Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

14.09.2022

Energiaan liittyvät kysymykset vahvasti esillä Unionin tila -puheessa, Tuppurainen kiittelee puheen jämäkkyyttä

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin Euroopan unionin tilaa käsittelevässä puheessa esiin nousivat erityisesti energiamarkkinoiden sääntelyä ja Euroopan energiaomavaraisuutta koskevat kysymykset.

”Yritykset keräävät voittoja, joita ne eivät ole voineet edes kuvitella. Näinä aikoina on väärin ansaita sodalla ja kotitalouksien kustannuksella”, von der Leyen linjasi ja kertoi, että Euroopan unionin maiden on mahdollista kerätä arviolta 140 miljardia euroa energiayhtiöiden ylisuurista voitoista. Tarkemmin hän ei toimia avannut, mutta mainitsi toimien olevien väliaikaisia ja esimerkiksi hintakattojen tulevan kysymykseen.

Yhtenä energia-alaan liittyvähän avauksena puheenjohtaja von der Leyen totesi, että RePowerEU-välineen avulla vetytalouteen panostetaan tulevina vuosina. Konkreettisena ehdotuksena perustetaan Euroopan vetypankki, johon voidaan investoida kolme miljardia euroa.

Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta vihreän siirtymän mukaiset energiainvestoinnit ovat kiinnostavia. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan liiton omat ja yhteistyöhankkeet liittyen tuulivoimaan ja akkuteollisuuteen liittyvät vahvasti teemoihin, jotka puheessa otettiin esiin. Erityisesti vetytalouden potentiaali liittyy Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman kärkihankkeeseen EMMI.

Puheessa alleviivattiin myös, että Euroopan unionin tulee ponnistella sen eteen, että osana vihreää siirtymää litium ja harvinaiset maametallit ovat pian tärkeämpiä kuin öljy ja kaasu, eikä Euroopan unionin alue saa joutua tuolta osin riippuvuussuhteeseen yhden maan kanssa.

Tuppurainen kiittelee puheen päättäväistä ja jämäkkää otetta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri sekä oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen kiittelee puhetta erityisesti sen sisältämän vahvan viestin osalta.

”Ukrainan on voitettava sota ja EU:n on toimittava yhtenäisenä Ukrainan tukena. Venäjän vastaisia pakotteita ei olla lieventämässä. Sanctions are here to stay, von der Leyen totesi. Venäjä käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan ja EU:n on löydettävä keinoja selviytyä kriisistä”, Tuppurainen toteaa.

Tuppurainen muistuttaa, että  von der Leyen alleviivasi sitä, että EU:n on jatkettava riippuvuuden katkaisemista venäläisestä energiasta.

”Asiassa edistytty ja esimerkiksi kaasuvarastojen osalta tavoite jo ylitetty. Pidän tärkeänä, että EU-maat toimivat asiassa päättäväisesti ja yhtenäisesti”, Tuppurainen sanoo.

”Pidän erittäin tärkeänä, että oikeusvaltioperiaatetta vahvistetaan EU:ssa. Myös von der Leyen jakoi puheessaan saman tavoitteen. Hän mukaansa komission tehtävä on suojella oikeusvaltioperiaatetta ja painotti, että oikeuslaitoksen riippumattomuudesta pidetään kiinni. Hän lupasi, että ehdollisuusmekanismia käytetään suojelemaan unionin budjettia. Tämä on samassa linjassa Suomen puheenjohtajakaudella hyväksytyn oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti”, Tuppurainen jatkaa.

Koulutuksen vuosi

Von der Leyen aloitti puheensa puhumalla pitkään ja kauniisti Ukrainan rohkeudesta ja sankarillisuudesta sekä muistutti, että EU tukee Ukrainaa Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Von der Leyenin mukaan eurooppalaiset voivat ylpeitä siitä, että kokosivat rivinsä niin nopeasti sodan alkamisen jälkeen.

Hän muistutti myös, että Euroopan on oltava jatkossa entistä houkuttelevampi alue työperäisen maahanmuuton näkökulmasta. Von der Leyen ehdottikin, että vuodesta 2023 tehdään koulutuksen ja ennen kaikkea täydennyskoulutuksen teemavuosi.

Euroopan komission puheenjohtaja pitää joka vuosi syyskuussa Euroopan parlamentille unionin tilaa käsittelevän puheen, jossa hän esittelee kuluneen vuoden saavutuksia ja seuraavan vuoden prioriteetteja. Puhe on Euroopan komission näkökulmasta yksi vuoden keskeisistä tapahtumista Euroopan unionissa.