Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke tukee maakunnan toimijoita kehittämään digitukea.

Digituella tarkoitetaan opastamista sähköisten palveluiden, internetin ja laitteiden käyttämisessä. Digitukea voivat antaa eri toimijat; viranomaiset, yritykset ja vapaaehtoiset. Toimijoilla on eri rooleja digituen antamisessa: viranomaisilla on velvollisuus opastaa omien digitaalisten palveluiden käyttämisessä, ja muut toimijat opastavat yleisesti laitteiden ja internetin käyttämisessä.

Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkosto

Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkosto on avoin yhteistyöfoorumi kaikille digituen antajille ja kehittäjille Pohjois-Pohjanmaalla. Verkosto kokoaa yhteen toimijoita eri puolilta maakuntaa kehittämään ja lisäämään asukkaille tarjottavaa digitukea sekä digituen viestintää. Verkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä, ratkotaan digitukeen liittyviä haasteita ja toivon mukaan löydetään uusia yhteistyökumppaneita. Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkoston toiminnan ytimenä ovat säännöllisesti järjestettävät virtuaaliset digitukikahvit, jolloin ajankohtaisia kuulumisia ja käytäntöjä jaetaan Teamsin välityksellä.

Liity mukaan verkostoon ottamalla yhteyttä heidi.niemela (at) pohjois-pohjanmaa.fi

Digituen järjestäjän käsikirja

Pohjois-Pohjanmaan digituen pilotissa laadittiin vuonna 2019 Digituen järjestäjän käsikirja, jonka ensimmäinen osa auttaa digituen järjestäjiä (erityisesti kuntia) digituen kehittämisessä ja koordinoinnissa. Toinen osa tarjoaa digituen antajille neuvoja digiopastuksiin ja opastusten järjestämiseen. Digituen järjestäjän käsikirjaa kehitetään vuoden 2020 aikana, ja palautetta ja kehittämisideoita voi lähettää hankehenkilöstölle.

LISÄÄ DIGITUEN JÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke

Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.10.2020. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti, hanketta rahoittaa valtionvarainministeriö ja digituen valtakunnallisena koordinoijana ja kehittäjänä toimii Digi- ja väestötietovirasto. Kehittämistyötä tehdään yhdessä 14 maakunnan kesken.

Digitukea on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla jo vuosina 2018 – 2019, kun Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistui valtiovarainministeriön käynnistämään digituen alueelliseen pilotointiin. Pilotoinnissa oli mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton lisäksi Lapin sairaanhoitopiiri sekä Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan maakuntien liitot.

Ota yhteyttä!

Heidi Niemelä, heidi.niemela(at)pohjois-pohjanmaa.fi / 040 685 4047
Maria Puotiniemi, maria.puotiniemi(at)pohjois-pohjanmaa.fi / 040 685 4049

Digituen hyödyllisiä linkkejä

Suomidigi.fi -sivusto on digituen antajien valtakunnallinen kotipesä

Digitukijat -ryhmä Facebookissa

Digi- ja väestötietovirasto vastaa digituen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä

Valtiovarainministeriö digituen valtakunnallinen toimintamalli