Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Maakuntapäivät 2023

Ohjelma ja esitykset.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

EAKR-hankkeiden haku on avautunut 1.9.2023. Haku on avoinna 1.9.2023-16.2.2024. Lisäksi avoinna on ylimaakunnallinen JTF-hankkeiden haku.

Ilmoitustaulu

17. marraskuuta 2023
Tarjouspyyntö: Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020–2024 seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksen tekeminen

Pyydämme tarjoustanne Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020–2024 seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksen tekemisestä Pohjois-Pohjanmaan liiton sidosryhmiä ja henkilöstöä osallistavalla tavalla. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 4.12.2023 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Tarjouspyyntöasiakirja Tarjouspyynnön lisäkysymykset ja vastaukset: Tarjouspyynnössä mainitsette, että projektin aloituspalaveri voidaan pitää etänä tai läsnä. Toivotteko, että työpalaveri (1–2 kpl), jossa esitellään tutkimuksen tuloksia, pidetään läsnä vai onko se/ne…

22. marraskuuta 2023
Kansainvälisten asioiden asiantuntija

Pohjois-Pohjanmaan liitto on ennakoiva ja ratkaisuja tuova kansallinen ja kansainvälinen edunvalvoja. Strategisten tavoitteiden toteuttamisen keskeisinä välineinä on kansainvälinen toiminta, ennakoiva työtapa sekä hyvinvoivat ja innostuneet asiantuntijat.Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN ASIANTUNTIJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.KV-asiantuntijan tehtävässä painottuu verkostoyhteistyö esimerkiksi elinkeinoelämän edustajien, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden sekä jäsenkuntien edustajien kanssa. Tehtävään sisältyy suorien EU- ja KV-rahoitusten aktivointi, neuvonta, tiedottaminen ja rahoitustyöpajojen…

Ajankohtaista

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
1. joulukuuta 2023
JTF -hankkeiden hakukierros on päättynyt 30.11.2023

Pohjois-Pohjanmaan liiton ohjelmakauden 2021-2027 JTF -hankkeiden haku sulkeutui 30.11.2023. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 23 hakemusta. Hakemuksilla haettiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä noin 5,2 M€. Käytettävissä rahoitusta on noin 2,0 M€. Ratkaisut jatkokäsittelyyn etenevistä hakemuksista saadaan helmikuussa 2023. Ylimaakunnallisten JTF -hankkeiden hakukierros jatkuu vielä 31.12.2023 saakka.

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
22. marraskuuta 2023
Työllisyysalueiden muodostuminen edistyy – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi aluetta voi jatkaa valmistelua, yhdestä päättää valtioneuvosto

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistolta kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Myös osa ELY-keskuksen palveluista siirtyy samalla työllisyysalueiden vastuulle. Kunnat ilmoittivat työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun loppuun mennessä ratkaisunsa työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Pohjois-Pohjanmaalta TEM:lle ilmoitettiin kolme työllisyysaluetta. Suurin niistä on Oulu ja ympäristökuntien muodostama työllisyysalue, jossa järjestäjäkuntana toimii Oulun kaupunki. Kainuu-Koillismaa-työllisyysalueen järjestäjäkuntana toimii Kajaani ja siihen liittyvät Pohjois-Pohjanmaan alueelta Kuusamo ja Taivalkoski. Kolmas työllisyysalue on Oulun eteläisellä alueella ja siinä järjestäjäkuntana on Raahe. Esitetyt työllisyysalueet täyttävät 20 000 työvoimapohjan ja lain edellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta. ”Pohjois-Pohjanmaalle muodostuvat alueet ovat maantieteellisestä laajuudestaan huolimatta kompakteja alueita, joilla on samantyyppisiä työmarkkinapiirteitä alueillaan”, toteaa Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liiton TE2024 -hankkeesta. Seuraavaksi kuullaan Oulun eteläisen alueen kuntia Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Valtioneuvostolle, että tämä hyväksyy Pohjois-Pohjanmaalta Oulun ja Kainuu-Koillismaa-työllisyysalueet jo marraskuun lopussa. Sen sijaan Raahe – Kalajoki – Ylivieska – Nivala -työllisyysaluetta esitetään valtioneuvoston päätettäväksi. Haapajärven, Oulaisten ja Pyhäjärven kaupunginvaltuustot eivät hyväksyneet Raahen kaupungin esittämää yhteistoimintasopimusluonnosta ja järjestämissuunnitelmaa. Valtioneuvoston päätös, jota kutsutaan myös perälautamenettelyksi, tarkoittaa, että valtioneuvosto päättää työllisyysalueen muodostamisesta tai kunnan kuulumisesta työllisyysalueeseen, jos kunta jää työllisyysalueen ulkopuolelle. Samalla valtioneuvosto päättää myös kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriö kuulee kuntia työllisyysalueiden muodostamista koskevista päätösesitysluonnoksista. Kuulemiset tehdään jo joulu- ja tammikuun aikana. Kuultaviksi pyydetään Raahe – Kalajoki – Ylivieska – Nivala -työllisyysalueen kunnat. Tavoitteena on, että valtioneuvosto päättää työllisyysalueesta viimeistään helmikuussa 2024. Vaikka päätöksiä työllisyysalueista ei vielä olekaan, kunnissa tehdään valmistelutyötä työllisyyspalveluiden aloittamiseksi vuoden 2025 alusta. ”Työllisyyspalvelu-uudistus on sote-palvelu-uudistuksen jälkeen merkittävin uudistus kuntien näkökulmasta. Työllisyysalueille siirtyy valtion kompensoimina, mutta kuntien kustantamina työllisyyspalveluiden järjestäminen, valtiolta siirtyvä henkilöstö ja työttömyysturvamenot”, toteaa Korhonen. Lisätietoja: projektipäällikkö Jouni Korhonen, Pohjois-Pohjanmaan TE2024-hanke, 040 685 4038 TEM:n tiedote Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
7. marraskuuta 2023
Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinto Oulun Rantasaunaseura ry:lle

