Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 
Ajankohtaista

 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta
18.06.2019

HAKUKUULUTUS
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta

Hakukierroksella haetaan ylimaakunnallisia hankkeita, joissa toteuttajia on vähintään kahdesta, mutta mieluummin useasta Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnasta. Hankkeen toiminnan ja hyötyjen tulee kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin.

Hakukierroksen ylimaakunnalliset teemat
a) Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut:
Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut ovat eri alojen yritysten liiketoiminnassa läpileikkaavia kestävää kehitystä tukevia teemoja. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle tärkeillä toimialoilla korostuu luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen. Alueelle on tärkeää kehittää räätälöityjä ratkaisuja mm. ympäristöhaasteisiin, energiaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.
b) ICT ja digitalisaatio:
ICT ja digitalisaatio ovat avainasemassa yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa. Elinkeinojen uudistumisessa digitaalisuus ja uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen nousevat ratkaisevaan rooliin useilla toimialoilla.

Ylimaakunnallisen teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa (ks. linkki alla, s. 15) valittuihin kasvualoihin: kemianteollisuus, kestävä kaivannaistoiminta, valmistava teollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä biojalostus ja uudet tuotteet.

Rahoitettavilla hankkeilla voidaan esimerkiksi vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehittämis- ja innovaatioalustojen keskinäistä verkottumista ja yhteiskäyttöä vastaamaan aiempaa paremmin yritysten innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksiä. Tämän tuloksena alueen innovaatiopalvelut ovat kattavasti koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yritysten hyödynnettävissä. Hankkeilla voidaan myös levittää tietoa näiden palvelujen saatavuudesta.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Rahoitushakemus tulee jättää sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii. Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Teemahausta rahoitettavien hankkeiden tulee tukea Elinkeinot murroksessa -strategian toimeenpanoa. Siihen voi tutustua täällä: https://issuu.com/ip-suomi.elmo

ELY-keskus tukee hankehaun teemoja ja ylimaakunnallisia hankkeita osana normaalia rahoitustoimintaansa.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Tiina Rajala, s-posti tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi, p.0406854033 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Sepänkatu 20
90100 Oulu
 
Puh. +358 (0)40 685 4000
Fax. +358 (0)8 3113 577
info@pohjois-pohjanmaa.fi