Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Uutiset

Uutiset

17.02.2021

Maakuntaohjelmassa tartutaan ajankohtaisiin ilmiöihin

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu jatkui tiistaina 16.2.2021 Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n koordinoimalla strategiatyöpajalla. Mukana oli yli 70 osallistujaa maakunnan eri sektoreilta. Työpajan tavoitteena oli tarkastella ja tulkita yhteisesti maakunnan tilannekuvaa sekä tunnistaa maakuntaohjelmassa huomioitavia keskeisiä toimintaympäristön muutostekijöitä.

Maakuntajohtaja Pauli Harju toivotti osallistujat tervetulleiksi Zoom-työpajaan tekemään tulevaisuutta: ”On aika pysähtyä millä lailla haetaan yhteistä tahtotilaa tulevaisuudesta, miten tulevaisuus kohdataan ja miten sitä tehdään.” Harju korosti, että maakuntaohjelma on yhteinen tahtotila ja rahoitusohjelmat välineitä toteuttaa tätä tahtotilaa. Maakuntaohjelman tehtävä on painottaa yhteistä tulevaisuutta. ”Tarkastellessamme ympäristön muutostekijöitä voimme miettiä, millä tavalla pohjoispohjalaiset tekevät yhdessä tulevaisuutta.”

Maakuntajohtaja toi esiin tutkimuksen ja koulutuksen merkityksen tasapainoisessa kehityksessä, kun tarkastellaan maakunnan tulevaisuutta. ”Olemme siirtyneet aikakauteen, jossa tuotannon toiminnot uudistuvat vauhdilla. Nyt voidaan soveltaa tutkimuksia ja oppeja. Suorituskykyyn liittyvät asiat ovat nousemassa aluekehityskeskusteluun. Nyt on syytä pysähtyä ja miettiä, mikä on meidän tahtotilamme. Miten tekisimme asiat valtavirtoja hyödyntäen mutta silti omalla tavallamme?” evästi Harju osallistujia.

Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen korostaa maakuntaohjelman olevan kokoava ohjelma ja työssä hyödynnetään maakunnan ohjelmia ja tiekarttoja. ”Muutosvoimien murskaamisessa lähestyttiin ilmiölähtöisyyttä. Selkeästi alkaa usvan takaa hahmottua isommat ilmiöt, joihin monet asiakokonaisuudet liittyvät, ” kuvaili Tapaninen työpajan antia.

Maakunta on muutosten virrassa. MDI nosti tilannekuvasta seitsemän ilmiötä vauhdittamaan työpajan keskustelua:

  • Väestö- ja työpaikkakehitys eriytyy maakunnan sisällä.
  • Pohjois-Pohjanmaalla talous on ollut viime vuosina hyvässä vireessä, mutta aluetalouden mittareilla kirittävää kuitenkin riittää.
  • Koronan aiheuttamat kolhut moniin muihin maakuntiin verrattuna keskimäärin pienempiä.
  • Nuorten maakunnan kannalta suuri haaste on vastavalmistuneiden työllistyminen.
  • Pohjois-Pohjanmaan paradoksi – monilla hyvinvoinnin kokemuksellisilla mittareilla Suomen kärkeä, mutta sairastavuudessa maakuntien häntäpäässä.
  • Työmatkojen pituudet ovat kasvaneet, mutta samalla Pohjois-Pohjanmaa on laajakaistayhteyksien kehityksessä maakuntien kärkeä.
  • Kasvihuonepäästöt asukasta kohden ovat Suomen korkeimmat, joten ilmastonmuutoksen päästöjen hillinnässä töitä riittää.

Maakuntajohtaja Pauli Harju totesi työpajan lopuksi: ”Nyt on otettava härkää sarvista ” ja muistutti Pohjois-Pohjanmaan olevan onnellinen maakunta. Yhteisöllisyys, osallisuus ja uudet välineet auttavat taklaamaan eriarvoistumista. Olemme edelleen nuorten maakunta, mutta olemassa olevat palikat on käytettävä tarkemmin.

Työpajojen sarja jatkuu 25.2.2021, jolloin tehdään alustavia valintoja maakuntaohjelman kärkiteemoiksi ja laajemmiksi ilmiöiksi, joihin toimenpiteitä tulisi maakuntaohjelmassa kohdistaa.

