Tiedotteet
 
Iijokeen vastakuoriutuneita merilohia ja -taimenia
18.06.2019

Iijokeen ja sen sivujokiin on istutettu touko-kesäkuun vaihteessa 470 000 merilohen ja 200 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä ja selvitetään potentiaalisia pienpoikasalueita. Kalojen lähtiessä vaellukselle kohti merta, voidaan niitä myös hyödyntää alasvaellukseen liittyvässä tutkimuksessa Haapakoskella. Istutukset ovat osa Iijoen merilohen ja -taimenen luonnonkierron palauttamista.

Uutena testialueena kokeiltiin Nauruanojaa ja Panumaojaa meritaimenelle. Suurin osa taimenenpoikasista toki istutettiin Iijoen vanhoihin, tunnettuihin, meritaimensivujokiin. Lohet puolestaan istutettiin Iijoen pääuomaan ja Livojokeen”, kertoo eräsuunnittelija Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.

Istutukset tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Kalat hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastasi Metsähallitus.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen vaelluskalakärkihanke on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

 
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto: Kari Sarajärvi ja Joonas Fontell Metsähallituksesta istuttamassa merilohia Iijoen pääuomaan.

Linkki videoon