Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

27.06.2023

Luontosuhdetta käsittelevät taidepajat rantautuvat Iijoen varren kuntiin

Iijoen tarinaa eri sukupolvien kertomana aletaan koota yhteen, kun Kuusamossa pidetään 7.–11.8. ensimmäinen Kulttuurikenno-hankkeen yhteisötaidepaja.

Sukupolvet Iijoen varrella – ympäristö- ja luontosuhteen käsittely taiteen keinoin -pilotissa kootaan Iijoen tarinaa viidessä eri työpajassa, joihin on kutsuttu mukaan eri-ikäisiä ja -taustaisia osallistujia. Ensimmäisessä pajassa 7.–11.8. ollaan Iijoen alkulähteellä Kuusamossa yhdessä maahanmuuttajista koostuvan ryhmän kanssa. Sieltä matka jatkuu työskentelemään lukiolaisten ja nuorten parissa Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Iissä tulevat mukaan Jakkukylän asukkaat ja Yli-Iistä Jokirannan palvelutalon ikäihmiset, heidän omaisensa ja talon henkilökunta.

Taidepajat toteuttavat taitelijat Niina Aho ja Satu Suvanto. He tutkivat yhdessä osallistujien kanssa näiden ympäristö- ja luontosuhdetta paikkatunnekäsitteen avulla. Työskentelyssä yhdistetään ympäristötaidetta, luovaa kirjoittamista, äänitaidetta sekä video- ja valokuvausta.

”Esimerkiksi Iin kunnan Jakkukylässä tarkoituksena on tavata metsästäviä, kalastavia ja luonnossa liikkuvia ihmisiä. Aihetta lähestytään muinaisen metsästyskulttuurin ja suomalaisten kalliomaalaussymbolien kautta. Innostamme osallistujia kertomaan omista kokemuksistaan ja teemme yhdessä kalliomaalauksista inspiroituneena omia merkkejä ympäristöön luonnonmateriaaleilla”, avaa työpajojen sisältöjä taitelija Satu Suvanto.

”Taiteellisen työskentelyn tarkoituksena on herätellä havaitsemaan ja arvostamaan ympäristöä uudella tavalla, sekä aktivoida alueen asukkaita löytämään erityisiä merkityksiä omasta elinympäristöstään”, jatkaa Niina Aho, toinen työryhmän taiteilijoista.

Työpajojen aikataulu on seuraava: Viikko 32 Kuusamo, viikko 33 Taivalkoski, viikot 35–37 Yli-Ii ja viikko 37 Pudasjärvi. Iissä pidettävän työpajan ajankohta varmistuu myöhemmin.

Taidepajojen lopputuloksena syntyy video- ja ääniteokset kuntien ja työpajoihin osallistuvien yhteisöjen käyttöön. Jokaisen osallistuvan ryhmän panos ja työskentely rakentaa teosta. Lopullinen teos on ainutlaatuinen, sukupolvien ketjussa syntynyt ja paikkasidonnainen.

Sukupolvet Iijoen varrella – ympäristö- ja luontosuhteen käsittely taiteen keinoin on yksi Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikenno-hankkeessa loppuvuoden aikana toteutettavasta kuudesta taidepilotista. Yhteistä kaikille piloteille on yhteisöllisyys, osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu. Käytössä on monipuolisesti eri taidemenetelmiä ja erilaisia taideharjoitteita. Jokaisen pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys.

Taitelijoiden esittely

Niina Aho on teatteri-ilmaisun ja luovan toiminnan ohjaaja. Hän on erikoistunut teatterin ja sanataiteen ohjaamiseen ja kehollisiin sekä toiminnallisiin menetelmiin.  Hän työskentelee Teatteri Saagassa ohjaaja-käsikirjoittajana ja Vuolle Opistolla näyttämötaiteen opettajana. Hän opiskelee tällä hetkellä ekspressiivistä taideterapiaa.

Satu Suvanto (YTM, tohtoritutkija) työskentelee taiteilijana ja tohtoritutkijana Oulun yliopiston kasvatustieteen ja psykologian laitoksella. Tutkimuksessa Suvanto käsittelee soveltavaa taidetta lasten parissa tehtävässä työssä. Henkilökohtaisessa taiteellisessa työskentelyssä Suvanto käsittelee usein syväekologisia aiheita ympäristötaiteen keinoin. Hänen teoksiaan on nähty muun muassa Lumo-valotaide festivaaleilla Oulussa (2019).

Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan liiton erityisasiantuntija, hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, 050 386 8443, auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjois-Pohjanmaan liiton kulttuurituottaja Anni-Stiina Hujala, 040 685 4043, anni-stiina.hujala(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Taitelija Niina Aho, 044 318 6968, teatterisaaga@gmail.com

Taitelija Satu Suvanto, sasuvant@gmail.com

Facebook ja Instagram #Kulttuurikenno

Taidepilottien ja taiteilijoiden esittely Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

Kulttuurikenno hankkeen esittely Kulttuurikenno -hanke – (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

Sukupolvet Iijoen varrella taidepilotti ja sen työpajat ovat osa Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimaa Kulttuurikenno-hanketta, jota Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaa. Siinä yhtenä tavoitteena on vahvistaa kuntien välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa. Pilottikuntien kulttuurivastaavat ovat yhdessä ideoineet ja suunnitelleet Sukupolvet Iijoen varrella pilottiaihion ja omat vahvasti mukana toteuttamisessa.