Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke

Digituella tarkoitetaan opastamista sähköisten palveluiden, internetin ja laitteiden käyttämisessä. Digitukea voivat antaa eri toimijat kuten viranomaiset, yritykset ja vapaaehtoiset. Tyypillisesti digitukea annetaan esimerkiksi asiointi- ja palvelupisteillä, kirjastoissa sekä kansalais- ja työväenopistojen tai muiden järjestöjen tiloissa. Digituella on vahva rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämisessä: digitaalisten taitojen osaamattomuudella on yhteys syrjäytymisriskin kasvamiseen.

Toimijoilla on eri rooleja digituen antamisessa: viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus opastaa omien digitaalisten palveluiden käyttämisessä, ja esimerkiksi kirjastot, kansalaisopistot ja vapaaehtoiset digiopastajat voivat opastaa yleisesti laitteiden ja internetin käyttämisessä.


Hanke loi digituen ja -hyvinvoinnin toimijoiden verkoston alueelle

Pohjois-Pohjanmaalla digitukea on kehitetty vuodesta 2018 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan digituki -hanke on ollut osa valtakunnallista digituen kehittämisen kokonaisuutta, joka on pohjautunut nykyisen hallituksen asettamaan Digitalisaation edistämisen ohjelmaan. Ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että kansalaisilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia palveluita ja digitukea on tarjolla kaikkialla Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaan digituki -hanke on tukenut maakunnan digituen toimijoita kehittämään digitukea ja siihen liittyvää viestintää. Hankkeen aikana luotiin myös Pohjois-Pohjanmaalle vahva digituen toimijoiden verkosto, jolle on järjestetty kokouksia, webinaareja ja muuta digituen kehittämistä tukevaa toimintaa. Osana hanketta tehtiin myös laaja kuntakierros, jossa Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa käytiin keskusteluja digituen järjestämisestä ja kannustettiin kuntia löytämään ratkaisuja sekä toimintamalleja digituen tarjonnan lisäämiseksi. Lisäksi hanke on tuottanut digituen kirjallista materiaalia maakunnan alueen toimijoiden käyttöön, mm. Digituen järjestäjän käsikirjan.

Valtakunnallisesta digituen kehittämisestä vuoden 2022 alkaen vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV), mutta digituen antaminen ja alueellinen kehittäminen jatkuu edelleen maakunnan toimijoiden vastuulla.

Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeen aikana tehtyä ja hyödyllisiä digitukeen liittyviä linkkejä

Digisti parempi arki -syyswebinaari 15.10.2021

Digisti parempi arki -syyswebinaarin tallenne

Suomidigi.fi -sivusto on digituen antajien valtakunnallinen kotipesä

Digitukijat -ryhmä Facebookissa

Digi- ja väestötietovirasto vastaa digituen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä

Digituen valtakunnallinen toimintamalli (valtiovarainministeriö)