Ajankohtaista
 
Länsirannikon maakunnat vaativat valtatietä 8 osaksi runkoverkkoa
18.09.2018

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot ovat tutustuneet maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa ja niiden palvelutasoa koskevaan asetusluonnokseen. Maakunnat vaativat valtatietä 8 kokonaisuudessaan osaksi runkoverkkoa, koska valtatie on erittäin tärkeä sekä maan taloudelle että seudulliselle ja paikalliselle liikenteelle.

Maakunnissamme viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 56–78 %, mikä ylittää valtakunnan keskiarvon. Valtatie 8 on vientiteollisuutemme tuotantolinja, jonka vaikutukset Suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain. Tiestön peruskorjaukset ja tien ylläpito tulisi suhteuttaa kuljetusten arvoon, ei pelkästään liikennemääriin.

Valtatiestä 8 runkoverkkoasetusluonnoksessa on mukana Turun ja Porin välinen osuus sekä Alajepuan ja Kokkolan välinen osuus. Näiden osuuksien ohella koko valtatie 8:n tulee kuulua maanteiden runkoverkkoon ja ylimpään palvelutasoluokkaan, jotta se
- vastaa elinkeinoelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita
- voi jatkossakin toimia merkittävänä eri liikenne- ja kuljetusmuodot yhdistävänä intermodaalisena väylänä
- voi toimia valtaväylänä, joka mahdollistaa teollisuustuotannon, josta yli 75 % menee vientiin
- voi toimia erikoiskuljetusten pääväylänä
- edistää maakuntien ja kuntien välistä yhteistyötä
- parantaa liikenneturvallisuutta.

Liitteenä maakuntien yhteinen lausunto.