Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 17.9.2018
17.09.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kokoontui tänään 17.9.2018 Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2019–2021 lausunnolle kuntiin

Maakuntahallitus kävi keskustelun Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2019–2021. Perussopimuksen mukaisesti liiton jäsenkunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot, jotka huomioidaan lopullisessa suunnitelmassa.

Vuoden 2019 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 751 670 euroa, jossa on vähennystä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 34,8 prosenttia.

Toimintamenot vuonna 2019 ovat 5 880 170 euroa, jossa on vähennystä 35,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsenkuntien maksu-osuus säilyy 3 421 000 eurossa.

Smolttien ohjausrakenne Iijoen Haapakoskelle

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa elvytetään Iijoen lohi- ja meritaimenkantoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita. Smolttien alasvaellusratkaisut -toimenpiteessä suunnitellaan ja rakennetaan Suomen ensimmäinen smolttien ohjausrakenne, joka toteutetaan kelluvana ohjainaitana Iijoen Haapakoskelle. Maakuntahallitus hyväksyi Smolttien ohjausrakenteen toimittajaksi Katera Steel Oy:n kokonaishinnalla 344 750 euroa.

Matkailuviennin kasvuhankkeelle liki kaksi miljoonaa euroa

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta kahdeksan hanketta, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta hieman yli 4,8 miljoonaa euroa.

Suurimman potin sai Matkailuviennin kasvuhanke – Attractive Oulu Region 2020. Hankkeen hakijana on Humanpolis Oy ja osahakijoina Syötteen Matkailuyhdisty ry., Kalajoen Matkailuyhdistys ry., Oulun kaupunki, Limingan kunta ja Oulun Matkailu Oy. Hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 1 890 297 euroa. Hankkeen tavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana, arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle.

Muut rahoitettavat hankkeet ovat

- WaterPro – Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä (671 115 €)

- Elinvoimainen kaupunki alustana yrityksille (419 169 €)

- IndusStar, AR-ratkaisut teollisissa ympäristöissä ja yritystoiminnan luomisessa (557 704 €)

- SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri (676 960 €)

- Autoalan arktisen osaamiskeskittymän vahvistaminen Oulun seudulla ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen alueella - tapaustutkimus jakohihna AutoOsaLiike (398 587 €)                     

- Kilpailukyvyn avaimet (363 321 €)

- Digiajan tuotantopuisto (280 397 €)

Lisäksi maakuntahallitus mm.

- kävi lausunnon valmisteluun liittyen lähetekeskustelun liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

- valitsi Siikajoen laajakaistan toteuttajaksi Netplaza Oy:n uuden perustettavan yhtiön nimiin

- nimesi alueelliseen liikuntaneuvostoon nykyiselle toimikaudelle 2016–2019 Auno Ainolan Raahesta ja Katri Virtasen Oulusta

- nimesi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmään johtaja Timo Mäkikyrön

- hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2018–2021.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018519

Kokousaikataulu

Maakuntahallituksen seuraavat kokoukset pidetään 8.10., 5.11. ja 10.12.2018.

 

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152