Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

tiedotteet

30.09.2020
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti hybridikokouksen 30.9.2020 Oulussa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta. Valtioneuvoston päätöstä EU-varojen kansallisesta jakamisesta odotetaan syys-lokakuun aikana. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi kertoi maaseutuohjelman ajankohtaisesta tilanteesta. Osana EU:n elpymissuunnitelmaa maaseudun kehittämisen rahoitusta lisätään 7,5 miljardilla eurolla viljelijöiden ja maaseutualueiden tukemiseksi Euroopan vihreän sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien rakennemuutosten tekemisessä. Pohjois-Pohjanmaalle koronakriisin selviytymissuunnitelma Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelman, joka keskittyy alueellisten toimenpiteiden kokoamiseen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet…

28.09.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus keskeytti kokouksensa 14.9.2020 ja jatkoi sitä tänään 28.9.2020. Pohjois-Pohjanmaan liiton taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Maakuntahallitukselle annetaan kolme kertaa vuodessa selonteko liiton taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälistyminen ja verkostoituminen -hankkeen toimenpiteet Hankkeen tavoitteena on vahvistaa strategian mukaisesti edunvalvontaa, lisätä toimivia ekosysteemejä maakunnassa, vahvistaa verkostoitumista eurooppalaisiin älykkään erikoistumisen platformeihin sekä aktivoida maakunnan verkostoitumista. Hankkeen kustannusarvio on 265 946 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitusosuus on 79 783 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto nimesi omaksi edustajakseen hankkeen ohjausryhmään Eija-Riitta Niinikosken. Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden askelmerkit -hanke Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahaa Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden askelmerkit -hankkeelle. Hankkeella mahdollistetaan maakunnan tulevaisuuden näkymien työstäminen…

25.09.2020
Pohjois-Pohjanmaan liitto antoi lausunnon valmisteilla olevasta sote-lainsäädännöstä

Lakiehdotuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulta sote-maakunnille. Sote-uudistus luo edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamiseen, mutta tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että erilaisten kuntien ja niiden asukkaiden palvelutarpeen erilaisuutta ei tunnistettaisi eikä palveluja voisi kohdentaa palvelutarpeen mukaisesti.  Pohjois-Pohjanmaan liiton näkökulmasta myös pelastustoimen uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia, todetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossa ehdotuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi. Maakuntahallitus käsitteli lausuntoa kokouksessaan 14.9.2020. Kuntayhteistyö ja alueen tarpeisiin vastaavat palvelut varmistettava Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan kunnan ja sote-maakunnan välisen yhteistyön varmistamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta turvataan toimivat yhteistyörakenteet ja toimintamallit yhteisten asiakaspintojen palveluissa. Lakiluonnoksessa esitetyt rajoitukset heikentävät merkittävästi…

14.09.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokousti 14.9.2020 Oulussa. Kokous keskeytettiin runsaan kolmen tunnin jälkeen ja kokousta jatketaan 28.9.2020. Talous- ja toimintasuunnitelma lausunnoille jäsenkuntiin Maakuntahallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2021–2023 ja talousarvion 2021 jatkovalmistelun pohjaksi. Perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot, jotka huomioidaan lopullisessa suunnitelmassa. Vuoden 2021 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 646 887 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 5,4 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 705 149 euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden talousarvioon 4,2 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen lisäys johtuu siitä, että liiton hallinnoimia hankkeita on käynnistymässä vuoden 2020 lopussa. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuoden 2020…