Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

POPNUVA – nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi

POPNUVA – Nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi -hankkeen tarkoituksena on nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan nuorten vaikuttamistoimielimen, nuorisovaltuuston toimintamallin ja työmenetelmien kehittäminen. 

Hankkeessa edistetään nuorten osallistumista maakunnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten kykyä toimia yhteiskunnallisina vaikuttajina, täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä.  POPNUVA-hankkeen lopputuotteena syntyy maakunnan nuorisovaltuuston toimintamalli. Tavoitteena on lisäksi parantaa päättäjien ja viranhaltijoiden osallisuustietoja ja –taitoja.

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto ja toteuttajana Tyrnävän kunta. Hankkeen kesto on 1.9.2020 – 31.12.2022. Hanke on rahoitettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta saadulla valtionavustuksella. Avustusta myönnetään nuorisoalan paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 36 000 euroa. 
 

Lisätietoja:
Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen 
puh. 050 301 7546 
ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre
puh. 044 497 1240
elina.huurre@tyrnava.fi