Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan juhlavuosi 2021

Maakuntaliitto 90 v. ja Kesäyliopisto 70 v.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 Informaatiot

Tilaisuuksien esitykset löytyvät täältä.

Ilmoitustaulu

Ajankohtaista

25. marraskuuta 2021
Barentsin alueen nuoret kokoontuvat keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta 30. marraskuuta

  Nuoria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä kokoontuu tiistaina 30. marraskuuta Ouluun keskustelemaan Euroopan unionista ja Euroopan tulevaisuudesta. Tapahtuma on osa Eurooppa olemme me -kiertuetta ja se järjestetään yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian, Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan liiton, ulkoministeriön ja Barentsin euroarktinen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden kanssa. Tilaisuuden tavoitteena on kuulla nuorten näkemyksiä liittyen EU:n tulevaisuuteen. Samalla se on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Kaikille avoin osuus tapahtumasta alkaa kello 12.30 ja on katsottavissa striiminä täällä. Oulussa haluataan keskittyä erityisesti Barentsin alueen nuorten näkemyksiin EU:n tulevaisuudesta. Oulun tapahtuman tavoitteena on koota nuoria ja nuorten näkemyksiä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueelta. Tuppurainen kutsuu EU:sta kiinnostuneet keskustelemaan Ouluun Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kutsuu oululaiset ”Eurooppa olemme me” -kahveille, kun valtioneuvoston ministerikiertue saapuu Ouluun tiistaina 30.11. Tilaisuus järjestetään Oulun kulttuurikeskus Valveen H20 Konstila -kahvilassa klo 15.30–16.30.

25. marraskuuta 2021
TUULI-hankkeen tarinakartta on julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan TUULI-hankkeen tarinakarttaan on koottu tietoa hankkeen taustasta ja tavoitteista sekä työpakettien sisällöstä. Tarinakartasta löytyy myös tietoa maakunnan tuulivoimarakentamisen tilannekuvasta ja seudullista tuulivoimasuunnittelua ohjaavasta maakuntakaavasta. Kuvalähde: wpd Finland / Suomen tuulivoimayhdistys   TUULI-hankkeen taustaselvitykset ovat valmistumassa ja tulokset päivitetään myös tarinakarttaan. TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin tulokset valmistuvat keväällä 2022. Lue tarkemmin TUULI-hankkeen nettisivuilta. Tarinakarttaan pääset myös täältä.  

23. marraskuuta 2021
Iijoen Haapakosken smolttien alasvaellusväylä valmis – käyttö aloitetaan ensi kesänä

Noin vuoden kestänyt lohikalojen vaelluspoikasten eli smolttien alasvaellusväylän rakennusurakka on valmistunut Iijoen ylimmällä voimalaitoksella, Haapakoskella. Hanke on merkittävä, sillä kyseessä on Suomen ensimmäinen lohikalojen alasvaellusväylä. Väylän yhteyteen rakennettiin myös kalojen kiinniottolaitteisto. Rakenteen lopulliset kustannukset ovat noin 1,75 miljoonaa euroa. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Smoltit ohjautuvat suppilossa välppien avulla kiinniottohäkkeihin. ”Hanke on hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä, jolla on saatu aikaan konkreettisia toimenpiteitä Iijoella. Väylän valmistuminen on iso askel Iijoen vaelluskalakokonaisuuden kannalta”, kertoo toimitusjohtaja Jani Pulli PVO-Vesivoima Oy:stä. ”Näemme Haapakosken ratkaisun erittäin tärkeänä valtakunnallisesti. Väylän toimivuudesta saatava tieto auttaa vastaavien rakenteiden valmistelussa ja rakentamisessa muissakin Suomen rakennetuissa joissa”, painottaa erityisasiantuntija Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriöstä. Smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite koostuvat voimalaitoksen yläkanavan puolelle ulottuvasta suppilosta, suppiloon sijoitetuista välppärakenteista, pylväskääntönosturista, kahdesta kiinniottohäkistä sekä kahdesta putkesta. Molempien putkien halkaisija on yksi metri. Lyhyempää putkea käytetään muun muassa laitteiston virtausolosuhteiden säädössä. Pidempi 130-metrinen putki kulkee voimalaitoksen alakanavan ja ohijuoksutusuoman välisen kannaksen kautta voimalaitoksen alakanavaan. Tätä putkea pitkin kalat pääsevät vaeltamaan, mikäli niitä ei oteta kiinni tutkimuksia tai ylisiirtoja varten. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Smoltit päätyvät alasvaellusväylää pitkin voimalaitoksen alakanavaan. ”Väylään johdettiin vettä testiajona marraskuun alkupuolella ja kaikki vaikutti toimivan teknisesti kuten on suunniteltu. Varsinaiseen testiin rakenne pääsee kalojen kanssa toki vasta ensi kesänä. Osana hanketta järjestämme väylään myös kameraseurannan”, kertoo Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Alasvaellusväylän alkuosassa on kiihtyvä virtaus. Tarkoituksena on, että smoltit tulevat väylän suulle ohjausaitaa seuraten, havaitsevat väylän virtauksen ja hakeutuvat sen houkuttelemana väylään. Tämän jälkeen kalat ohjataan joko kiinniottolaitteeseen tai putkea pitkin voimalaitoksen alakanavaan jatkamaan vaellustaan. Alasvaellusväylää käytetään 1–3 m3/s virtaamalla. Alustavasti on suunniteltu, että alasvaellusväylässä on vettä toukokuun puolestavälistä heinäkuun loppuun. Smolttien vaellushuipun oletetaan ajoittuvan Iijoella kesäkuun alkuun veden lämpötilan ollessa noin 10–12 °C. Alkuvuosina smoltteja on tarkoitus siirtää kuorma-autokuljetuksilla alimman voimalaitoksen, Raasakan alapuolelle. Mikäli laitteisto osoittautuu toimivaksi ja riittävän tehokkaaksi, on vastaavat rakenteet tarkoitus rakentaa muille padoille. Näin mahdollistetaan kalojen vaellus yläjuoksulta merelle.…

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media