EU:n ohjelmakauden 2021–2027 valmisteluun monipuolisesti uusia näkökulmia

05.02.2019


Euroopan komissio antoi toukokuussa 2018 ehdotuksensa EU:n rahoituskehyksiksi ohjelmakaudelle 2021–2027. Suomessa uuden ohjelmakauden alue- ja rakennepolitiikan valmistelu käynnistettiin vuoden vaihteessa. Itä- ja Pohjois-Suomen rakennerahastojen (Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston) käyttöä suunnitellaan alueen maakuntien yhteistyönä. Ohjelmakauden valmistelua alueella johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Ohjelmakautta 2021–2027 valmistellaan kumppanuusperiaatteella, mikä tarkoittaa, että työssä halutaan varmistaa sidosryhmien osallistuminen. Tätä varten Pohjois-Pohjanmaan liitto järjesti maanantaina 4.2. Oulun yliopiston Saalastinsalissa Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun sidosryhmätilaisuuden, jossa keskusteltiin alue- ja rakennepolitiikan valmistelusta EU-parlamentissa, eduskunnassa, työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lisäksi hanketoimijat ja muut sidosryhmät toivat ohjelmakauden valmisteluun omia näkemyksiään.

Kansanedustaja ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistutti, että Suomella on erityisasema Euroopan unionissa johtuen sen pysyvistä haasteista, kuten pitkistä etäisyyksistä, kylmästä ilmastosta ja harvasta asutuksesta. Erityisasema on tunnustettu Suomen EU-liittymissopimuksessa. Tuppurainen painotti, että koheesiopolitiikan tavoitteena on alueiden välisten kehittyneisyyserojen tasaaminen, minkä tulee toteutua myös Suomen sisällä. Hän lisäsi, että asia on saatava jatkossa Suomen hallitusohjelmaan.

Euroopan parlamentin jäsen ja aluekehitysvaliokunnan jäsen, Elsi Katainen yhtyi Tuppuraisen näkemykseen:

”Olen samaa mieltä Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien kanssa siitä, että Suomen tulee ottaa neuvottelutavoitteeksi pohjoisten harvaanasuttujen alueiden erityistuen nosto 45 euroon/asukas vuodessa. Tällä hetkellä komissio ehdottaa 30 euroa, joka on nimellisesti sama kuin nykykaudella, mutta inflaatio huomioiden se merkitsee todellisuudessa 13 %:n laskua. Tätä ei voi hyväksyä.”

Katainen jatkoi:

”Suomessa on huolehdittava siitä, että tuleva kehitysrahoitus jaetaan oikeudenmukaisesti, tulipa tuet sitten millä kaavoilla ja kertoimilla tahansa. Tässä jaossa on huomioitava EU:n tunnistamat Pohjois- ja Itä-Suomen pysyvät haasteet -EU:n koheesiopolitiikan tahtoa ja tarkoitusperää kunnioittaen.”

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri Päivi Keisanen muistutti, että aluekehittämisen on oltava jatkuvaa. Keisasen mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitteena on, että tuleva ohjelma keskittyy alueiden elinvoiman kehittämiseen: sen keskiössä tulee olla yritykset ja innovaatiot sekä työllisyyden ja saavutettavuuden parantaminen. Lisäksi esimerkiksi kuntien ja kaupunkien sekä yritysten osallistumismahdollisuuksia kehittämiseen tulee parantaa.

Keisanen täsmensi, että ohjelman täytyy olla samalla mahdollistava, jolloin se tarjoaa välineitä erilaisten alueiden kehittämiseen. Itä- ja Pohjois-Suomessa tuleekin olla oma joustava ja ketterä ohjelma, joka pystyy reagoimaan ohjelmakauden aikana nouseviin ilmiöihin ja jonka toimenpiteet vaikuttavat nopeasti. Alueen hanketoimijat ja muut sidosryhmät painottivat puheenvuoroissaan samoja teemoja eri näkökulmista. Koska työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan esitti koko Suomeen vain yhtä ohjelmaa, Kainuun liiton maakuntajohtaja Pentti Malinen toivoi tiivistä keskustelua Itä- ja Pohjois-Suomen sekä työ- ja elinkeinoministeriön välille.

Lisätietoja:

-Itä- ja Pohjois-Suomen 2021-2027 alueellinen valmistelu, pääsihteeri, Pohjois-Pohjanmaan liitto:

Päivi Keisanen, p. 050 4310605, paivi.keisanen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

-Maakuntien rakennerahastotoiminta, aluekehitysjohtajat:

  • Päivi Ekdahl, Lapin liitto, p. 0400 383 578, paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi
  • Jouni Ponnikas, Kainuun liitto, p. 040 5740 804, jouni.ponnikas(at)kainuu.fi
  • Marita Mutka, Keski-Pohjanmaan liitto, p. 040 773 4521, marita.mutka(at)keski-pohjanmaa.fi
  • Tiina Rajala, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 040 685 4033, tiina.rajala(at)pohjois-pohjanmaa.fi

-Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, RR-päällikkö, p. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi


 
 

Uutisia
Tilaa uutiskirje


Tilaa Peru