Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

02.06.2023

Ookko nää mistään kotosin? Tervetuloa taidelaboratorioon!

Taidepilotti kutsuu kuntalaisia osallistumaan ja tutkailemaan suhdettaan kotiseutuun

Pohjois-Pohjanmaalla toteutuvan kuuden taidepilotin sarjasta ensimmäisenä starttaa Taidelaboratoriopilotti, joka kysyy kuntalaisilta ookko nää mistään kotosin?  Pilotti toteutuu Siikalatvalla, Haapavedellä, Haapajärvellä, Kärsämäellä, Nivalassa ja Oulaisissa. Kunnat toimivat laboratorioina, joissa tutkitaan yhteisötaiteen keinoin kuntalaisten suhdetta arkiympäristöön ja kotiseutuun, sen paikkoihin, kulttuuriin ja ihmisiin. Menetelmänä on taidekaanon, jossa syntyvää teosta työstävät eri ryhmät ja ihmiset vuorotellen taiteen eri keinoin. Taidelaboratoriota järjestetään kuntien tapahtumissa kesän aikana. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään kuntalaisten ajatuksia taidekokemuksista ja mahdollisuuksista. Sen pohjalta syntyy suunnitelma kunnan ja kuntalaisten identiteettiä heijastelavasta teossarjasta.

Taidelaboratoriota toteuttavat kuvataiteilija, Muotoilija YAMK-opiskelija Elina Stoor ja keramiikkataiteilija Talvikki Pisilä. Taidelaboratorio kiertää kesän 2023 aikana Haapaveden, Haapajärven, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten ja Siikalatvan kunnat neljään kertaan.
Ensimmäinen kierros:
8.6. Siikalatvan Pulkkilan kylässä Taidelaboratorio klo 10–13.30
8.6. Haapajärven Asukasfoorumi torilla klo 16–20
9.6. Kärsämäen Salen piha klo 11–14.30
9.6. Oulaisten Nuoppis Pop-up klo 18–21.30
10.6. Haapaveden Halpa-Hallin piha klo 10–13.30
14.6. Nivalan Keskiviikkotori klo 16–17 (ei vielä varma)

Seuraa kierrosaikataulua Facebook ja Instagram kanavissa @Kulttuurikenno

Taidelaboratorio taidepilotti on yksi Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikennon hankkeessa loppuvuonna toteutettavista kuuden taidepilotin sarjasta. Yhdessä pilotissa on mukana kolmesta kuuteen kuntaa. Yhteistä kaikille piloteille on osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltävinä teemoina korostuvat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu. Käytössä ovat monipuolisesti eri taidemenetelmät ja erilaiset taideharjoitteet. Jokaisen pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys. Kaikki pilotit ovat toteuttamistavaltaan yhteisöllisiä ja ne toteutetaan tämän vuoden aikana.

 

Lisätiedot: Elina Stoor, taiteilija, stooriteller@gmail.com, 040-5850248 Taidelaboratorio toteuttaa kokeellisia kuntakierroksia kuudessa kunnassa eteläisellä Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Piloteista, taiteilijoista Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

Kulttuurikenno hankkeesta Kulttuurikenno -hanke – (pohjois-pohjanmaa.fi)

Erityisasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, 050 386 8443

Kulttuurituottaja Anni-Stiina Hujala, 040 685 4043
s-posti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Ookko nää mistään kotosin? Tervetuloa taidelaboratorioon! taidepilotti

Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke edistää kuntien kulttuuritoimintaa, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja erityisesti lain alueellista kehittämistehtävää maakunnan alueella. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.