Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Iijoen vaelluskalakärkihanke

Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa elvytettiin Iijoen lohi- ja meritaimenkantoja. Iijoen alaosalla tuettiin myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita.

Iijoella pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan.

Hankkeen toimenpiteet olivat: Raasakan voimalaitospadon kalatien rakentamisen edistäminen, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Hankkeen rahoittajia olivat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeessa olivat vahvasti mukana myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus.

Hanke toteutettiin osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta.Kesto: 27.4.2017–31.8.2020
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö
Puh: 040 685 4036
etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa julkaistut tiedotteet

YouTube-video: Vastakuoriutuneiden merilohien ja -taimenien istutus

YouTube-video: Smolttien ohjausrakenteen asentaminen Haapakoskelle

Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta (pdf)

Liite 1 (Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta, pdf)

Liite 2 (Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta, pdf)

Liite 3 (Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta, pdf)

Esiselvitys smolttien ohjausrakenteesta Iijoen Haapakoskella (pdf)

Iijoen Raasakan vanhan uoman kalatieseuranta 2017 (pdf)

Kourinlammen ja Korttilammen soveltuvuus kesäsiian lr-lammikkokasvatukseen (pdf)