Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

tiedotteet

17.10.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriöstä piti Teams-kokouksen tiistaina 17. lokakuuta. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025 Maakuntien liitot vastaavat alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten kanssa, mutta myös muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen  toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Rahoitussuunnitelmissa käsitellään EAKR- ja ESR+- ja JTF-rahoitusta. Rahoitustaulukoiden laatimisen yhteydessä tarkastellaan myös JTF- ja EAKR-rahoitusten vuosien 2021–2023 myöntövaltuuksien sidonta- ja varaustilannetta Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa.  Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027…

06.10.2023
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat: Menestymisen mahdollisuudet taattava koko maassa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Helsingissä 5.–6.10.2023. Nämä suurimman osan Suomea muodostavat maakunnat odottavat Orpon hallitukselta johdonmukaisia ja vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä koko maahan. Vain näin voidaan varmistaa hallitusohjelmaan kirjattujen turvallisuuden ja huoltovarmuuden tavoitteet. Keskeisiä ovat Pohjoisen ohjelman ja Itäisen Suomen vision toimenpiteet, joiden riittävä resurssointi on turvattava. Maakuntien omaehtoisen kehittämisen rahoitus (AKKE) on välttämätön osa maakuntien kehittämisrahoitusta ja se tulee sisällyttää valtion budjettiin jatkossakin. Kokousvieraana olivat hallituksesta elinkeinoministeri Wille Rydman (ps), maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd), kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok). Europarlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk) avasi EU-aluepolitiikan painotuksia ja ajankohtaisia itään ja…

28.09.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 28.9.2023

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin torstaina 28. syyskuuta Oulussa. Yhteistyöryhmä päätti puoltaa peräti 21:tä hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Ajankohtaiset hanke-esittelyt Korkea-asteen koulutuspolku kaivannaisalalle, KORKO /ESR+ (ylimaakunnallinen) Työhyvinvoinnin edistäminen sijaishuollossa / ESR+ Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma – alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025 Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelun tilanteen. Maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet. Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät valmistelun tiiviissä yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten kanssa,…

26.09.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti kokouksensa Oulussa maanantaina 25. syyskuuta.  Pohjois-Pohjanmaan liiton uusi maakuntajohtaja Jussi Rämet on aloittanut tehtävässään 1.9.2023 ja tämä maakuntahallitus oli hänelle ensimmäinen uudessa tehtävässä. Talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos hyväksyttiin Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioluonnoksen vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2024–26 jatkovalmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus päätti pyytää kuntien ja seutujen lausunnot luonnoksesta 23.10.2023 mennessä. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin maakuntahallituksen 21.8.2023 § 103 hyväksymän suunnittelukehyksen mukaisesti. Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -219 617 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa. Vuoden 2024 talousarvion loppusumma on pienentynyt toimintatuottojen osalta viisi…

19.09.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti kokouksen tiistaina 19.9.2023 Oulussa. Avoimet hakuilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on avoinna EAKR-infrahankkeiden haku 1.9.–31.10.2023. Haettavissa on 2 miljoonaa euroa. ESR-hankehaku (P-P, Lappi, Kainuu) avoinna 15.11.23–31.1.2024. Haettavaksi tulevat erityistavoitteet 4.1, 4.2 ja 4.3. Tämän jälkeen seuraavan hankehaku suunniteltu alustavasti 15.8.–30.10.2024. Lisäksi on käynnissä JTF:n ESR-tyyppisen toiminnan jatkuva haku vielä vuoden 2024 puolella niin pitkään kuin myöntövaltuuksia riittää. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tietojen ja taitojen kehittäminen tekoälyn aikakaudella (DigitAIli) /…

22.08.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025 Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät valmistelun yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmat tehdään toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Rahoitussuunnitelma koskee EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista osiota. Rahoitustaulukoiden laatimisen yhteydessä tarkastellaan JTF- ja EAKR-rahoitusten vuosien 2021–2023 myöntövaltuuksien sidonta- ja varaustilannetta Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa mahdollisten myöntövaltuuksien siirtojen tarpeen osalta. Valmistelussa olevat Pohjois-Pohjanmaan myöntövaltuudet 2024–2025: 2024: EAKR + valtio 22,453 miljoonaa euroa, ESR + valtio 11,605 miljoonaa euroa sekä JTF + valtio 7,489…

