Aluekehitys
 

Aluekehityksen tulosalue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yleisestä kehittämisestä. Tulosalue toteuttaa maakuntaohjelmaa ja vastaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä. Merkittävänä rahoitusviranomaisena mm. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman toteuttajana sekä kansallisten rahoitustoiminnan kautta se omaa vahvat vaikuttamisen välineet aluekehitykseen.

Toteuttamalla aluekehittämispäätöksen maakunnallista toimeenpanoa saadaan

· uudistumalla kasvua ja kilpailukykyä
· lisätään elinvoimaa alueiden ja toimijoiden verkostoitumisesta
· luodaan hyvinvointia kumppanuuksilla

Aluekehittämisen voimavaroja ovat osaamisen varmistaminen, T&K&I ympäristöjen vahvistaminen, digitalisaation ja kokeilujen edistäminen, laadukas elinympäristö ja alueen nuori ikärakenne.

Elinkeinoelämän monipuolisuus sekä älykkään erikoistumisen painopisteet, alueen toiminnallisuus ja saavutettavuus, kulttuuri, ennakointi ja kansainvälisyys ohjaavat maakunnan aluekehittämistyötä.

Aluekehittämisellä toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan strategiaa 2020 sekä lisätään alueen kilpailukykyä ja ihmisten sujuvaa arkea. Vahva elinkeinopolitiikka lisää maakunnan hyvinvointia sekä henkisesti että taloudellisesti.

Aluekehityksen tulosalueesta vastaa

Kehitysjohtaja, Development Director
Tiina Rajala

Puh. +358 (0)40 685 4033

Sähköposti on muotoa:
etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi


Pohjois-Pohjanmaan liitto, Council of Oulu Region
Sepänkatu 20, 90100 OULU, Finland