Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

11.07.2023

Taidetta ympäri ämpäri pihoilla ja poluilla

Taidepilotin teos rakentuu pihojen ja polkujen varrelle Alavieskaan, Kalajoelle, Hailuotoon, Pyhäjoelle ja Sieviin. Teokset rakentuvat kunnissa järjestettävissä työpajoissa, joissa käytetään osallistavaan yhteisö- ja kuvataiteeseen pohjaavia menetelmiä ja toimintatapoja.

”Käytännössä tämä tarkoittaa kokeilevan kuvataiteen eri menetelmiä ja ohjattua keskustelua, jotka herättelevät osallistujien itseilmaisua ja luovaa ajattelua.” summaa työpajojen järjestäjä, Kulttuuriyhdistys Vimman puheenjohtaja kuvataiteilija Sinikka Eirola.

”Osallistavat harjoitteet kannustavat osallistujia vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja käymään keskustelua yhteisöllisyyden sekä taiteen ja kulttuurin merkityksestä kunkin omassa elämässä. Teemoja lähestytään työpajoissa toiminnallisesti yhdessä tehden, kannustetaan toisin tekemiseen sekä ympäristön ja arjen kokemiseen uudesta näkökulmasta. Työpajojen tavoitteena on luoda osallistujien ja taidepilotin ohjaajien välille dialoginen ja avoin ilmapiiri, jossa osallistujilla on mahdollista tuoda omia ajatuksiaan ja ideoitaan esille turvallisesti ja matalalla kynnyksellä.” hän jatkaa.

Kaikissa edellä mainituissa kunnissa järjestetään kuntalaisia osallistavia taidetyöpajoja, joissa luodaan lopullinen kaikkien koettavissa oleva taideteos. Ensimmäinen teos syntyy Kalajoelle jokipuiston vasempaan reunaan ja seuraava Pyhäjoen Kirkkopuistoon. Alavieskassa teos rakentuu museopolun varteen ja Sievissä keskustan viheralueelle. Hailuodossa teossijaintina olisi mahdollisesti vanha koulun piha. Kun teokset ovat valmiita, teokset voi käydä kokemassa ja näkemässä kuntien polkujen ja pihojen varrella sekä hakemassa inspiraatiota omiin taideprojekteihinsa.

Taidepilotin toteutuksesta vastaa Kulttuuriyhdistys Vimma ry. Siikajoen kulttuuriyhdistys Vimma ry on vuonna 2022 perustettu yhdistys, joka on perustettu tarpeeseen vahvistaa kulttuuritoimintaa Siikajoen kunnassa, sekä lähialueilla uusiin ulottuvuuksiin. Yhdistys toimii mm. kulttuurialan toimijoiden verkostona ja vahvistaa kulttuurialan ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä työtään. Syksyllä 2022 Vimma järjesti mm. ensimmäistä kertaa valotaidejuhla ValoVIMMAn keskellä ydinmaaseutua, jossa kävi vierailijoita lähes viisisataa.

Taidepilotin yhtenä taiteilijana toimii Sinikka Eirola, joka on monipuolinen kuvataiteilija. Hän on opiskellut kuvataidetta, ensin Limingan taidekoulussa (2004–2005) ja myöhemmin valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta erikoistuen taidemaalariksi (2006–2008 ja 2009–2011). Eirola on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin ympäri Suomen. Vapaan taiteilijuuden lisäksi Eirola on ollut mukana kehittämässä erilaisia yhteisötaideprojekteja ja on Siikajoen kulttuuriyhdistys Vimma ry:n puheenjohtaja ja perustajajäsen.

Toiseksi taiteilijaksi, Sinikka Eirolan lisäksi, työpajoja vetämään tulee kuvanveistäjä Tiina Vehkaperä. Tiina on oululainen kuvanveistäjä, kuvataiteilija, performanssitaiteilija, valotaiteilija, joka laajentaa työskentelyään yhteisötaiteeseen ja erilaisiin ohjaustöihin.

Vehkaperän omassa taiteellisessa tuotannossa olennaista on olemisen ymmärtäminen, kommunikaation olemus sekä ihmisyyden ja ihmissuhteiden dynamiikan tarkkailu. Hänen teoksensa puhuvat ilmiöistä ja elementeistä, jotka näyttävät toistuvan elämässä ja jotka kenties pitävät meitä elossa.

Vehkaperä on jäsenenä Suomen Kuvanveistäjä Liitossa, Suomen valotaiteen seura FLASHissa, T.E.H.D.A.S.-kollektiivissa ja MUU ry:ssä. Hän on toiminut myös usean vuoden Oulun Taiteilijaseuran puheenjohtajana.

Lisätiedot:

Yhteystiedot: Siikajoen kulttuuriyhdistys Vimma ry, Paavolantie 23, 92430 Paavola, puheenjohtaja Sinikka Eirola, sinikka.eirola(at)gmail.com, puh. 0442823833
Tiina Vehkaperä, tiina.vehkapera(at)gmail.com, https://tiinavehkapera.com/
Pohjois-Pohjanmaan liiton erityisasiantuntija, hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, 050 386 8443, auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi
Pohjois-Pohjanmaan liiton taidepilottien kulttuurituottaja Anni-Stiina Hujala, 040 685 4043, anni-stiina.hujala(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Facebook ja Instagram #Kulttuurikenno
Taidepilottien ja taiteilijoiden esittely Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.
Kulttuurikenno hankkeen esittely Kulttuurikenno -hanke – (pohjois-pohjanmaa.fi)

Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke edistää kuntien kulttuuritoimintaa, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja erityisesti lain alueellista kehittämistehtävää maakunnan alueella. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.