Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 
Ajankohtaista

 
Biokaasulla liikenteessä -seminaari 14.3.2018 Oulussa
15.03.2018

Seminaarin toteuttajana toimi PPBIO-Kohti kestävää taloutta –hanke, joka vie maakunnallista biotalouden kehittämisstrategiaa (2015 – 2020) käytäntöön.

Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Ritva Isomäki, hankkeen projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitosta avasi seminaarin:
”Pohjois-Pohjanmaalla biotalous on merkittävä osa alueen elinkeinotoimintaa.

Aineellisen biotalouden osuus aluetaloudesta on suuri. Liikevaihto n. 3,5 mrd euroa vuodessa ja työllistävyys noin 13 000 henkilöä. Tämä vastaa yksityissektorin liikevaihdosta 18% ja työllistävyydestä 14%. Mahdollisuuksia alan liiketoiminnan kehittymiselle tarjoavat poliittiset ohjauskeinot, kiristyvä lainsäädäntö ja asetetut kansainväliset tavoitteet kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, ilmasto- ja ympäristökysymysten sekä luonnonvarojen niukkuuden ratkaiseminen.

Biotalousstrategia nostaa yhdeksi tärkeimmistä avainteemoista bioenergiatuotteet ja niiden kehitystyön.

Biokaasu ja sen jalostus tarjoaa aluetaloudelle mahdollisuuksia. Kuten biotuotteissa yleensä, biokaasun tuotannossa on pyrittävä jalostusarvon nostoon. Tällä hetkellä biokaasua käytetään vielä suurimmaksi osaksi sähkön ja lämmön tuotantoon. Seminaarin aiheena liikennebiokaasu, joka on jalostusarvoltaan sähköä ja lämpöä korkeampi tuote ja sen markkinoitavuus on suurempi. Markkinapotentiaalia löytyy, perustuuhan maailman liikennejärjestelmä pitkälle fossiilisiin polttoaineisiin. EU:ssa tavoitellaan liikenteen päästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämistä. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä vuoteen 2020 mennessä siten, että se korvaa 10 % kaikesta liikenteessä käytetystä bensiinistä ja dieselistä.

Minkä siivun biokaasu ottaa tulevaisuudessa tästä uusiutuvan energian markkinasta.

Tieliikenteessä autokanta ja polttoaineiden jakelujärjestelmät perustuvat pääosin vielä nestemäisiin polttoaineisiin. Vaihtoehtoisten, täysin uusien teknologioiden käyttöönottoa hidastaa se, että olemassa oleva autokanta uusiutuu hitaasti ja kokonaan uudentyyppisten polttoaineiden jakelujärjestelmien rakentaminen on kallista. Liikennebiokaasun käytön edistäminen vaatii siis jakeluverkoston ja kaasuautojen yleistymistä. Näiden perustana kuitenkin koko toimijaverkoston yhteistyö: energiamassojen hankinnasta, biokaasun tuotantoon ja puhdistukseen.

Fossiilisiin polttoaineisiin käytetään valtava määrä rahaa – mitäpä jos tuo raha jäisikin aluetalouteen.

Nyt yritykset, kuten Gasum ja Kiertokaari, antavat suuntaa biokaasun liikennekäytölle myös täällä Pohjois-Pohjanmaalla.

Tilaisuuden tavoitteena antaa ajankohtaista tietoa biokaasun roolista ja mahdollisuuksista liikennepolttoaineena sekä kuulla ja nähdä konkreettisia esimerkkejä.”

Tilaisuuden osanottajamäärä (76) osoitti, että aihe on ajankohtainen ja kiinnostava. Osallistujia oli niin yrityksistä kuin tutkimus- ja kehitysorganisaatioista.

Tilaisuudessa nähtiin, että biokaasu liikenteessä on tätä päivää jo täällä Oulun seudullakin, mutta volyymiä tarvitaan lisää.

Hajautetun biokaasun tuotanto ja sen kannattava jalostus biometaaniksi liikennekäyttöön on haaste – kehittyvätkö teknologiat tulevaisuudessa niin, että myös hajautetun tuotannon potentiaali saadaan hyötykäyttöön.

Seminaarista saatiin eväitä hankkeessa tehtävään biotalousstrategian suuntaamiseen.

Seminaarin ohjelma ja esitykset 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Sepänkatu 20
90100 Oulu
 
Puh. +358 (0)40 685 4000
Fax. +358 (0)8 3113 577
info@pohjois-pohjanmaa.fi