Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

POPilmasto

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartasta askelmerkit maakunnan ilmastotavoitteille

Tausta ja tavoitteet

Toukokuussa 2019 alkaneessa Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta (POPilmasto) -hankkeessa ajanmukaiset Euroopan unionin ja Suomea koskevat ilmasto- ja energiatavoitteet tuodaan maakunnan tasolle. Hankkeessa luodaan uusimman tiedon pohjalta maakunnallinen tiekartta kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta sekä toimintamalli tavoitteiden edistämiseen ja arviointiin.

Pohjois-Pohjanmaalla on saatu viime vuosina hyviä kokemuksia kuntien omaehtoisesta ilmastotyöstä, mutta vähähiilisen maakunnan rakentamiseen liittyvää toimintaa ja sen vaikuttavuutta on tärkeää lisätä. Kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä on tiivistettävä sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti.

Tarkastelun kohteena ovat energia, liikenne, maankäyttö ja asuminen, kiertotalous, biotalous ja luonnonvarat sekä osaaminen ja innovaatiot. Tiekartan toimenpiteet viedään käytäntöön aktivoimalla toimijoita vähähiiliseen talouteen.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöasioista, tukea ilmastomyönteisyyttä sekä tuoda uusin tieto ja käytännöt esiin. Maakunta tulee asemoitumaan yleiseen vuorovaikutteiseen keskusteluun ilmastoasioista.

Kohderyhmä

Ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia ja kaikkia toimialoja. Pääkohderyhmänä julkinen sektori ja yritykset, jotka ovat merkittävässä asemassa vähähiilisen talouden mahdollistajina ja edistäjinä. Ilmasto- ja ympäristökysymykset nousevat tulevaisuudessa entistä vahvemmin osaksi kuntien ja kaupunkien elinvoiman kehittämistä sekä julkisia hankintoja ja investointeja. Yrityksille muutos voi tarjota uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Kuva: Pohjois-Pohjanmaalla on runsaat luonnonvarat, ainutlaatuinen luonto ja osaamista

Ilmastotiekarttaa laaditaan yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Tulokset

Lue tuloksista POPilmasto-hankesivuilta:

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan ydinviestit

Northern Ostrobothnia Climate Roadmap main messages

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta

POPilmastoblogit

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteet: Taustaselvitykset

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteet: ratkaisut-työpaja 13.5.2020

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteet: visiotyöpaja 8.4.2020

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteet: tilannekuvatyöpaja 11.3.2020

Ilmastoviisasta rakentamista -Miksi Suomi pitää rakentaa puusta? -seminaari 12.12.2019

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön kick off -tilaisuus 16.5.2019

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta (POPilmasto) on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama EAKR-hanke. Hankkeen toteuttamisaika on 01.05.2019–30.04.2021 ja kokonaisbudjetti 260 192 euroa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeen kanssa.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Ritva Isomäki, puh. 040 685 4026, ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi