Vesivoiman kulttuuriperintö
 

Vesivoiman kulttuuriperintö –hanke VEKU VAKU

Vesivoiman kulttuuriperintö - Oulujoen vesistön ja Luulajajoen vesivoima ja yhdyskunnat muutoksessa

Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Kolmivuotisen hankkeen päätavoitteena on, että jatkossa rakennettujen jokien asukkaat ja toimijat tunnistavat arvot ja hyödyntävät niitä vetovoimatekijän. Rajat ylittävällä yhteistyöllä pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö tehdään tunnetuksi ja vahvistetaan paikallisten yhteisöjen identiteettiä.

Ensimmäisenä osatavoitteena on pohjoisten jokien vesivoimarakentamisen kulttuuriperinnön arvojen täsmentäminen. Tätä varten hankkeessa suunnitellaan yhteinen voimalaitosten inventointi- ja mittauskonsepti, jota testataan molempien jokien voimalaitosten ja niiden yhdyskuntien päivitysinventoinneissa. Hankkeessa tuotetaan myös luonnos toimintamalliksi valtakunnallisesti arvokkaiden voimalaitosalueiden päivittäisten suojelukysymysten sujuvaan ratkaisemiseen ja suosituksia voimalaitosten kunnossapitoon ja korjausten suunnitteluun. Inventointiaineistoa, toimintamalliluonnos ja suositukset julkaistaan hankkeen nettisivuilla. Niitä voivat hyödyntää niin asukkaat, yhdistykset, museot, matkailuyrittäjät, energiayhtiöt kuin viranomaisetkin.

Toiseksi vesivoimarakentamisen kulttuuriperinnön tulisi tukea ja luoda uutta yhteisöllisyyttä. Tätä tavoitetta edistetään kyläilloilla ja oppilaitosyhteistyöllä voimalaitospaikkakunnilla. Kyläiltoihin kutsutaan voimalaitosyhdyskuntien nykyiset ja entiset asukkaat sekä kaikki kiinnostuneet. Niissä tutustutaan, keskustellaan asukkaiden ja yrittäjien arjesta entisillä voimalaitosalueilla. Illoissa muistellaan entisiä aikoja, tunnistetaan alueiden kulttuurihistoriallisia arvoja ja kuullaan Ervi Oulujoella -hankkeessa laadituista korjausohjeista. Kumpaakin vesistöä varten laaditaan matkailukonseptit.

Kolmantena osatavoitteena on pohjoisten jokien modernin kulttuuriperinnön hyvä näkyvyys eri medioissa ja sitä koskevan tiedon leviäminen laajalle. Tätä varten hankkeessa kerätään tietoa yhteisille nettisivuille ja jaetaan neljällä kielellä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, englanti), hyödynnetään olevia mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa sekä tuotetaan yhteistä aineistoa museoiden käyttöön.

Hanke toteutetaan pohjois-pohjalaisten ja norrbottenilaisten toimijoiden yhteistyönä. 1.1.2019-31.12.2021. Pohjois-Pohjanmaan liitto on hankkeen päätoteuttaja ja Region Norrbotten vastaa hankkeen toteutuksesta Ruotsissa. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Kainuun liiton, Arkkitehtuurimuseon, Oulun yliopiston, Norrbottenin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan museoiden, alueen energiayhtiöiden (Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy, UPM-Kymmene Oyj, Vattenfall), Kainuun Nuotta ry:n, Metsähallituksen, Rokua UNESCO Global Geoparkin, VisitFinlandin, kylä-ja asukasyhdistysten, kotiseutuyhdistysten sekä vesistöjen kuntien (Oulu, Muhos, Utajärvi, Vaala, Paltamo, Kajaani, Ristijärvi, Suomussalmi, Sotkamo ja Kuhmo, Luleå, Boden, Jokkmokk) ja niiden lukioiden ja muiden oppilaitosten kanssa.

Koko kolmivuotisen hankkeen kustannusarvio on 994 677 € ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toteutettavien toimenpiteiden osalta 514 932 €. Hankkeelle on myönnetty EU-tukea Interreg Pohjoinen –ohjelmasta ja kansallista vastinrahaa Lapin liitolta.  Omarahoitusosuudesta vastaavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto ja energiayhtiöt Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pekka Elomaa, p. +358 (0)40 685 4032
Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko p. +358 (0)40 685 4030

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)