Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kanves – Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa

Tausta ja tavoitteet

Kansainvälisessä kehityksessä mukana pysyminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja osallistumista kansainvälisiin hankekonsortioihin. Hankkeessa tarjotaan tietoa kansainvälisistä rahoitushauista sekä tukea hakemusten valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja maakunnasta löytyvän korkean osaamisen hyödyntäminen.

Hankkeen tavoitteena on kaventaa maakunnan sisäisiä eroja innovaatiotoiminnassa ja luoda toimintamalleja, jotka kannustavat innovaatiotoimijoiden poikkialaiseen verkostoitumiseen maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti, mahdollistaen uusien avauksien synnyn. Hankkeessa on myös tavoitteena nostaa alueen toimijoiden tietoisuutta eurooppalaisista klusteriyhteistyön verkostoista sekä klustereille luodusta laatujärjestelmästä. Yhtenä päämääränä on myös lisätä tietoisuutta maakunnan innovaatioalustojen tarjoamista palveluista ja vastata Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamisen toimista Pohjois-Pohjanmaalla.

Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa hankkeen toimenpiteissä alueen yhteistyöverkostoja kasvatetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tapahtumia toimijoiden kesken. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan poikkitieteisyys ja -alaisuus, jolloin uusien innovatiivisten avausten synnylle luodaan mahdollisuuksia. Tapahtumiin pyritään tavoittamaan toimijoita laajalti ympäri maakuntaa. Fyysisesti järjestettäviä tapahtumia täydennetään lyhyemmillä webinaareilla ja esimerkiksi maakunnan innovaatioalustoja esittelevillä videoilla.

Hankkeen tuloksena Pohjois-Pohjanmaan innovaatiotoimijoiden verkostot kasvavat ja elinkeinoelämän tietoisuus olemassa olevista innovaatioalustoista ja tutkimuspalveluista kasvaa. Kyky hyödyntää kansainvälistä rahoitusta kasvaa ja kynnys hakea suoria EU -rahoituksia madaltuu. Pitkällä aikavälillä maakunnan elinkeinoelämän uskotaan kytkeytyvän paremmin eurooppalaisiin arvoverkkoihin ja maakunnan sisälle syntyneiden uusien verkostojen myötä maakuntaan syntyy paremmin koko maakuntaa tarpeisiin vastaavaa hanketoimintaa.

Ensisijaisena kohderyhmänä on Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian toimijat, kuten yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, oppilaitokset, elinkeino- ja kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yhdistykset ja eri kehittäjätahot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kanves-hankkeen tavoitteiden täyttymistä edistetään seuraavilla työpaketeilla:

Työpaketti 1: Maakunnallisten yhteistyöverkostojen kasvattaminen.
Sidosryhmätapaamiset, tapahtumat, tietoiskut (webinaarit) ja alueellisten innovaatioalustojen esittelyt.

Työpaketti 2: Kansainvälisiin verkostoihin liittyminen ja niiden hyödyntäminen.
Kansainvälisiin kumppanuuksiin osallistumiseen kannustetaan erityisesti teemoissa, joissa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa on tunnistettu potentiaalia liittyä kansainvälisiin arvoketjuihin.​

Työpaketti 3: Kansainvälisistä rahoituksista tiedottaminen ja hakemisessa avustaminen ja rahoitusosaamista nostavat työpajat.

Työpaketti 4: Klusteritoiminnan kytkeminen EU-tasolla tapahtuvaan kehitykseen.
Ostetaan klusteritoimijoiden tietoisuutta Euroopassa tapahtuvasta klusteritoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta aluekehitykselle.

Työpaketti 5: Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa -hankkeen Pohjois-Pohjanmaan toimien toteuttaminen.

Työpaketti 6: Viestintä.
Uutiskirjeet, kotisivut, sosiaalinen media

Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2023. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kehittämisrahasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 265 946 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kumppanuudet:

Industrial modernisation

S3-kumppanuustoteuttajayhteyshenkilö
Wireless ICT Oulun yliopisto ekosysteemijohtaja Pirkko Taskinen
Personalised medicine Oulun yliopisto professori Minna Isomursu
Safe and sustainable mobility BusinessOulu, Oamk, Oulun yliopisto professori Rauno Heikkilä
Advanced materials for batteries Oulun yliopisto professori Ulla Lassi
Water smart terriotories Oulun yliopisto ekosysteemijohtaja Pirkko Taskinen
High performance production throught 3D printing Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti kehityspäällikkö Kari Mäntyjärvi
Mining IndustryOulun yliopisto

