Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Interreg Battery Region

Hankkeen toiminta-aika

01.10.2020-30.09.2022

Hankekuvaus

Interreg Battery Region -hankkeen päätavoitteena on laatia rajat ylittävä osaamistarpeet huomioiva strategia akkuteollisuuden eri tuotantovaiheille. Ajatuksena on tarjota suhteellisen korkean työttömyyden ryhmille konkreettinen mahdollisuus työskennellä uudella kasvavalla toimialalla. Näemme tässä konkreettisen mahdollisuuden vahvistaa työelämään sijoittumista nuorilla ja ulkomaalaisilla sekä työvoimalla, jonka yritysten sopeuttamistarpeiden vuoksi on vaihdettava uraa.

Hankkeen tarkoituksena on luoda malli siitä, miten uudelle teollisuudelle annetaan paremmat mahdollisuudet vakiinnuttaa toimintaansa alueellemme. Hankkeen painopiste tulee olemaan akkuteollisuuden osaamistarpeissa. Hankkeen osapuolet toteuttavat kyselyn akkuteollisuuden vaatimasta osaamisesta ja esiin tulevista koulutustarpeista. Hankkeen aikana pyrimme tunnistamaan ja määrittämään akkuteollisuuden koulutus- ja yhteensopivuusjärjestelmien kehitystarpeet. Pääpaino on toisen asteen koulutuksessa, AMK:ssa ja aikuiskoulutuksessa.

Hankkeen aikana perustamme akkuteollisuuden kannalta merkityksellisen työmarkkina- ja koulutusalan toimijoiden verkoston tiedon ja kokemusten vaihtoa varten. Verkosto luo perustan tulevalle, maiden välisellekin, yhteistyölle ja koulutuksen koordinoinnille. Tavoitteena on kehittää rajat ylittäviä ratkaisuja työllisyyteen ja liikkuvuuteen. Tavoitteena on yhteinen rajat ylittävä akkuteollisuuden työmarkkina-alue ja alueellisten, osaamistarpeista strategisessa vastuussa olevien tahojen välisen yhteistyön vakiinnuttaminen. Kyse on myös älykkäiden erikoistumisstrategioiden toteuttamisesta alueilla ja paremmasta kansainvälisten verkostojen hyödyntämisestä siinä.

Hankkeessa kehitämme toteutetun analyysin perusteella ehdotuksia akkuvalmistuksen koulutusmahdollisuuksista. Tuloksena voi olla esimerkiksi rajat ylittävä toimija- ja koulutuskartta, jossa esitetään polkuja ammatteihin eri lähtötasoilta, toisiaan täydentävien koulutusten kehittäminen koulutuskartan mukaisesti päällekkäisyyksien sijasta jne. Meidän on luotava osaamisen kehittämistoimia, jotka vastaavat teollisuuden tarpeita. Tuloksena voi olla myös konkreettinen ehdotus, jossa esitetään eri polkuja ammattiin. Tulevien kurssien sisältö olisi suunniteltu alan omien toiveiden mukaisesti.

Hanketta koordinoi Region Västerbotten. Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Skellefteån kunta toimivat hankkeessa osatoteuttajina. Hankkeen rahoittajina ovat Interreg Nord ja Lapin liitto.

Linkki hankkeen nettisivuille löytyy tästä

Hankkeen tuloksia

Akkualan koulutus- ja hankekarttasivusto

Akkualan yritykset Suomen kartalla

Gemensam analys

Koulutustasot FIN-SVE

Hanketapahtumat

Opiskelijoiden energia-alan teemapäivät.

Listaus alueellisista akkualan hankkeista. Hankkeita voi myös tarkastella Hankekartalla.

Akkualan merkittävät valtakunnalliset ja kansainväliset julkaisut.