
 • Vahvistaa kulttuurin roolia aluekehittämistyössä ja maakunnan elinvoimaisuudessa
 • Rakentaa vahvaa alueellista kulttuurin yhteistyöverkostoa, Kulttuurikennoa
 • Edistää kulttuurin ja luovan alan ammattilaisten toiminta- ja työllistymisedellytyksiä
Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:
Kulttuurikenno hankkeen toimenpiteet ovat osaamisklinikat, kehittämispajat, taidepilotit, kehittämistarinat, kulttuuriforum ja viestintä.

Kulttuurikenno hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta.

Hankkeen tulokset

Hanke on jo loppusuoralla ja määrällisiä tuloksia on koottu alla olevan infograafin muotoon. Laajempi raportti ja kehittämistarina ovat vielä työnalla.

Hankkeessa toteutettiin kuusi taidepilottia. Ne ovat nyt päättyneet. Tuloksia on koottu taidepilottien verkkosivuille. Kuvallista materiaalia löytyy hankkeen Facebook– sekä Instagram -kanavista #kulttuurikenno. Piloteista tehdyt videot löydät Pohjois-Pohjanmaan liiton Youtube kanavasta. Pilottien tarkemmat tulokset kootaan hankkeen loppuraporttiin ja kehittämistarinaan.

Kotiseutuylpeys: Taidelaboratoriopilotissa Nivalaan valmistunut taideteos.


Hankkeessa tapahtuu:
Kuva, jossa mosaiikkityönä tehty suopursun kuva. Tekstinä Tervetuloa kulttuurifoorumiin 31.1.2024 Limingan Lakeustaloon.
Kulttuurifoorumiin osallistui noin 80 henkilöä.
Saadun palautteen mukaan ohjelmaan oltiin tyytyväisi ja verkostoitumisen mahdollisuutta pidettiin tärkeänä. Kulttuurista halutaan puhua!
Kiitos kun olit mukana.

