Ajankohtaista
 

Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon visio – Yhteistyöllä matkailuelinkeinosta kasvua ja kansainväli-syyttä! – kannustaa kaikki mukaan kehittämään matkailuelinkeinoa Pohjois-Pohjanmaan parhaaksi.

Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisstrategia 2020 (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:57).