Ajankohtaista
 
Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutus varmistettiin sopimuksella
08.01.2019

Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutus vuosina 2019−2023 on varmistettu Iijoki-sopimuksella. Sopimus antaa edellytykset aiemmin tehdyn toiminnan jatkumiselle. Lisäksi perustetaan Iijoen neuvottelukunta ja johtoryhmä sekä sovitaan toimintaa edistävästä henkilöresurssista ja erillisten hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.

Sopimus allekirjoitettiin 8.1.2019 Oulussa. Sopimusosapuolina ovat PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa vaelluskalojen palauttamisen ja veden laadun parantamisen avulla sekä rakentaa luottamusta ja lisätä vuorovaikutusta Iijoella toimivien tahojen välille. Vesistövisio ja toimenpideohjelma on toteutettu osana EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta.

Vesistövisio 2030 ja toimenpideohjelma, lisätietoa ja aineistoja: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Lisätietoa Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalakärkihanke

Lisätiedot: kunnanjohtaja Ari Alatossava, Iin kunta, puh. 040 567 6700


 

Kuva: Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kuvassa vasemmalta oikealle:

kaupunginjohtaja Tomi Timonen, Pudasjärvi
kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen, Taivalkoski
toimitusjohtaja Pertti Pietinen, PVO-Vesivoima Oy
kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulu
erätalouspäällikkö Erkki Turtinen, Metsähallitus
aluepäällikkö Sakari Jaara, VAPO Oy

kunnanjohtaja Ari Alatossava, Ii

Kuvasta puuttuu ylijohtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus