Ajankohtaista
 
Tarjouspyyntö: Pohjois-Pohjanmaan liiton mainostoimistopalvelut
12.11.2018

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjouksia sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton että liiton hallinnoimien projektien mainostoimistopalvelujen puitesopimuksesta vuosille 2019–2020. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy 31.12.2020. Pohjois-Pohjanmaan liitto varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) optiovuoden sopimuskauden päättymisestä lukien. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton käyttämät mainostoimistopalvelut sisältävät pääsääntöisesti ilmoitusten suunnittelua ja toteutusta, kirjapainoyhteyksiä ja painatusten kilpailuttamista, markkinointimateriaalin ja esitteiden suunnittelua ja toteutusta sekä näiden lisäksi julkaisujen ulkoasun suunnittelua, taittoa ja toteutusta. Edellä mainitut tehtävät koskevat sekä perinteistä printtimediaa että sähköistä mediaa. Osa mainituista palveluista voidaan tuottaa myös omana työnä.

Tällä hankinnalla Pohjois-Pohjanmaan liitto ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään, vaan palveluja ostetaan sopimusaikana tarpeen mukaan. Liiton käyttämien mainostoimistopalvelujen volyymi vaihtelee vuosittain meneillään olevista tehtävistä ja niiden laajuudesta sekä projektien määrästä johtuen. Vuonna 2017 laskutus oli noin 12 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto pidättää kuitenkin itsellään ja hallinnoimillaan projekteilleen oikeuden hankkia tarvittaessa mainostoimistopalveluja myös muilta kuin valitulta toimittajalta sopimuskauden aikana.

Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa.