Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kanves – Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa

Tausta ja tavoitteet

Kansainvälisessä kehityksessä mukana pysyminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja osallistumista kansainvälisiin hankekonsortioihin. Hankkeessa tarjotaan tietoa kansainvälisistä rahoitushauista sekä tukea hakemusten valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja maakunnasta löytyvän korkean osaamisen hyödyntäminen.

Hankkeen tavoitteena on kaventaa maakunnan sisäisiä eroja innovaatiotoiminnassa ja luoda toimintamalleja, jotka kannustavat innovaatiotoimijoiden poikkialaiseen verkostoitumiseen maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti, mahdollistaen uusien avauksien synnyn. Hankkeessa on myös tavoitteena nostaa alueen toimijoiden tietoisuutta eurooppalaisista klusteriyhteistyön verkostoista sekä klustereille luodusta laatujärjestelmästä. Yhtenä päämääränä on myös lisätä tietoisuutta maakunnan innovaatioalustojen tarjoamista palveluista ja vastata Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamisen toimista Pohjois-Pohjanmaalla.

Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa hankkeen toimenpiteissä alueen yhteistyöverkostoja kasvatetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tapahtumia toimijoiden kesken. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan poikkitieteisyys ja -alaisuus, jolloin uusien innovatiivisten avausten synnylle luodaan mahdollisuuksia. Tapahtumiin pyritään tavoittamaan toimijoita laajalti ympäri maakuntaa. Fyysisesti järjestettäviä tapahtumia täydennetään lyhyemmillä webinaareilla ja esimerkiksi maakunnan innovaatioalustoja esittelevillä videoilla.

Hankkeen tuloksena Pohjois-Pohjanmaan innovaatiotoimijoiden verkostot kasvavat ja elinkeinoelämän tietoisuus olemassa olevista innovaatioalustoista ja tutkimuspalveluista kasvaa. Kyky hyödyntää kansainvälistä rahoitusta kasvaa ja kynnys hakea suoria EU -rahoituksia madaltuu. Pitkällä aikavälillä maakunnan elinkeinoelämän uskotaan kytkeytyvän paremmin eurooppalaisiin arvoverkkoihin ja maakunnan sisälle syntyneiden uusien verkostojen myötä maakuntaan syntyy paremmin koko maakuntaa tarpeisiin vastaavaa hanketoimintaa.

Ensisijaisena kohderyhmänä on Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian toimijat, kuten yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, oppilaitokset, elinkeino- ja kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yhdistykset ja eri kehittäjätahot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kanves-hankkeen tavoitteiden täyttymistä edistetään seuraavilla työpaketeilla:

Työpaketti 1: Maakunnallisten yhteistyöverkostojen kasvattaminen.
Sidosryhmätapaamiset, tapahtumat, tietoiskut (webinaarit) ja alueellisten innovaatioalustojen esittelyt.

Työpaketti 2: Kansainvälisiin verkostoihin liittyminen ja niiden hyödyntäminen.
Kansainvälisiin kumppanuuksiin osallistumiseen kannustetaan erityisesti teemoissa, joissa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa on tunnistettu potentiaalia liittyä kansainvälisiin arvoketjuihin.​

Työpaketti 3: Kansainvälisistä rahoituksista tiedottaminen ja hakemisessa avustaminen ja rahoitusosaamista nostavat työpajat.

Työpaketti 4: Klusteritoiminnan kytkeminen EU-tasolla tapahtuvaan kehitykseen.
Ostetaan klusteritoimijoiden tietoisuutta Euroopassa tapahtuvasta klusteritoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta aluekehitykselle.

Työpaketti 5: Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa -hankkeen Pohjois-Pohjanmaan toimien toteuttaminen.

Työpaketti 6: Viestintä.
Uutiskirjeet, kotisivut, sosiaalinen media

Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2022. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kehittämisrahasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 265 946 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kumppanuudet:

Industrial modernisation

S3-kumppanuustoteuttajayhteyshenkilö
Wireless ICT Oulun yliopisto yhteyspäällikkö Mika Rantakokko
Personalised medicine Oulun yliopisto työelämäprofessori Maritta Perälä-Heape
Medical Technology Oulun yliopisto työelämäprofessori Maritta Perälä-Heape
Safe and sustainable mobility BusinessOulu, Oamk, Oulun yliopisto projektipäällikkö Eija Hämäläinen, tki-päällikkö Jukka Säkkinen, professori Rauno Heikkilä
Advance materials for batteries Oulun yliopisto professori Ulla Lassi
Water smart terriotories Oulun yliopisto ekosysteemijohtaja Pirkko Taskinen
High performance production throught 3D printing Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti kehityspäällikkö Kari Mäntyjärvi

Agri-Food

S3-kumppanuustoteuttajayhteyshenkilö
Traceability & Big data Oulun ammattikorkeakoulu projektipäällikkö Satu Välijärvi, koulutuspäällikkö Tuomo Pesola
High tech farming Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö projektipäällikkö Mikko Himanka

Energy

S3-kumppanuustoteuttajayhteyshenkilö
Geothermal energy Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Institu tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara

Ajankohtaista Kanvesissa!

Ennakkotietona ”Kansainvälisellä rahoituksella buustia automaation ja robotiikan kehitystoimiin” -webinaari 2.3.2022 klo 9:00-11:00

Alustavaa ohjelmaa 2.3.2022 klo 9-11.00

Teemoina nopean lineaariliikkeen automaatiotekniikka sekä korjaushitsaus etäohjelmoitavalla robottisolulla, kansainvälisen TKI-rahoituksen näkymiä yrityksille, yrityspuheenvuoroja rahoituksen ja tekniikan näkökulmista.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä EU:n EAKR-rahoitteiset Tuotanto 2027- ja KANVES-hankkeet.

Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään vallitsevan tilanteen salliessa hybridinä siten, että voit osallistua etäyhteyden kautta tai tulla paikan päälle Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle (paikkana Tellus Stage).

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu tarkentuvat piakkoin, joten lisääthän päivän jo kalenteriisi. Seuraa myös verkkosivujamme osoitteissa Tuotanto 2027-hanke ja KANVES-hanke.

Lisätiedot

Saija Tikkanen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, +358 40 685 4044, saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kari Mäntyjärvi, kehityspäällikkö, Oulun yliopisto, +358 40 084 3050, kari.mantyjarvi@oulu.fi

INTERREG-RAHOITUSINFON 14.12.21 MATERIAALIT

Interreg-ohjelmat 2021-2027 tukevat raja-alueiden kilpailukykyä ja toimivia työmarkkinoita. Ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää, ja valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikka ja niitä osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Linkkien takaa löydät esittelymateriaalit Aurora, Pohjoinen Periferia ja Arktis sekä Itämeri -ohjelmista.

ARCTIC FOOD LAB- ruokaverkoston kick off -tilaisuuden materiaalit

Kiitos osallistumisesta Arctic Food Lab-ruokaverkoson kick off -tilaisuuteen 23.11.2021. Tilaisuuden materiaalit on saatavilla tämän linkin takaa .
Lataa Kanves-hankkeen uutiskirjeet tästä!

Uutiskirje 2_Kanves

Joulukuun_uutiskirje_Kanves

Projektipäällikkö Saija Tikkanen, sähköposti:saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi, puh: 040 685 4044