Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen kannanotto

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa 9.10.2020 maakunnat julkaisivat yhteisen kannanoton, jossa mm. listataan toimenpiteet, joilla vastataan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksessä 2020–2023 esitettyihin tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja hiilineutraaliustavoitteisiin.

Erityisen tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi on, että Suomi noudattaa Eurooppa-neuvoston heinäkuun 2020 huippukokouksen linjauksia: Itä- ja Pohjois-Suomeen osoitettu uusi 100 miljoonan euron erityisrahoitus sekä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityismäärärahaan, NSPA-tukeen, tehty korotus (10 euroa/henkilö/vuosi) tulee suunnata täysimääräisesti näiden alueiden kehittämiseen.

Maakunnat painottavat tarvetta rakentaa koko maan kattava 100Mbit/s-valokuituverkko ilman kuntien rahoituspakkoa. Valtion tulee selvittää ja hyödyntää laajakaistahankkeille vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, kuten EU:n palautumis- ja elpymisväline (RRF). Suomen tulee samalla vahvistaa digituen palveluita ja tukea monipaikkaisuutta sekä sähköisiä palveluratkaisuja. Myös 5G-yhteyksien saatavuutta harvaan asutuilla ja maaseutumaisilla alueilla tulee edistää.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat pitävät kiinni siitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitus kohdennetaan viime kevään Euroopan komission maaraportin näkemysten mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

JTF:n rahoitus tulee hyödyntää turpeen uusien käyttömuotojen lisäksi laajasti tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamiseksi. Itä- ja Pohjois-Suomen vahvuuksia ovat mm, energian varastointi, biopolttoaineet ja metsän monipuolinen hyödyntäminen. Niitä tukemalla edistetään koko maan siirtymistä hiilineutraaliin aikaan.

Lisätiedot: maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 0400 389152

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen kannanotto.