Agri-Food

S3-kumppanuustoteuttajayhteyshenkilö
Traceability & Big data Oulun ammattikorkeakoulu projektipäällikkö Satu Välijärvi
High tech farming Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö TKI-päällikkö Mikko Himanka

Innovaatioalustat yritysten kehitystoiminnan tueksi: neljä Pohjois-Pohjanmaan innovaatioalustan toimintaa esittelyssä

Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa (Kanves) -hanke on julkaissut esittelyvideoiden sarjan neljästä alueen näkökulmasta tärkeästä innovaatioalustasta. Jokaisella esittelyvideolla kerrotaan innovaatioalustan toiminnasta sekä haastatellaan yritystä, joka on hyödyntänyt alustan tarjoamia palveluja tukeakseen liiketoimintaansa. Oulun Eteläisen alueelta innovaatioalustoja on esittelyssä kaksin kappalein. Katso innovaatioalustojen videot täältä!

Ajankohtaista Kanvesissa!

Kaivannaisala puhtaan siirtymän mahdollistajana  -Kaivannaisalan älykkään erikoistumisen kumppanuus -tilaisuus  17.10.2023

Tilaisuuden tarkoituksena on informoida alueen toimijoita Kaivannaisalan älykkään erikoistumisen kumppanuudesta Euroopassa sekä kertoa kansallisten ja alueellisten toimijoiden näkökulmia puhtaan siirtymän tuomista mahdollisuuksista kaivannaisalalle. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät Lapin maakunnan, Business Joensuun, Radain ja Oulun yliopiston edustajat. Tilaisuudessa on mahdollista verkostoitua alan toimijoiden kanssa ja samalla kartoitamme Pohjois-Pohjanmaalaiset toimijat, jotka ovat kiinnostuneita EU-tasoisesta kumppanuustoiminnasta ja verkostoitumisesta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä! Tervetuloa!

Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisuudet- info 22.8.

Ukraina pyrkii aloittamaan jälleenrakennuksen nopeasti, vaikka tilanne ei ole vielä rauhoittunut. Mitä tässä vaiheessa on mahdollista tehdä ja miten voi ennakoida tulevaa? Tule kuulemaan yhteistyö- ja vientimahdollisuuksista Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisuudet -infoon 22.8. Lisäksi keskustellaan Pohjois-Pohjanmaan toimeenpanosta ja jatkoaskelista asian edistämisessä. Tilaisuus on tarkoitettu etenkin Pohjois-Pohjanmaan yrityksille ja jälleenrakennuksesta kiinnostuneille organisaatioille. Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton.

Suomalaisten yritysten mahdollisuuksista jälleenrakentamisessa puhuvat EK:n johtaja Petri Vuorio, Ulkoministeriön erityisasiantuntija Oskari Laukkanen sekä Business Finlandin johtaja Reijo Kangas. He esittelevät myös UM:n ja Business Finlandin tukitoimia yrityksille. Lisäksi alueellisen yrityksen kommenttipuheenvuoron pitää liiketoimintajohtaja Hanna Haipus Kontiotuote Oy:stä.

Näkymiä eurooppalaisen alueidenvälisen yhteistyön mahdollisuuksiin: Vanguard Initiative -verkosto ja Partnerships for Regional Innovation -pilotti

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ja Oulun yliopiston Kerttu Salaasti Instutuutin asiantuntijoiden kanssa infotilaisuuden Vanguard-verkoston toiminnasta ja mahdollisuuksista sekä Partnerships for Regional Innovation vaikutuksista älykkään erikoistumisen kehittymiseen.

Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään hybridinä maanantaina 8.5.2023 klo 14-16. Tervetuloa paikan päälle Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloihin, Poratie 5A/Siikasali tai tuule mukaan verkkovälitteisesti. Tervetuloa! Lisätiedot tilaisuudesta täältä!

Rahoitustyöpajat keväällä 2023

Ennakkotieto tulevista rahoitustyöpajoista!

  • Horisontti Eurooppa- rahoitusinfo 16.3. klo 9.30-12.00 etäyhteydellä
  • Kansainväliset rahoituslähteet kuntatoimijoille 21.3, klo 8.30-12.30, Oulu tai etäyhteydellä
  • Teemana Ilmastonmuutos & energia ja match making 28.3 klo 9-13, Oulu tai etäyhteydellä
  • Teemana Biotalous ja match making 18.4. klo 9-13, Oulainen tai etäyhteydellä

Tarkemmat tiedot täältä. Tervetuloa!

