Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Interreg Pohjoinen Periferia ja Arktinen

Pohjoinen periferia ja Arktinen (NPA) Interreg-ohjelmalla rakennetaan elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja ekologisesti kestäviä yhteisöjä. NPA (Northern Periphery and Arctic) on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jonka ohjelma-alue Suomessa käsittää kahdeksan eri maakuntaa.

Interreg Pohjoinen periferia ja Arktinen (NPA) 2021–2027 ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, joilla alueiden toimijat pystyvät hyödyntämään kestävästi alueen omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä kehittämään ratkaisuja alueen yhteisiin haasteisiin. NPA-yhteistyö lisää alueiden vaurautta ja parantaa niiden sopeutumiskykyä.

NPA-ohjelman hallintoviranomaisena toimii Västerbottenin läänihallitus Ruotsissa ja sihteeristö toimii Kööpenhaminassa. Jokaisella osallistuvalla valtiolla on oma kansallinen yhteyshenkilö ja Suomen yhteyshenkilö on Paula Mikkola Lapin liitosta. Häneltä saa apua ohjelmaan ja rahoitushakuihin liittyvissä kysymyksissä. Kansallista vastinrahoitusta myöntää Suomessa Lapin liitto.

Interreg NPA ohjelma-alue

Pohjoinen Periferia ja Arktinen ohjelma-alue, Interreg NPA, kattaa Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Länsi-Irlannin sekä Islannin, Grönlannin ja Huippuvuoret.

NPA 2021-2027 ohjelman toimintalinjat:

1.Innovaatiokapasiteetin vahvistaminen:
1.1 Tutkimus ja innovaatiokapasiteetin kehittäminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto.
1.2 Digitalisaation hyödyntäminen alueen toimijoiden eduksi.
1.3 Pk-yritysten kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen ja uusien työpaikkojen luonti.

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja resurssitehokkuus:
2.1 Energiatehokkuuden edistäminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen
2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen toimintaympäristöä kehittämällä.
2.3 Kiertotalouteen ja resurssitehokkaaseen toimintaan siirtyminen.

3. Parantaa organisaatioiden kykyä hyödyntää ylikansallisen yhteistyön mahdollisuuksia:
3.1 Kehitetään viranomaisten ja muiden sidosryhmien kykyä toteuttaa makro-, merialue- ja muita aluestrategioita

Diasetti 14.12.2021 ohjelman valmistelun tilanteesta löytyy tästä. Lisätietoja ohjelman sivuilta