Asiasanat:

maakuntaohjelma, mako

Aiheeseen liittyvät artikkelit

04.03.2021
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 valmistui

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 on valmistunut ja hyväksytty. Suunnitelma kokoaa keinoja, joilla Pohjois-Pohjanmaan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelman kärkiä ovat yritystoiminnan, viennin ja kansainvälisyyden edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, talouden vihreä elpyminen, työmarkkinoiden toimivuus, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä nuorten hyvinvointi ja osallisuus. Ohjelma kokoaa yhteen maakunnan näkemyksiä ja tahtotilaa alueellisista toimenpiteistä koronakriisin negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi, maakunnan taloudellisen kasvun ja työllisyyden palautumiseksi sekä resilienssin lisäämiseksi. Suunnitelma sisältää sekä nopeita toimenpiteitä että uuden kasvun vauhdittamista. Lataa ja lue Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 täältä: Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelma 2021-2022

03.03.2021
Blogi: Pohjois-Pohjanmaa – mahdollisuuksien maakunta

Suhteellisesti ja määrällisesti maakunnassamme asustaa paljon nuoria. Arvomme – avoimuus, luovuus, reiluus ja rohkeus – kuvaavat nuorekasta asennettamme ja edistystahtoamme. Maakunnan suuri keskus, Oulu, vetää puoleensa huomattavan määrän nuoria niin ympäröiviltä alueiltaan kuin muualtakin Suomesta, mutta keskusalueen lisäksi aktiivisia nuoria löytyy joka puolelta Pohjois-Pohjanmaata. Nuorten suuri määrä tuo paljon mahdollisuuksia. He ovat voimavara, jota voi osallistaa maakunnan kehittämiseen, minkä avulla pohjoisesta kodostamme jalostuu entistäkin elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi ympäristö kasvaa, kokea ja kukoistaa. Nuorena kansalaisaktiivina minulle on kertynyt näkemystä nuorten sekä osallisuudesta paikalliselta, maakunnalliselta että valtakunnalliselta tasolta – ja näen Pohjois-Pohjanmaassa paljon potentiaalia. Maakuntamme on muuhun Suomeen verrattuna uniikissa tilanteessa. Olemme pohjoisen Euroopan keskusaluetta, nuorekas maakunta ja ymmärtäneet nuortemme merkityksen tulevaisuuden menestyksen pilarina. Etelään suuntautuvasta muuttoliikkeestä huolimatta pohjoisella maakunnallamme on edellytykset pysyä vetävänä alueena ja rakentaa täysin rinnoin hengittävä maakunta. Paljon jo tehdään hyvin. Uusia hankkeita kehitellään ympäri Pohjois-Pohjanmaata, nuorille annetaan enemmän mahdollisuuksia osallistua ja maakunnallinen nuorisovaltuusto on saanut käynnistettyä toimintansa. Päästäksemme eteenpäin meidän tulee kuitenkin ottaa askelia. Onneksi keinoja on kuin Kärppien SM-mitaleja – täysi kaapillinen. Nuorten vaikuttamiselinten mahdollisuuksia käyttää ääntään voidaan kehittää. Jokaisella kunnalla on lakisääteinen nuorisovaltuusto, mutta eri käytäntöjä harjoitetaan vaihtelevasti riippuen sijainnista ja kunnan tilasta. Ylikunnallisen yhteistyön ja vertaisoppimisen kautta voidaan adoptoida hyviä käytäntöjä kunnasta toiseen ja vahvistaa vaikuttamisen edellytyksiä. Hyvä esimerkki on tuore maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka kerää yhden pöydän ääreen nuoria vaikuttajia Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoista mahdollistaen keskeisen keskinäisen keskustelun ja tarvittaessa äänen nostamisen päättäjien kuultavaksi. Nuorisovaltuustot ovat tärkeä ja tehokas väylä saada nuorten ääntä esiin, mutta ei saa unohtaa näiden ulkopuolelle jääviä nuoria. Myös heitä tulee osallistaa, sillä nuoret ovat oman elämänsä kokemusasiantuntijoita. Monipuolinen nuorten kuuleminen on olennaista, koska hekin ovat muiden tavoin yksilöitä, joten jokaisella on oma näkemyksensä ja lähestymiskulmansa. Nuoria löytää, kunhan tietää, mistä etsiä: koulut, järjestöt, seurakunnat ja nuorisotilat ovat vain yleisimpiä esimerkkejä. Nuoria voi osallistaa menemällä sinne, missä he ovat, ja vastuunkantajat ovat…