Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

tiedotteet

19.09.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti kokouksen tiistaina 19.9.2023 Oulussa. Avoimet hakuilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on avoinna EAKR-infrahankkeiden haku 1.9.–31.10.2023. Haettavissa on 2 miljoonaa euroa. ESR-hankehaku (P-P, Lappi, Kainuu) avoinna 15.11.23–31.1.2024. Haettavaksi tulevat erityistavoitteet 4.1, 4.2 ja 4.3. Tämän jälkeen seuraavan hankehaku suunniteltu alustavasti 15.8.–30.10.2024. Lisäksi on käynnissä JTF:n ESR-tyyppisen toiminnan jatkuva haku vielä vuoden 2024 puolella niin pitkään kuin myöntövaltuuksia riittää. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tietojen ja taitojen kehittäminen tekoälyn aikakaudella (DigitAIli) /…

22.08.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025 Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät valmistelun yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmat tehdään toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Rahoitussuunnitelma koskee EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista osiota. Rahoitustaulukoiden laatimisen yhteydessä tarkastellaan JTF- ja EAKR-rahoitusten vuosien 2021–2023 myöntövaltuuksien sidonta- ja varaustilannetta Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa mahdollisten myöntövaltuuksien siirtojen tarpeen osalta. Valmistelussa olevat Pohjois-Pohjanmaan myöntövaltuudet 2024–2025: 2024: EAKR + valtio 22,453 miljoonaa euroa, ESR + valtio 11,605 miljoonaa euroa sekä JTF + valtio 7,489…

21.08.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti syyskauden ensimmäisen kokouksensa Oulussa maanantaina 21. elokuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli hallitusohjelman keskeisiä asioita maakuntaliiton näkökulmasta. Korkeintaan kolmen prosentin korotus vuoden 2024 kuntarahoitukseen, loppiaisvastaanottoa ei järjestetä Talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026 laaditaan maakuntahallituksen kesäkuussa hyväksymien linjausten mukaisesti. Maanantaina 21.8. pidetyssä kokouksessa keskusteltiin kuntarahoituksen suuruudesta ja mahdollisista talouden sopeuttamistoimenpiteistä vuoden 2024 talousarvioon. Suurinta talousarviomenojen kasvu  on henkilöstön palkoissa, jotka vuoden 2023 ja 2024 tehtyjen kunnnallisten palkkaratkaisujen myötä kasvavat merkittävästi. Maakuntahallitus päätti kuntarahoituksen suuruudeksi korkeintaan kolme prosenttia vuodelle 2024. Lisäksi päätettiin, ettei loppiaisvastaanottoa järjestetä vuonna 2024. Maakuntahallitus päätti kuntarahoituksen rahoituskehyksestä äänestyksen jälkeen. Keskustelun yhteydessä Juha Pylväs esitti Tiina Hanhikorven kannattamana,…

22.06.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 22.6.2023

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin torstaina 22. kesäkuuta Oulussa. Yhteistyöryhmä päätti puoltaa kuutta hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Maakunnan yhteistyöryhmä laati myös kannanoton yrittäjäaktiivisuuden kasvattamisesta. Ajankohtaiset hanke-esittelyt Rethinking North -hanke. Kehitystoimien kohdentaminen yrittäjyysaktiivisuuden kasvattamiseen ja nuorten yrittäjyyttä tukeviin toimintamalleihin Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) yksi tehtävä on ohjata maakunnan kehittämistä ja strategiaa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön MYR:lle tekemässä esityksessä nostettiiin esille yritysten perustamisaktiivisuus maakunnan alueella ja etenkin nuorten perustamien yritysten määrä. Molemmat ovat alhaisemmat kuin muissa eurooppalaisissa verrokkimaissa. Maakunnan yhteistyöryhmä kannustaa antamassaan kannanotossaan huomioimaan yrittäjyyteen liittyviä toimia: ”Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä kehottaa aluekehitysrahoitusta välittäviä toimielimiä huomioimaan päätöksissään…

05.06.2023
Maakuntahallituksen päätöksiä

Maakuntahallitus piti kevään viimeisen kokouksensa Maikkulan kartanossa maanantaina 5. kesäkuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli tilannekatsauksen hallitusohjelmaneuvotteluista. Jussi Rämet aloittaa maakuntajohtajana syyskuun alussa FM Jussi Rämet on ilmoittanut ottavansa maakuntajohtajan viran vastaan ja aloittavansa työt 1.9.2023. Maakuntahallitus vahvisti maakuntajohtajan virkavaalin. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan johtajasopimuksen. Energia- ja ilmastovaiheen valmisteluvaiheen palautteiden vastineet suunnittelutyön pohjana Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaiheen valmisteluvaiheeseen palautteeseen laaditut vastineet ehdotusvaiheen suunnittelutyön periaatteiksi. Palautekohtaisen vastineen lisäksi muotoiltiin yhdeksän yleisvastinetta, joissa käsitellään kyseisen teeman kokonaisuutta laajemmin. Valmistelua jatketaan luonnosvaiheen palautteen tarkemman tarkastelun sekä käynnissä olevien ja jo laadittujen selvitysten, viranomaisyhteistyön ja työneuvotteluiden kautta. Myös…