Hankkeen eteneminen:
 • Kiitos kaikille Marrastulet tapahtumien palautekyselyyn vastanneille. Kirjapalkinnot on postitettu arvonnassa voittaneille.
 • Osaamisklinikka 15.12. 02023 aiheena Innostu ilmiöistä. Klinikan vetäjänä toimi projektipäällikkö Piia Kleimola / Xamk.
 • Aamutuokiot 11.12.2023 aiheena Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurituottajan käsikirja ja Taiken erityisasiantuntija Katariina Kummalan esittäytyminen.
 • Osaamisklinikka 23.11.2023 aiheena kulttuuritiedolla johtaminen.
 • Aamutuokio 16.11.2023 aiheena kulttuuripoliittinen selonteko.
 • Aamutuokio 17.10.2023 aiheena lastenmusiikin konserttikiertue.
 • Osaamisklinikka 3.10.2023 aiheena kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmat. Sparraajina projektikoordinaattori Eeva Laitinen Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitosta ja lastenkulttuurikonsultti Henna Leisiö Kulttuurikattila ry:stä.
 • Aamutuokio 19.9.2023 aiheena Pirkanmaan kulttuuripankki.
 • Osaamisklinikka 6.9.2023 aiheena vuonna 2023 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema Elävä perintö. Klinikalla opittiin yhdessä mitä aineeton ja elävä kulttuuriperintö on, miten sitä voidaan kartoittaa muun muassa perintöhyrrää apuna käyttäen ja miten nykydokumentointia tehdään. Klinikalla kuultiin case esitykset Hailuodon tikkuröijystä ja ilmakitarasta. Lopussa osallistujat ideoivat yhdessä uusia Pohjois-Pohjanmaahan ja sen kuntiin liittyviä elävän kulttuuriperinnön sisältöjä kansalliseen elävän perinnön wikiluetteloon. Klinikka järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa.
 • Kesän ja syksyn aikana viisi taidepilottia on edennyt suunnittelusta toteutukseen. Niitä voi seurata PPL:n verkkosivujen, ja Facebook ja Instagram kanavien kautta.
 • Hankkeeseen on valittiin kulttuurituottajaksi Anni-Stiina Hujala. Hän aloitti tehtävässään toukokuun alussa.
 • Kuuden taidepilotin tarjouspyynnöt julkaistiin 31.1.2023. Tarjouksia saatiin yhteensä 29 kappaletta. Toteuttajat valittiin huhtikuussa 2023.
 • Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifoorumi 23.3.2023 yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Teemana foorumissa oli ”Kulttuurista kestävyyttä”. Lue lisää ja tutustu työpajojen tuloksiin täältä. Tallenne löytyy Taiken youtube kanavalta.
 • Osaamisklinikka 15.11.2022 aiheena vapaaehtoistyö ja sen koordinointi kulttuuripalveluissa. Yhteistyökumppanina klinikalla oli Raudaskylän kristillisen opiston vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto.
 • Maakunnan matkailu-, kulttuuri- ja ruokaverkoston (Makuru) 2. tapaaminen Oulussa 7.10.2022. Aiheena oli kulttuurimatkailutuotteita kansainvälisille markkinoille: tuotteistuksen, markkinoinnin ja myynnin edistäminen. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Culture Finlandin, Oulun kulttuurisäätiön ja Oulun kaupungin kanssa.
 • Osaamisklinikka / kulttuurista vaikuttavuutta hyvinvointiin ja terveyteen – seminaari 8.9.2022 yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. Pääpuhujina olivat neurotieteilijä, tanssija Hanna Poikonen ja tutkija, musiikkiterapeutti Taru-Anneli Koivisto. Hyvinvointitorilla oli mukana runsas joukko kulttuurihyvinvointipalveluiden tuottajia.  Lue lisää uutisjutusta.
 • Osaamisklinikka 16.8.2022 aiheena yhdenvertaisuus ja moninaisuus kulttuuripalveluissa. Klinikka järjestettiin yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiön kanssa.
 • Osaamisklinikka / webinaari aiheesta Kulttuurista ja taiteesta virtaa kehittämiseen 2.6.2022. Tilaisuuden käsiteltiin kulttuurin, taiteen ja taiteilijoiden mahdollisuuksista ja potentiaalista toimia uusilla aloilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja kehittämistyössä. Esimerkkeinä olivat elämysmatkailu, hyvinvointityö ja kaupunkikehittäminen. Tilaisuuden järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen Kohtaantoa työelämään hankkeen kanssa.
 • Pohjois-Pohjanmaan matkailu-, kulttuuri- ja ruokatoimijoiden ensimmäinen verkostotapaaminen 4.5.2022. Tilaisuudessa oli innoittajana psykologi, valmentaja Iida Mäkikallio teemalla muutoksessa eläminen ja tunnetaidot. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Oulun kaupungin Kulttuurin elämysoppaat ja Oulun kulttuurisäätiön Ruokakulttuurin ja matkailun kehittämishankkeiden kanssa.
 • Osaamisklinikka 2.5.2022 aiheena Euroopan kulttuuriympäristöpäivät: Tehdään yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöä näkyväksi järjestämällä kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia! Tämän linkin takaa löydät tilaisuuden yhteenvedon.
 • Ohjausryhmän järjestäytyminen 25.3.2022. Puheenjohtajaksi valittiin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre Tyrnävän kunnasta ja varapuheenjohtajaksi erityisasiantuntija Arja-Liisa Räisänen Taiteen edistämiskeskuksesta.
 • Hankkeen avaustilaisuus 22.2.2022. Alustajina olivat erityisasiantuntija Johanna Selkee Kuntaliitosta ja kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja Oulaisten kaupungista. Tämän linkin takaa löydät yhteenvedon alustuksista.

Ohjausryhmä

Puheenjohtajat:
Elina Huurre, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja / Tyrnävän kunta (puheenjohtaja) 30.11.2023 asti.
Katarina Kummala, erityisasiantuntija / Taiteen edistämiskeskus (varapuheenjohtaja)
Jäsenet seuraavista organisaatioista:
Oulun ammattikorkeakoulu, kulttuuri
Kalajoen kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Iin kunta, Kulttuurikauppila
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Tiede- ja taidekeskus Luuppi
Kuusamon kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto


Lisätietoja:
Erityisasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, puh 050-3868443
s-posti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo