Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

17.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 korostaa hyvinvoivaa sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kasvavaa maakuntaa

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022–2025 kokouksessaan 13. joulukuuta.

Maakuntaohjelmassa haetaan uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin.

Pohjois-Pohjanmaan uusi maakuntaohjelma on ihmislähtöinen ja muutosajan ohjelma, joka tuo näkyväksi ilmiöiden kautta muutoksen ja sen tekemisen. Valmistelussa pyrittiin entistä tavoitteellisempaan ja vaikuttavampaan ohjelmaan sekä nostettiin vahvemmin esille kuntien rooli. 

Ohjelma korostaa aiempaa vahvemmin maakunnan kansainvälistä ja kansallista veto- ja pitovoiman merkitystä. Ohjelman keskiöön nousevat erityisesti ilmastokysymykset ja energiamurros, saavutettavuus sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen kehitys. Laajan yhteisen valmistelun kautta on varmistettu eri sidosryhmien sitoutuminen ohjelman strategian linjauksiin. 

Ohjelmassa kuvataan käytännön toimenpiteiden linjaukset sekä kärkihankkeet, jotka ohjaavat lähimmän neljän vuoden aluekehittämistä ja aluerahoituksen kohdentamista. 

Maakuntaohjelman uudistamista vetänyt vs. suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen kiittää kaikkia ohjelman laadintaan osallistuneita ja haastaa kaikki toimijat innovoimaan ja toimeenpanemaan ohjelman tavoitteita.

Lue lisää maakuntaohjelmasta. 

Lue maakuntaohjelma kokonaisuudessaan.