Oulun Rantasaunaseura ry saa vuoden 2023 Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinnon Kesän Saunan talkoo- ja kulttuuritoiminnasta, joka vahvistaa suomalaista ja paikallista saunakulttuuria. Palkittu yhdistys saa 1000 euroa toimintansa tukemiseen. Vuoden 2023 saunan kulttuuritoiminta on keskittynyt saunateeman ympärille ja syventänyt kävijän elämyksiä. Kesän Sauna on luonut monimuotoisen yhteisön Ouluun. Toiminta on rajoja rikkovaa ja siinä toteutuu esimerkillisellä tavalla vuoden teema kulttuuria yllättävissä yhteyksissä. Oulun Rantasaunaseura ry on osoittanut ainulaatuista yhteistyötä ja talkoohenkeä. Talkoissa on mukana monen ikäisiä oululaisia ja myös kansainvälisiä talkoolaisia. Kesän Sauna on oululainen ilmiö, joka yhdistää luontevasti eri-ikäiset, paikalliset ja kansainväliset kävijät. Vuonna 2023 saunojia on ollut yli 14 000 ja kymmenen toimintakesän aikana saunojia on ollut noin 75 000 yli 70 eri maasta. – On hienoa saada tunnustusta tekemästämme työstä oululaisen saunakulttuurin eteen. Kunnia kuuluu ehdottomasti mahtavalle talkooporukallemme, jota ilman Kesän Sauna ei pyörisi. Kesän Sauna palaa Oulujoelle taas tulevana suvena, mutta ennen sitä jatkamme työskentelyä ympärivuotisen saunan saamiseksi Tuiran uimarannalle, kertoo Oulun Rantasaunaseuran hallituksen puheenjohtaja Jussi Pöllä. Maanantaina 7.11.2023 Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä luovutettavan palkinnon vastaanottavat puheenjohtaja Jussi Pöllä, tuottaja Katri Tenetz ja yhdistysaktiivi Niina Jortikka. Palkinto jaetaan viidennen kerran ja sen luovuttavat Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Aunola. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi syyskuussa ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan vuoden järjestöteoksi 2023. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 22, joista Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus valitsi palkinnon saajan kokouksessaan 18.10.2023. Lisätiedot Jussi Pöllä, p. 040 7032293, jussi.polla@rantasaunaseura.fi Oulun Rantasaunaseura ry on perustettu vuonna 2005. Lisätietoja Kesän Saunan verkkosivuilta.

Näytä kaikki

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke

Hanke tukee kuntia TE2024-uudistukseen valmistautumisessa. Hankkeen sivulta löytyy kuntakohtaista tietoa sekä palveluiden esittelyjä.

Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa

Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa

Lohi Iijokeen -hanke

Hankkeessa edistetään merilohen ja -taimenen palauttamista Iijokeen.

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki