Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

uutiset

02.10.2020
Ensimmäiset AKKE – ohjelman rahoituspäätökset valmiit

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta (AKKE) ensimmäisen haun rahoitushakemukset on käsitelty. Tukea on myönnetty yhteensä 150 896,34 euroa viidelle kehittämishankkeelle. Päätökset on toimitettu hakijoille. Tarkemmin rahoitetuista hankkeista ja AKKE - rahoituksesta voi lukea AKKE - sivulta.  

30.09.2020
Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021 valmistui

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi 30.9.2020 Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelman. Suunnitelma kokoaa alueelliset, lyhyen aikavälin keinot, joilla Pohjois-Pohjanmaan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja maakunnan sidosryhmien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan toipumisen kannalta merkittävimmiksi keinoiksi on tunnistettu kansainvälisyys ja viennin edistäminen digitalisaation hyödyntäminen talouden vihreä elpyminen työmarkkinoiden toimivuus, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä nuorten hyvinvointi ja osallisuus Suunnitelmassa korostuu mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan elpyminen. Vihreässä elpymisessä keskeistä on uusiutuvan energian, bio- ja kiertotalouden ja ilmastoviisaan rakentamisen…

29.09.2020
Vesivoiman kulttuuriperintöä nyt kuvina ja kertomuksina uusilla verkkosivuilla

Uusi www.vekuvaku.eu -sivusto kertoo Oulujoen vesistön ja Luulajajoen vesivoima-arkkitehtuurista, kirjaa muistoja jokien valjastamisen ja voimalaitoskylien kukoistuksen ajoilta sekä kuvailee Kainuun perinteisiä puromyllyjä. Sivusto piirtää kokonaiskuvaa Oulujoen vesistön laajasta voimalaitoskokonaisuudesta ja sen rakentamisesta keskelle korpea. Sivustolla on perustietoa Oulujoen vesistön 16 voimalaitoksesta ja niiden asuinalueista. Lukuisat kuvat avaavat uusia näkökulmia moderniin teolliseen arkkitehtuuriin ja muokattuun maisemaan. Sivustolta voi lukea jokivarsien asukkaiden, voimalaitosrakentajien ja voimalaitoskylissä varttuneiden kertomuksia. Sivustolla on tilaa myös uusille tarinoille. Kerro oma tarinasi meille verkkosivuilta löytyvän tarinalomakkeen kautta. Voit lähettää meille tarinasi, vaikka et haluaisi sitä julkaistavaksi nettisivuilla. Kaikki tarinat ovat tervetulleita ja ne julkaistaan kertojan suostumuksella. Sivusto on…

28.09.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön ajankohtaiskatsaus, syyskuu 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -pilotista poikineessa ELMO -yhteistyössä on oltu aktiivisia viime kuukausina. ELMO:n verkkosivuilla on julkaistu kuvaukset alueiden tutkimus- ja kehitysympäristöistä ja puun arvoketjuihin liittyvät yritysrahoitusprojektit saatettiin loppuun. Vaikka toimintaympäristö on koronapandemian vuoksi täysin muuttunut, on ELMO:n puitteissa järjestetty useita seminaareja mm. klusteritoiminnan kehittämiseen liittyen, verkossa. Lisää tietoa ELMO-yhteistyön toteuttamisesta mm. Pohjois-Pohjanmaalla löytyy syyskuun uutiskirjeestä.

24.09.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivut uudistuivat

Pohjois-Pohjanmaan liiton uudet verkkosivut on julkaistu keskiviikkona 23.9. Sivustouudistuksen tavoitteena on varmistaa verkkopalvelujen esteettömyys kaikille sivuston käyttäjille. EU:n saavutettavuusasetusten mukaisesti julkisten verkkosivujen tulee olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä. Uudistuksen myös liiton verkkosivujen rakennetta on selkeytetty ja pyritty varmistamaan asioiden helpompi löydettävyys sivuston sisällä. Saavutettavuusvaatimusten mukaisesti uudella sivustolla on huomioitu myös sisältöjen selkeä ymmärrettävyys, riittävän suuret kontrastit värien välillä ja ruudunlukuohjelmien käyttö verkkosivuja käytettäessä. – Uudistuksen lähtökohtana oli digipalvelulain mukainen julkisten verkkosivujen saavutettavuus. Samalla halusimme uudistaa sivujemme sisällön palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin. Uudet sivut tukevat myös liiton uutta strategiaa, jonka tavoitteita halutaan tuoda esiin verkkosivustossa. Uudistukseen on osallistettu koko henkilökunta ja sivuja…

24.09.2020
Ehdota vuoden 2020 järjestötekoa

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan vuoden järjestöteoksi 2020. Hakuaika on 1.9.–25.9.2020. Vuoden järjestöteko 2020 julkistetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 2.11.2020. Palkinto jaetaan nyt toisen kerran. Vuonna 2020 järjestöteon teema on ikäihmiset. Järjestöteon ei tarvitse olla yksittäinen teko vaan se voidaan ymmärtää ja tulkita laajemmin. Palkintoperusteissa korostetaan rajojen ylittämistä ja vaikuttavuutta sekä vapaaehtoistyön osuutta. Hakijan tulee olla rekisteröity paikallinen yhdistys. Vuoden järjestöteon voittanut yhdistys saa 1 000 euroa toimintansa tukemiseen. Järjestötekoehdotuksen voit tehdä tällä lomakkeella.

18.09.2020
Suomen kestävän kasvun ohjelma – maakuntakiertue käynnistyi Oulussa

Suomen kestävän kasvun ohjelma tehdään yhdessä alueiden kanssa. Ministereiden maakuntakierros käynnistyi Oulussa 21.9.2020. Hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelma tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestetään ministerivetoisia aluetilaisuuksia, joista ensimmäinen pidettiin Oulussa. Maakuntakiertueella kuullaan aluetoimijoiden näkemyksiä, alueiden hankeideoita uudistuksista ja investoinneista sekä keskustella siitä, mihin EU:n elpymisrahoitusta pitäisi käyttää – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle. Oulussa paikalla oli elinkeinoministeri Mika Lintilä. Oulussa pidetyn tilaisuuden tallenne löytyy tästä. Tallenne on nähtävissä tässä 30.11.2020 saakka.

17.09.2020
Lentokentäntietä kehitetään jatkossa nykyisellä paikalla

Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan lentoaseman liikenneyhteytenä kehitetään nykyistä Lentokentäntietä lisäkaistoin. Joukkoliikenneyhteydet huomioidaan vahvasti Lentokentäntien kehittämisessä. Uusia nopeampia bussilinjoja esitetään ensi vaiheessa lentoaseman ja Oulun matkakeskuksen sekä Kempeleen keskustan välille. Muita lisälinjoja olisi syytä harkita Linnamaan ja Ritaharjun, Hiukkavaaran ja Limingan suuntiin. Kaavoissa olevaa, Oulunsalon keskustan kiertävää uuden lentoasemantien varausta ei työn vaikutusten arvioinnin seurauksena nähdä enää tarpeelliseksi ja tästä varauksesta luovutaan. Samoin Tupoksen ja Oulunsalon taajaman/lentoaseman välisen tieyhteyden kehittämiselle ei löydetty puoltavia maankäytöllisiä tai liikenteellisiä asioita. Raideyhteyden toteuttaminen Kaakkurista lentoasemalle arvioitiin niin epärealistiseksi, ettei sitä voida pitää järkevänä lentoaseman liikenneyhteytenä. Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämishankkeen 1. vaiheessa laadittiin…

15.09.2020
Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan toipumissuunnitelmaa talouden elpymiseksi

Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan toimenpidesuunnitelmaa koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon. Suunnitelma keskittyy alueellisten toimenpiteiden kokoamiseen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelmaa laaditaan Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja maakunnan sidosryhmien kanssa. Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Suunnitelma on edellytys valtion elvytyspaketin varojen käytölle. Pohjois-Pohjanmaan toipumisen kannalta merkittävimmiksi keinoiksi on tunnistettu viennin edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, talouden vihreä elpyminen, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä hyvinvointi ja osallisuus. Suunnitelmassa korostuu mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan elpyminen. Digitalisaation osalta korostuu pk-yrityksien digikyvykkyyden lisääminen ja liiketoiminnan…

07.09.2020
EAKR-haku on päättynyt

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku päättyi 4.9.2020 Pohjois-Pohjanmaalla. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 30 hakemusta.  Hakemuksia saapui toimintalinjaan Pk-yritysten kilpailukyky 4 kpl ja toimintalinjaan Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 26 kpl. Hakemuksissa haettiin kehityshankkeisiin yhteensä 7 758 064 euroa. Rahoitusta on myönnettävissä n. 1,5 miljoonaa euroa.