21.08.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti syyskauden ensimmäisen kokouksensa Oulussa maanantaina 21. elokuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli hallitusohjelman keskeisiä asioita maakuntaliiton näkökulmasta. Korkeintaan kolmen prosentin korotus vuoden 2024 kuntarahoitukseen, loppiaisvastaanottoa ei järjestetä Talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026 laaditaan maakuntahallituksen kesäkuussa hyväksymien linjausten mukaisesti. Maanantaina 21.8. pidetyssä kokouksessa keskusteltiin kuntarahoituksen suuruudesta ja mahdollisista talouden sopeuttamistoimenpiteistä vuoden 2024 talousarvioon. Suurinta talousarviomenojen kasvu  on henkilöstön palkoissa, jotka vuoden 2023 ja 2024 tehtyjen kunnnallisten palkkaratkaisujen myötä kasvavat merkittävästi. Maakuntahallitus päätti kuntarahoituksen suuruudeksi korkeintaan kolme prosenttia vuodelle 2024. Lisäksi päätettiin, ettei loppiaisvastaanottoa järjestetä vuonna 2024. Maakuntahallitus päätti kuntarahoituksen rahoituskehyksestä äänestyksen jälkeen. Keskustelun yhteydessä Juha Pylväs esitti Tiina Hanhikorven kannattamana,…

22.06.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 22.6.2023

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin torstaina 22. kesäkuuta Oulussa. Yhteistyöryhmä päätti puoltaa kuutta hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Maakunnan yhteistyöryhmä laati myös kannanoton yrittäjäaktiivisuuden kasvattamisesta. Ajankohtaiset hanke-esittelyt Rethinking North -hanke. Kehitystoimien kohdentaminen yrittäjyysaktiivisuuden kasvattamiseen ja nuorten yrittäjyyttä tukeviin toimintamalleihin Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) yksi tehtävä on ohjata maakunnan kehittämistä ja strategiaa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön MYR:lle tekemässä esityksessä nostettiiin esille yritysten perustamisaktiivisuus maakunnan alueella ja etenkin nuorten perustamien yritysten määrä. Molemmat ovat alhaisemmat kuin muissa eurooppalaisissa verrokkimaissa. Maakunnan yhteistyöryhmä kannustaa antamassaan kannanotossaan huomioimaan yrittäjyyteen liittyviä toimia: ”Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä kehottaa aluekehitysrahoitusta välittäviä toimielimiä huomioimaan päätöksissään…

05.06.2023
Maakuntahallituksen päätöksiä

Maakuntahallitus piti kevään viimeisen kokouksensa Maikkulan kartanossa maanantaina 5. kesäkuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli tilannekatsauksen hallitusohjelmaneuvotteluista. Jussi Rämet aloittaa maakuntajohtajana syyskuun alussa FM Jussi Rämet on ilmoittanut ottavansa maakuntajohtajan viran vastaan ja aloittavansa työt 1.9.2023. Maakuntahallitus vahvisti maakuntajohtajan virkavaalin. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan johtajasopimuksen. Energia- ja ilmastovaiheen valmisteluvaiheen palautteiden vastineet suunnittelutyön pohjana Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaiheen valmisteluvaiheeseen palautteeseen laaditut vastineet ehdotusvaiheen suunnittelutyön periaatteiksi. Palautekohtaisen vastineen lisäksi muotoiltiin yhdeksän yleisvastinetta, joissa käsitellään kyseisen teeman kokonaisuutta laajemmin. Valmistelua jatketaan luonnosvaiheen palautteen tarkemman tarkastelun sekä käynnissä olevien ja jo laadittujen selvitysten, viranomaisyhteistyön ja työneuvotteluiden kautta. Myös…

31.05.2023
Pohjoinen vauhdittaa taloutta ja turvaa hyvinvointia

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 22.5. ”Pohjoisesta tulee kovaa vauhtia uusi etelä” kuvaa hyvin tilannetta, joka pohjoisilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on käynnissä. Katseet ovat kääntyneet nyt monesta syystä pohjoiseen. NATO-jäsenyys, energiakriisi ja huoltovarmuuden merkityksen kasvu ovat lisänneet pohjoisen Suomen painoarvoa. Samalla uusiutuvan energian eli vihreän siirtymän investoinnit ovat tuomassa kymmenien miljardien eurojen investointiruiskeen Pohjois-Suomeen. Arvioiden mukaan esimerkiksi noin 65 % kaikesta Suomeen suunnitellusta tuulivoimatuotannosta tulee neljän pohjoisen maakunnan alueelle.  Vihreää siirtymää edistävät ensisijaisesti kuluttajat ja kuluttajille tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset ja näitä rahoittavat pääomat. Tästä syystä vihreän siirtymän investoinnit ovat Suomen taloudelle ja hyvinvointimme turvaamiselle tärkeitä. Vihreän siirtymän tulee…