Interreg-rahoitusinfo 14.12.22 materiaalit

Interreg-ohjelmat 2021-2027 tukevat raja-alueiden kilpailukykyä ja toimivia työmarkkinoita. Ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää, ja valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikka ja niitä osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Esittelyssä ovat Aurora, Pohjoinen Periferia ja Arktis ja Itämeri -ohjelmat kansallisten yhteyshenkilöiden toimesta. Linkkien takaa löydät tilaisuuden esittelymateriaalit Aurora, Pohjoinen Periferia ja Arktis ja Itämeri -ohjelmista.

Mistä ja miten lähden liikkeelle kansainvälisen EU-rahoitushakemuksen valmistelussa? Tule mukaan ja opitaan yhdessä!

Kansainvälisen EU-rahoituksen työpaja torstaina 18.8.2022 klo 9.00-13.00

Työpajan teemana Horisontti Eurooppa ja EIC Accelerator sekä hakuteksteihin yhdessä perehtyminen ja yhteistyömahdollisuuksien etsintä!

Culmentor Oy:n Senior Expert Heidi Honkanen kertoo Horisontti Euroopan toimintaperiaatteista sekä esittelee EIC Acceleratorin. Perehdymme pienryhmissä Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuteksteihin ja kartoitamme yhteistyömahdollisuuksia. Hakutekstien huolellinen läpikäynti on tärkeä menestystekijä rahoitushauissa. Tämä työpaja on suunnattu kaikille Pohjois-Pohjanmaan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisen rahoituksen hakemisesta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja EIC Acceleratorista, sekä hakutekstien analysoinnista yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Työpajan ohjelma löytyvät täältä!

Kansainvälisen rahoituksen työpajan tiistaina 14.6.2022 klo 9.00-13.00

Työpajan teemana kansainvälisen EU-rahoitushakemuksen valmistelu ja hakuprosessi

Culmentor Oy:n Senior Expert Heidi Honkanen kertoo vinkit hankehakemuksen laadintaan ja konsortion valmisteluun sekä hakuprosessin koukerot. Työpaja on suunnattu kaikille Pohjois-Pohjanmaan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisen EU-rahoituksen hakemisesta (ei kansalliset EU-rahoituksen lähteet). Työpaja on erityisen hyödyllinen sellaisille henkilöille, joilla on perusteet hallussa kansainvälisistä rahoituslähteistä. Työpajan ohjelma löytyy täältä!

Maatalouden strategiat muuttuneessa toimintaympäristössä -webinaari 27.4.2022 Ylivieskassa

Tilaisuuden teemoina oli maatalouden tila niin käytännön alueellisesta kuin laajemmastakin näkökulmasta. Pääpaino on toiminnallisissa ja teknisissä ratkaisuissa, joilla sopeutua rajuun toimintaympäristön muutokseen. Lisäksi oli kansainvälinen näkökulma ja esittelyssä olivat ERIAFF-verkoston toiminta ja älykkään erikoistumisen kumppanuudet alueellamme. Puhujina toimivat MTK:n, ProAgrian asiantuntijoita sekä alueellisia toimijoita. Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.

Kansainvälisellä rahoituksella buustia automaation ja robotiikan kehitystoimiin -webinaarin materiaalit

Kiitos osallistumisesta Kansainvälisellä rahoituksella buustia automaation ja robotiikan kehitystoimiin webinaariin 2.3.2022. Materiaalit löytyvät tämän linkin takaa.

INTERREG-RAHOITUSINFON 14.12.21 MATERIAALIT

Interreg-ohjelmat 2021-2027 tukevat raja-alueiden kilpailukykyä ja toimivia työmarkkinoita. Ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää, ja valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikka ja niitä osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Linkkien takaa löydät esittelymateriaalit Aurora, Pohjoinen Periferia ja Arktis sekä Itämeri -ohjelmista.

ARCTIC FOOD LAB- ruokaverkoston kick off -tilaisuuden materiaalit

Kiitos osallistumisesta Arctic Food Lab-ruokaverkoson kick off -tilaisuuteen 23.11.2021. Tilaisuuden materiaalit on saatavilla tämän linkin takaa .
Lataa Kanves-hankkeen uutiskirjeet tästä!

Uutiskirje 2_Kanves

Joulukuun_uutiskirje_Kanves

Maaliskuun_uutiskirje_Kanves

Toukokuun 2022 uutiskirje

Projektipäällikkö Saija Tikkanen, sähköposti:saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi, puh: 040 685 4044