Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 20.8.2018
20.08.2018

Maakuntahallituksen syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin tänään Oulussa. Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen joh­ta­ja Timo Mäkikyrö kertoi ajankohtaisista liikenneasioista.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta joustoa talouden hallintaan

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää siirtää taseen yli-/ali­jää­mä­ti­lil­le vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätösten yhteydessä kertyneet va­rat Poh­jois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon.  Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 2013 perustaman kehittämisrahaston tar­koi­tuk­se­na on varautua kehittämishankkeisiin ja niiden omarahoitukseen. Vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätöksissä ylijäämää kertyi vajaa 400 000 euroa. Ylijäämällä on mahdollista kat­taa maakuntauudistukseen liittyvien hankkeiden ja valtionavustusosuuksien omarahoitusosuuksia.

Maakuntauudistuksen ICT-valmisteluun tukea

Valtiovarainministeriö on rahoittanut maakuntauudistuksen valmistelua. Rahoitusta on myönnetty maakuntaliitoille sekä yleiseen maakuntavalmisteluun että ICT-valmisteluun. Touko-kesäkuussa 2018 valtiovarainministeriö on tehnyt pää­tök­sen kolmannesta ICT-muutostukirahoituksesta se­kä muuttanut aiemmin myön­nettyjen ICT-muutostukirahoitusten aikatauluja ja käyttötarkoitusta jous­ta­vam­mak­si. Samalla maakuntaliittojen omarahoitusosuus on pudotettu viiteen prosenttiin. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ICT-val­mis­te­luun on myönnetty tälle vuodelle yh­teen­sä 6 431 378 €. ICT III -muutostuen osalta Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitus osuus on 107 189,85 euroa. Maakuntahallitus päätti toteuttaa ICT III-muutostuen viiden prosentin omarahoitusosuuden kattamalla osan kehittämisrahastosta ja osan kuntien kanssa tehtävillä sopimuksilla, joissa omarahoitus voidaan toteuttaa joko euroina tai työpanoksena.

Lisäksi maakuntahallitus mm.
- hyväksyi maakuntauudistuksen ICT-muutosten toteuttamisen projektitoimimallin käyttöönoton
- hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton liittymisen Vimana Oy:n kokoamaan asiantuntijapalveluiden hankintarenkaaseen
- päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee 120 000 € valtionavustusta digitukipilotin maakunnalliseen toteutukseen
- hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen
- päätti osallistua Vesivoiman kulttuuriperintö Vattenkraftens kulturarv -hankkeeseen ja varata omarahoitusta yhteensä 27 540 € vuosille 2019–2021, mikäli hanke toteutuu suunnitellun rahoitussuunnitelman mukaisesti; asiakohtaan Mika Flöjt jätti eriävän mielipiteen.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018513

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraavat kokoukset pidetään 17.9., 8.10, 5.11. ja 10.12.2018.

Lisätietoja:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152