31.05.2023
Pohjoinen vauhdittaa taloutta ja turvaa hyvinvointia

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 22.5. ”Pohjoisesta tulee kovaa vauhtia uusi etelä” kuvaa hyvin tilannetta, joka pohjoisilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on käynnissä. Katseet ovat kääntyneet nyt monesta syystä pohjoiseen. NATO-jäsenyys, energiakriisi ja huoltovarmuuden merkityksen kasvu ovat lisänneet pohjoisen Suomen painoarvoa. Samalla uusiutuvan energian eli vihreän siirtymän investoinnit ovat tuomassa kymmenien miljardien eurojen investointiruiskeen Pohjois-Suomeen. Arvioiden mukaan esimerkiksi noin 65 % kaikesta Suomeen suunnitellusta tuulivoimatuotannosta tulee neljän pohjoisen maakunnan alueelle.  Vihreää siirtymää edistävät ensisijaisesti kuluttajat ja kuluttajille tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset ja näitä rahoittavat pääomat. Tästä syystä vihreän siirtymän investoinnit ovat Suomen taloudelle ja hyvinvointimme turvaamiselle tärkeitä. Vihreän siirtymän tulee…

29.05.2023
Maakuntavaltuuston päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 29.5.2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden tulos oli 84 342,90 euroa. Toiminnan osalta vuodelle 2022 saavutettiin asetetut tavoitteet. Toimintavuoden 2022 keskiössä olivat muun muassa maakunnan aseman parantaminen eurooppalaisessa ja kansallisessa liikennepolitiikassa sekä pohjoisten liikenneyhteyksien painoarvon vahvistaminen, maakuntaohjelman toimeenpano, kansainvälisyys sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 - ohjelman toteuttaminen. Toimintavuonna jatkettiin Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelua, johon liittyy tärkeänä osana liiton hallinnoiman TUULI-hankkeen selvitykset. Toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua tästä linkistä. Tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa todetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnan olleen hyvää.  Tavoitteet on asetettu oikein ja ne ovat olleet realistiset suhteessa resursseihin. Esille nostettiin muun…

23.05.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 23.5.2023

Yrityksen kehittämisavustuksen määräaikaisen haun tulokset Yrityksen kehittämisavustuksen määräaikainen haku oli avoinna Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 1.3.–28.4.2023. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaalla tuli 18 hakemusta, joiden yhteenlaskettu rahoitussumma on 1 388 331 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liittoon 19.4.–12.5.2023 saapuneet JTF-hankehakemukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-rahaston haku avattiin 19.4.2023. Hakemuksia on saapunut ohjelmaan 12.5.2023 mennessä yhteensä 149 kappaletta. Yhteensä tukea haetaan noin 63,4 miljoonaa euroa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa 13:a hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta Portti kansallispuistoon, vaihe 1 / EAKR Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hakija: Kuusamon kaupunki Kokonaiskustannusarvio: 367 089 euroa Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 183 544 euroa Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista…

08.05.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 8. toukokuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä kertoi hallitusohjelmavaikuttamisen tilanteesta. TUULI-hankkeen maisemaselvitys on valmistunut TUULI-hankkeessa tutkitaan uusia tuulivoimalle soveltuvia alueita, jotka tullaan osoittamaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa. Nyt valmistunut maisemaselvitys on TUULI-hankkeen viimeinen taustaselvitys. Maisemavaikutusten arvioinnissa on huomioitu useiden tuulivoimahankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset myös 40 km etäisyydelle Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rajojen ulkopuolelle. Selvityksessä on huomioitu vaikutukset maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön, maakunnallisesti merkittäviin luonto- ja kulttuurimatkailualueisiin sekä virkistysalueisiin ja -reitteihin. Maisemassa näkyvinä häiriötekijöinä on huomioitu maakunnallisesti merkittävät teollisuusalueet, maakunnalliset ja valtakunnalliset sähkölinjat sekä mm. turvetuotantoalueet ja maa-ainestenottoalueet. Maisemaselvitys liitteineen löytyy tästä linkistä. Merialuesuunnitelman päivitystä kiirehditään Merialuesuunnitelma…

25.04.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitushakujen tuloksia Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ESR+ -hakukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Pohjois-Suomen ESR+ -hankehaku päättyi 23.3.2023. Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia jätettiin hakuun 79 (hankkeita 47). ESR+ hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa. Lisäksi ylimaakunnallisia Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia saapui 22 (hankkeita 10), joissa haettiin tukea yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ -hakukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kestävän kaupunkikehittämisen Oulun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ESR+ hankehaku päättyi 20.3.2023.…